Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában

TÖRTÉNELMI ÉRMEK III.

XVIII. SZÁZAD - MÁRIA TERÉZIÁVAL KAPCSOLATOS ÉRMEK


1071.jpg

1071. Emlékérem Mária Terézia Lotharingiai Ferenccel történt eljegyzésére (Ag) 1736

E: FRANC.III LOTHARINGIC.THERES.AVSTRIAC. (Franciscus III. Lotharingicus, Theresia Austriaca = III. Lotharingiai Ferenc és Ausztriai Terézia) Mellképek balra. A vállszelvényben M.D. monogram.
H: VOTORUM TANDEM COMPOTES. (= Végre teljesült az óhajuk) Religio koszorút áldoz oltáron. A szelvényben CELEB.NVPT. DIE XIII. FEB/ MDCCXXXVI. (Celebratio nuptiarum die 12. februaris 1736 = Eljegyzési ünnepség 1736 február 12-én)

Megjegyzés: Lotharingiai Ferenc István kilenc évvel volt idősebb leendő feleségénél, és már 1722 óta Bécsben élt. 1736-ban az ifjú pár - uralkodói körökben szokatlan - szerelmi házasságot kötött. Az érem Matthäus Donner (1704-1756) alkotása.

Montenuovo 1669, 6.34 g, Ø 22 mm, nagyon szép +


937.jpg

937. Erdélyi tisztelgőérem Mária Terézia trónraléptére (Ag) 1741

E: REGNANTI MARIÆ THERESIÆ VT PRINCIPI SVÆ VOTIS SE IVRATI OBSTRINXERE DACI (= Az uralkodó Mária Teréziának mint fejedelmünknek a fogadalommal esküdt erdélyi diákok lekötelezték magukat) (kronosztikon = 1741) / INV. L. B. IO. LAZ. DE. GYAL. T. R. I. AS. (Inventa libero barone Ioanne Lazar de Gyalakuta Transylvaniae regni iuratore assessore = Megszövegezte Gyalakutai Lázár János liber báró Erdélyország esküdt tanácsosa)
Címerköpeny felett fejedelmi korona, előtte Erdély címere.
H: COELO NUMEN HABES.TERRAS REGINA TUETUR.SIC COELO ET TERRIS HUNGARE TUTUS ERIS (= Az égben Istened van, a földeket a királynő oltalmazza. Így te magyar, az égben és a földön biztonságban leszel) Díszkapu felett az apostoli kettőskereszt és Isten szeme. Balra Madaonna a Gyermekkel, jobbra az uralkodónő. Az oszlopsoron és a kapu előtt alul szalagon SUB CRUCE IAM GEMINA GEMINA EST PATRONA MARIA / NEC SÆVOS METUENT / ARMENTA LEONES (= A kettős kereszt alatt immár kettős védasszonyod Mária. Már a házibarmok sem félnek a vad oroszlánoktól) A kapuban kettős oroszlánfej. Alul WALLIS F.

Megjegyzés: Josef Wallis (?-?) műve. 

Resch 138, HRME 1013, 105.2 g, Ø 71 mm, kitűnő -


1072.jpg

1072. Emlékérem VI. Károly halálára és a sziléziai háborúra (Ag) 1741

E: NACH UNS(E)RER FRIEDENS SONNE PRANGEN. Szomorkodó Szilézia VI. Károly szarkofágja előtt. A szelvényben 1740.
H: IST MARS MIR BLUTROTH AUFGEGANGEN. Csatatér, felette hatágú csillag Mars jegyével. A szelvényben KRIEG IN SCHLESIEN 1741 (= A sziléziai háború 1741)

Megjegyzés: 1740 őszén, amikor VI. Károly császár váratlanul meghalt, kérdéses volt, hogy a Pragmatica Sanctio értelmében őt követő lánya el tudja-e foglalni trónjait, meg tud-e felelni a reá szakadt feladatoknak. Bajorország azonnal bejelentette igényét a Habsburg örökségre, sőt egy régi, 1617-es családi szerződést előhalászva jelentkezett a spanyol király is. Fleury bíboros - úgymond - nem találta a formulát, amellyel az uralkodónőt illetni kell, Franciaország tehát várt az elismeréssel. Habozott Szászország is, amely szintén találhatott jogalapot igényei megalapozására. A porosz király, II. Frigyes szívesen segített volna a fiatal örökösnőnek, ha cserébe megkapja Sziléziát. Mielőtt azonban ajánlatát komolyan mérlegelhették volna Bécsben, fegyverhez nyúlt, és kirobbantotta az első sziléziai s egyben az osztrák örökösödési háborút (1740-1748).

Montenuovo 1636/b, 10.47 g, Ø 32 mm, kitűnő


1073.jpg

1073. Gúnyérem a Pragmatica Sanctio-ra (bronz) 1742 - Hollandia

E: DE PRAGMATIQUE SANCTIE BELOOFT EN NOU VANMYN ERVELANDE BEROOFT. A királynő gyermekével a karján. Alul a szelvényben 1742.
H: LEDE EN VERBONDE GEBRÖOKEN  ENT VUUR ALOMME AANGESTOOKEN. Fleury bíboros és 3 uralkodó térkép körül.

Montenuovo 1707, Julius 1711, Ø 43 mm, kitűnő -


1074.jpg

1074. Gúnyérem az örökösödési háborúra (bronz) 1742

E: +*DIE ENT BLOSTIE KONIGIN VON UNGARN*+. A meztelen királynő két segítő között. Fölöttük szalagon tükörírással  J'AI GAGNÉ (= Nyertem!). A szelvényben MDCCXLII.
H: DIE:KONIGIN:VON:UNGARN:ZIEHT:EIN:BEIJERISCHE:HOSE:AN. Bajor nadrágot segítenek a királynőre. VOUS AVEZE PERDU (= Elveszítette!) - mondja a királynő. A szelvényben MDCCXLII.

Megjegyzés: A háborús propaganda tudatosan kívánt kedvezőtlen képet festeni a királynőről. A korszakban divattá vált az ellenség kigúnyolása karikatúrákkal. A tény, amivel a karikatúrakészítők éltek - vagy inkább visszaéltek, Mária Terézia fiatalsága és szépsége volt. Az ábrázolások ismétlődő motívuma a királynő vetkőztetése vagy egy olyan vizsgálat, ahol meztelenül áll orvosnak álcázott ellenségei előtt. Az alakok közül rendszerint kiválik a bíbornok-kalapos Fleury miniszter.

Weszerle 7875, Fiegewer 876, Wittelschbach 1905, 15.05 g, Ø 40 mm, szép +


1075.jpg

1075. Emlékérem a boroszlói békekötésre (Ag) 1742

E: FRIEDE FRIEDE. (= Béke, Béke!) Békegalamb a magyar és a prosz címer felett. A szelvényben PUBLIC.IN BRESLAV/D.27.IUNII. (= Kőzzétéve Breslauban június 27-én)
H: Isten szeme sugarakkal. Alatta ES KOMT GOTT EH/WIRVNS VERSEHN/VND LAESSET VNS/VIEL GVTS/GESCHEN.
(kronosztikon=1742)

Megjegyzés: 1742. június 11-én Boroszlóban sor került az előzetes békekötésre, július 28-án pedig Berlinben aláírták a végleges békét is. Ennek értelmében a Porosz Királyság megkapta Szilézia nagyobbik részét, cserébe a porosz király elismerte Mária Terézia trónigényét. Ezzel mód nyílt a császári-királyi hadak átcsoportosítására a birodalomra tört többi trónkövetelővel szembeni hatékonyabb fellepésre. Az érem valószínűleg Georg Wilhelm Kittel (1694-1769) műve.

Montenuovo 1708, 8.53 g, Ø 33 mm, kitűnő +


1076.jpg

1076. Emlékérem a boroszlói békekötésre (Ag) 1742

E: FRIDERICVS D.G.REX BORVSS.SILES.VTR.DVX SVPR. (Fridericus Dei gratia rex Borussorum Silesiae utriusque dux supremus = Frigyes, Isten kegyelméből a poroszok királya, mindkét Szilézia legfőbb hercege) Nagy Frigyes melképe jobbra. A karszelvényben VESTNER.F.
H: PAX GLORIOSA. (= Dicsőséges béke) Herkules Boroszló látképe előtt. A szelvényben VRATISLAVIA./D.XXVII.IVN.MDCCXLII (= Boroszló 1742 június 27. napján)

Megjegyzés: Andreas Vestner (1707-1754) alkotása.

F.U.S. 4267, 28.85 g, Ø 44 mm, kitűnő


1077.jpg

1077. Emlékérem Prága bevételére (Ag) 1743 - Breslau

E: MAR. THERES. D. G. REG. HUNG. BOH. (Maria Theresia Dei gratia regina Hungariae et Bohemiae = Mária Terézia Isten kegyelméből Magyarország és Csehország királya) Mellkép jobbra. A karszelvényben KITTEL. F.
H: PRAGA LIBERATA (= Felszabadult Prága) A város védőszentje Prága előtt. A szelvényben MDCCXLIII./ D. II. JAN (= 1743. január 11.)

Megjegyzés: Georg Wilhelm Kittel (1694-1769) műve.

Montenuovo 1711, 13.50 g, Ø 33 mm, kitűnő


1078.jpg

1078. Gúnyérem a háborús győzelmekre (bronz) 1743

E: A királynő egy éjjeliedény tartalmát három térdeplő alakra önti, miközben a következőt mondja: DAS IST DAS VERITABLE UNGARISCH WASSER. (= Ez az igazi magyar víz)
H: Trófeák. A szelvényben 1743.

Montenuovo 1712, Fiegewer 879, Wittelschbach 1906, 13.32 g, Ø 38 mm, nagyon szép


1079.jpg

1079. Emlékérem a cseh koronázásra (bronz) 1743

E: MAR. THERESIA. REG. UNG. & BOH. CORON. (Maria Theresia regem Ungariae & Bohemiae coronat = Mária Terézia Magyarország és Csehország királyává koronáztatott) A koronázási jelenet. A szelvényben PRAGUE: 12 MAY/ 1743.
H: OMNIA VINCIT VIRTUS. (= Az erény mindent legyőz) Bástyatorony zászlóval. Balra virágcserép, jobbra ág és mérleg.

Montenuovo 1722, 16.81 g, Ø 42.5 mm, kitűnő


1080.jpg

1080. Emlékérem a békekötés alkalmából (Ag) 1745

E: M. THERESIA. D: G: R: I: HU: BO: REG: (Maria Theresia Dei gratia romanorum imperatrix, Hungariae, Bohemiae regina = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárnő, Magyarország és Csehország királynője) Mellkép jobbra. HF. monogram.
H: IUSTITIAM ET CLEMENTIAM COMITATUR FELICITAS. (= Az igazságot és a kegyelmet boldogság kíséri) Kard és babérág bőségszaru előtt.

Megjegyzés: Heinrich Fuchs (?-?) alkotása.

Montenuovo 1753, 21.82 g, Ø 44.5 mm, kitűnő


1081.jpg

1081. Emlékérem a békekötés alkalmából (Ag) 1745

E: MAR: THERES: AUGUSTA. R: F: (Maria Theresia augusta regnorum fulcra = Felséges Mária Terézia királyságának a támaszai) Mellkép jobbra. A vállszelvényben W.
H: IUSTITIA ET CLEMENTIA (= Igazság és kegyelem) Ülő királynő a magyar címer és a cseh oroszlán között, baljában kard. Jobb oldalt W. A szelvényben REGNORUM/ FULCRA (= A királyság támaszai)

Megjegyzés: Franz Anton Widemann (1724-1792) műve.

Montenuovo 1756, 8.50 g, Ø 30 mm, nagyon szép


1082r.jpg

1082. Emlékérem Lotharingiai Ferenc császárrá koronázása alkalmából (bronz) 1745

E: FRANCISCUS PRIMUS ROM. IMP. (Franciscus primus romanorum imperator = I. Ferenc római császár) Pallas Athéné a császárt megkoronázza. A szelvényben FRANKE: IV: OCTO:/ MDCCXLV (= Ferenc, 1745 október 4-én)
H: :SEMPER:TRIUMPHANS: (= Mindig diadalmaskodó) Kétfejű sas hasán címerrel, kardot, jogart és országalmát tart..

Montenuovo 1773, 16.23 g, Ø 42 mm, kitűnő -


1083.jpg

1083. Emlékérem a kesseldorfi győzelemre és a drezdai békére (Ag) 1745 - Breslau

E: DER KESSELSDORFER SIEG. (= A kesselsdorfi győzelem) Victoria megkoszorúzza a porosz zászlót. A szelvényben D.15 DEC.
H: BESCHLOS DEN SCHWEREN KRIEG. (= A nehéz háború lezárása) A béke angyala Drezda felett szalagot tart DE AVFERD felirattal. A szelvényben ZU DRESDEN/D.25.DEC./1745.

Megjegyzés:Szilézia birtoklásáért cserében II. Frigyes ismét hajlandó lett volna Mária Terézia mellé állni. A sziléziai hadműveletek azonban mégis tovább folytak. Mária Terézia csak a szeptember 30-i soori és a december 15-i kesselsdorfi újabb vereségek után tudta magát elszánni, hogy újabb különbékében ismerje el Szilézia döntő részének elvesztését. Végül is a december 25-i drezdai béke vetett véget a második sziléziai háborúnak. Az érem Georg Wilhelm Kittel (1694-1769) műve.

F.U.S. 4308, Old. 907, 11.68 g, Ø 32 mm, kitűnő +


939.jpg

939. Érem az erdélyi bányaügy rendezésére (bronz) 1747 - Bécs

E: MARIA THERESIA ROM.IMP.HUNG.BOH.REX.PRINC.TRANSILV.(Maria Theresia romanorum imperatrix Hungariae, Bohemiae rex, princeps Transilvaniae = Mária Terézia római császárnő, Magyarország és Csehország királya, Erdély fejedelme) Mellkép diadémmal jobbra. Alul a köriratban M.DONNER F.
H: LEGES METALLURG:RESTITUTÆ. (Leges metallurgiae restitutae = Visszaállíttattak a bányászati törvények) Trónoló uralkodónő előtt térdeplő, címerre támaszkodó perszonifikált Erdély tartja a királynőtől kapott törvénykönyvet. A szelvényben kartusban MDCCXLVII, oldalt G.TODA F.

Megjegyzés: Matthäus Donner (1704-1756) és Josef Anton Toda (?-1769) műve.

Resch 154, HRME 1016, 104.2 g, Ø 70 mm, kitűnő -


940.jpg

940. Érem az erdélyi bányaügy rendezésére (Sn) 1747 - Bécs

E: MARIA THERESIA ROM.IMP.HUNG.BOH.REX.PRINC.TRANSILV.(Maria Theresia romanorum imperatrix Hungariae, Bohemiae rex, princeps Transilvaniae = Mária Terézia római császárnő, Magyarország és Csehország királya, Erdély fejedelme) Mellkép diadémmal jobbra. Alul a köriratban M. DONNER F.
H: LEGES METALLURG:RESTITUTÆ. (Leges metallurgiae restitutae = Visszaállíttattak a bányászati törvények) Trónoló uralkodónő előtt térdeplő, címerre támaszkodó perszonifikált Erdély tartja a királynőtől kapott törvénykönyvet. A szelvényben kartusban MDCCXLVII, oldalt G.TODA F.

Megjegyzés: Matthäus Donner (1704-1756) és Josef Anton Toda (?-1769) műve.

Resch 152, HRME 1015, 84.7 g, Ø 70 mm, kitűnő


1084.jpg

1084. Emlékérem az aacheni békére (Ag) 1748

E: DES KRIEGES MÜDE. (= A háborúba belefáradt) A királynő pajzsot tart EUROPA felirattal.
H: ZU AACHEN FRIEDE (= Az aacheni békére) Pax két harsonát fúj. A szelvényben D.18.OCT./1748

Montenuovo 1083, 10.42 g, Ø 30 mm, kitűnő


1085.jpg

1085. Emlékérem a bányavárosokban történt látogatásokra (Ag) 1751

E: FRANC. IMP. AUG. M. THERES. HUNG. REX. (= Felséges Ferenc császár és Mária Terézia magyar király) Az uralkodópár mellképei egymással szemben.
H: Írás 6 sorban: ADVENTVS/ AUGUSTI/ IN FODIN AS/ HUNGARIAE/ IN FERIORIS/ MDCCLI. (= A felségek látogatása az alsó-magyarországi bányákban 1751-ben)

Montenuovo 1830, 2.28 g, Ø 21 mm, nagyon szép


1086.jpg

1086. Érem a rossbachi és a lissai csaták emlékére (bronz) 1757

E: FREDERICVS BORVSSORVM REX (= Frigyes, a poroszok királya...) Nagy Frigyes lovon balra. A szelvényben LISSA.DEC.5.
H: QUO.NIHIL.MAJUS. (= ...akinél senki sincs nagyobb) Csatajelenet. A szelvényben ROSBACH. NOV./ .5. 1757 (= Rossbach, 1757 november 5.)

Henckel 4412, 15.59 g, Ø 37 mm, kitűnő -


1087.jpg

1087. Érem a leutheni csata emlékére (Ag) 1757

E: ERSCHALT DURCH ALLE ZEITEN. (= Minden időben felhangzik) Harang GLORIA felirattal.
H: DER SIEG BEY LEUTHEN. (= A leuthen melletti győzelem) Csatajelenet. A szelvényben D. 5 DEC/ 1757

11.95 g, Ø 30 mm, kitűnő +


1088.jpg

1088. Emlékérem Olmütz felszabadítására (Ag) 1758

E: FRANCISCVS M. THERESIA AVGG. (= Felséges Ferenc és Mária Terézia) Az uralkodópár mellképei jobbra. A karszelvényben A. WIDEMAN.
H: BORVSSORVM COMMEATV INTERCEPTO (= A poroszok szabadsága elvéve) Bellona átnyújt egy koszorút a Morvaországot megszemélyesítő térdeplő alaknak. A szelvényben OLOMVTIVM.LIBERAT./11.IVL.MDCCLVIII. (= Olmütz felszabadult 1758. július 11-én)

Megjegyzés: Franz Anton Widemann (1724-1792) alkotása.

Montenuovo 1862, 34.93 g, Ø 46 mm, nagyon szép


941.jpg

941. Emlékérem az erdélyi határőrség megszervezésére (bronz) 1762 - Körmöcbánya

E:  IMP. FRANCISCUS AVG.M. THE RESIA AVG. (Imperatores Franciscus augustus Maria Theresia augusta = Felséges Ferenc császár és felséges Mária Terézia császárné) Az uralkodópár mellképei jobbra. Alul P. KAISERSWERTH F.
H: Fán ülő sas villámmal védi az alatta ülő, pajzsra támaszkodó perszonifikált Erdélyt. A fa ágán sisak és kard. A távolban erőd. A szelvényben két sorban SECVRITAS DACIAE/ MDCCLXII. (=Dácia biztonsága 1762) Oldalt I.D.F.

Megjegyzés: Peter Kaiserswerth (?-1793)  és Ignaz Donner műve.

Montenuovo 1903, HRME 1019, Resch 165, 75.00 g, Ø 59 mm, kitűnő


1089.jpg

1089. Emlékérem a hubertusburgi békekötésre (Ag) 1763 - Nürnberg

E: NVNCIA PACIS (= A béke hírnöke) A hubertusburgi kastély fölött harsonát fújó Fama lebeg. Alul OEXLEIN. A szelvényben D.15.FEBR.MDCCLXIII. (= 1763. február 15-én)
H: IAM REDIRE AVDET (= Most már vissza mer térni) Táj szántó paraszttal, az előtérben Pax jogarral és gabonakalásszal. A szelvényben GERMANIA PACATA (= Megbékélt Németország)

Megjegyzés: A hubertusburgi békekötés vetett véget az Ausztria és Poroszország között dúló hétéves háborúnak (1756-1763). Az érem Johann Leonhard Oxlein (1715-1787) műve.

Montenuovo 1907, Horsky 2930, Julius 2447,  Pax a Nummis 595, Betts 201/446, 21.84 g, Ø 44 mm, kitűnő -


1090.jpg

1090. Emlékérem a Szent István Rend megújítására (Ag) 1764 - Bécs

E: ORDINIS EQVIT.S.STEPHANI REGIS APO. (Ordinis equitum sancti Stephani regis apostolici = Szent István apostoli király lovagrendjének) Álló királynő tartja kezében a láncos rendjelet. Oldalt jobbra MERITIS (= Az érdemeknek) A szelvényben SOLENNIA RESTITVTA/ MDCCLXIIII VI/ MAII. (= Ünnepélyesen helyreállítatott 1764. május 6-án)
H: Két bőségszaruból kinyúló ág alatt félkörben HIS TVTA SVB ALIS/ FLORET HO-NORE NOVO (= Biztonságban e szárnyak alatt új tisztességgel virágzik) Sas kettőskereszt felett. A kereszt mellett M-T (= Mária Terézia)

Megjegyzés: Mária Terézia 1764. május 5-én alapította a rendet, amelynek nagymesteri tisztje "mindenkor a magyar koronával van egybekötve". Tagjai, akiket a király választott, Szent István király tiszteletére, a haza és a király különös szolgálatára kötelezték magukat. A Szent István Rendnek három osztálya létezett: a nagykereszt, a középkereszt és a kiskereszt. Az érem Franz Anton Widemann (1724-1792) alkotása.

Montenuovo 1923, Horsky 2934, HTÉ 811, Weszerle CXXV.5, 26.15 g, Ø 41 mm, kitűnő


1091.jpg

1091. A selmecbányai bányászati akadémia kémlészettani jutalomérme (Ag) 1750 után

E: MAR.THERESIA.PIA.AUG.FEL.REI.METALLURG.RESTAURATRIX. (Mária Terézia, a kegyes, a felséges és boldog királynő, a bányászatnak megújítója) Mária Terézia mellképe jobbra. Az uralkodónő mellét Medusa feje, a vállát három pajzsban Ausztria, Magyarország, Csehország címerei díszítik. A váll alatt I.T.
H: Kémlőműhely boltíves helyiségei közül a baloldaliban hátul mérlegasztal mérleggel, az előtérben egy üllőhöz hasonló tárgy oldalának támasztott táblán, osztott térben 1-9-ig, növekvő sorrendben, három sorban számjegyek. A jobboldali helységben olvasztókemence, a műhely padozatán lombikok, retorták. A kémlész tégelyfogóval olvasztótégelyt helyez el a kemencébe. A szelvényében 3 sorban PROBATORIAE ET SEPAR / ARTIS STUDIUM / PRAEMIAT.

Montenuovo 1810, 22.47 g, Ø 45 mm, kitűnő


1092.jpg

1092. Emlékérem Drezda felszabadítására (Ag) 1759

E: FRANCISCVS M: THERESIA AVGG: (= Őfelsége Ferenc és Mária Terézia) Az uralkodópár mellképei jobbra.
H: DRESDA RECEPTA FAMILIA REGIA LIBERATA. (= Drezdát elfoglalták, a királyi család megszabadult) Három allegorikus figura. A szelvényben ARMIS IMPER ET AVSTR./ DIE IV. SEPTEMBRIS/ MDCCLIX

Montenuovo 1867, 25.05 g, Ø 45.5 mm, kitűnő


1266.jpg

1266. Mária Terézia és I. Ferenc családfaérem (Ag) 1759 - Bécs

E: Középen József főherceg mellképe jobbra. Körülötte: IOSEPH.ARCH.AVST.NAT.XIII.MAR.MDCCXLI. (Iosephus archidux Austriae, natus 13. martius 1741. = József, Ausztria főhercege, születettt 1741. március 13-án) A mellkép alatt A.W. és G.E. A portré körül József 12 testvérének portréja gyöngykörrel díszített ovális medallionokban. Körben FOECVNDITAS AVGVSTORVM PATRIAE FELICITAS MDCCLVIIII (= A császár termékenysége a haza boldogsága, 1759)
H: Lotharingiai Ferenc és Mária Terézia egymás felé forduló mellképe. FRANCISVS AVG.MARIA THERESIA AVG. (Franciscus augustus et Maria Theresia augusta = Őfelsége Ferenc és Mária Terézia) Alul a szelvényben születési dátumuk: NATVS VIII DEC.MDCCVIII NATA XVIII MAI.MDCCXVII (= Született 1708. december 8-án és született 1717. május 18-án.) A szelvény peremén A.WIDEMAN. és G.EHLE.

Megjegyzés: Franz Anton Wideman (724-1792) és Georg Ehle (?-?) alkotása. Sérült perem!

Montenuovo 1872, 407,7 g, kitűnő -


1093.jpg

1093. Emlékérem József és Lipót főhercegek magyarországi bányalátogatására (Ag) 1764

E: IOSEPH. II. REX ROM. LEOPOLD. A. A. (= II. József római király és Lipót, Ausztria főhercege) A hercegek mellképei egymással szemben.
H: ADVENTVS REGIS ET ARCHIDVC. (= A király és a főherceg látogatása...) A hercegek lovon jobbra. A szelvényben IN FODIN. HVNGAR/ MDCCLXIV M IVL. (= ...a magyarországi bányákban 1764 júliusában)

Montenuovo 1926, 17.44 g, Ø 31 mm, kitűnő -


1094.jpg

1094. Érem József főherceg második házasságkötésére (Ag) 1765

E: IVNCTA LEVANTVR. (= Együtt emelkedjenek fel) Repülő sas két címert tart.
H: IOSEPHI AVSTR/ ROM. REGIS/ IOSEPHA BAVAR
Æ/ CONVEIVM/ CELEBR. MONACHII/ 13. IAN. 1765.

Montenuovo 1934, 2.04 g, Ø 21 mm, nagyon szép


1095.jpg

1095. Emlékérem József főherceg második házasságkötésére (Ag) 1765

E: IOSEPH.II.R.REX.S.A.M.IOSEPHA.BAV.CAROLI VII.FILIA. (Iosephus II. romanorum rex semper augustus, Maria Iosepha bavaria, Caroli VII. filia = II. József, mindig felséges római király és a bajor Mária Jozefa, VII. Károly lánya) Az esküvői pár mellképei jobbra.
H: AVSPICIA FELICITATIS PVBL. (Auspicia felicitatis publicae = A köz boldogságának előjele) Ausztria és Hymen allegoriái. A szelvényben VOTA SECVNDA MDCCLXV/ XXIII JANUA. 1765 (= A második fogadalom 1765. január 23-án)

Megjegyzés: Franz Anton Wideman (1724-1792) alkotása.

Montenuovo 1938, 6.33 g, Ø 28.5 mm, nagyon szép


1096.jpg

1096. Érem I. Ferenc császár halálára (Ag) 1765

E: M. THERESIA D. G. ROM. IMP HUNG & BOH. RE. A. A. (Maria Theresia Dei gratia romanorum imperatrix, Hungariae, Bohemiae regina, archidux Austriae = Mária Terézia, Isten kegyelméből római császárné, Magyarország és Csehország királynője, Ausztria főhercege) A királynő özvegyi fátyolban jobbra.
H: FRANC. D. G. R. IMP. S. A. GER. HI.REX. LO. BA. ET. M.HET. D. (Franciscus Dei gratia romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hierosolymorum rex, Lotharingiae, Barri et magnus Hetruriae dux = Ferenc, Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország és Jeruzsálem királya, Lotharingia, Bar hercege és Toszkána nagyhercege)  Az elhúnyt császár mellképe.

Montenuovo 1954, 13.07 g, Ø 33 mm, kitűnő


1098.jpg

1098. Emlékérem Mária Terézia himlőből való  felgyógyulására (Ag) 1767 - Bécs

E: M:THERESIA.D.G.ROM.IMP. GER.HVNG.&.BOH.RE.A.A. (Maria Theresia Dei Gratia Romanorum Imperatrix Hungariae Bohemiae Regina, Archiduca Austriae = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárné, Magyarország és Csehország királynője, Ausztria főhercegnője) Mellkép jobbra. A Váll alatt A. WIDEMAN.
H: DEO CONSERVATORI AUGUSTAE. (= Őfelségét Isten megőrzi) Oltár előtt térdeplő Religio füstölőt lenget. A szelvényben OB REDDITAM PATRI
Æ/ MATREM 22 IVLII/ MDCCLXVII. (= A haza anyjának felgyógyulásáért, 1767 július 22-én)

Megjegyzés: Az érmet Franz Anton Wideman készítette.

Montenuovo 1976, 34,8 g, Ø 47 mm,  R!, kitűnő +


1099.jpg

1099. Zseton Mária Terézia himlőből való felgyógyulására (Ag) 1767 - Bécs

E: M.THERES.D.G.R.-IMP.HU.BO.REG. (Maria Theresia Dei gratia romanorum imperatrix, Hungariae, Bohemiae regina = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárné, Magyarország és Csehország királynője) Mellkép özvegyi fátyolban jobbra.
H: DEO CONSERVATORI AUGUSTAE. (= Őfelségét Isten megőrzi) Oltár előtt térdeplő istennő füstölőt lenget. A szelvényben OB REDDITAM PATRIAE/ MATREM 22 IVLII/ 1767. (= A haza anyjának felgyógyulásáért 1767 július 22-én)

Megjegyzés: Franz Anton Wideman alkotása. Hasonló az előbbihez, de zseton méretben.

Montenuovo 1979, 2.04 g, Ø 21 mm, nagyon szép -


1100.jpg

1100. Zseton Mária Antoinette főhercegnő Lajos főherceggel történt házasságkötése alkalmából (Ag) 1770

E: M.ANTO.A.A.LUDO.FRANCIÆ DELP.SPONSA. (= Marie Antoinette osztrák főhercegnő, Lajos francia trónörökös felesége) A főhercegnő mellképe jobbra. A vállszelvényben W.H. monogram.
H: CONCORD.NOVO.SANGVIN.NEX.FIRM. (= Egyetértésben erősítse ezt a szövetséget a vérfrissítés) A bal kezében koszorút tartó Ámor jobbjában fáklyával meggyújtja az oltár tüzét, vele szemben áldozó asszony bőségszaruval. A szelvényben NVPT.CEL.VIEN.PROCV./ FERD.A.A.19 APR./ 1770 (= A házasságkötést megünnepelték Bécsben, Ferdinánd osztrák főherceg képviseletében, 1770. április 19-én)

Megjegyzés: Az 1755. december 2-án Bécsben született Marie Antoinettenek Lajos trónörökössel kötendő házasságát Choiseul tárgyalásai előzték meg a Bécsi udvarban. Ennek eredményeként történt meg a jelképes házasságkötés -  a vőlegényt Ferdinánd főherceg helyettesítette - 1770. április 19-én. Magára a tényleges esküvőre egy hónappal később, 1770. május 16-án Versailles-ban került sor.

Montenuovo 2007, 3.97 g, Ø 25 mm, nagyon szép


1101.jpg

1101. Zseton a Szent Jobb Ragusából Budára hozatalára (Ag) 1773

E: DEXTERA B. STEPHANI. REGIS ET CONFESSORIS GLORIOSI. (= Boldog István királynak és dicsőséges hitvallónak Jobbja) Az ereklyetartó a Szent Jobbal.
H: Írás 10 sorban: QUAM/ AB A. MXC. AD MDXXVI./ IN HUN. TUM RAG./ ULT. II. SEC. CULT./ IOS. II. ET M. THER. AVG./ MDCCLXXI. XXIX. MAI. RECVP/ ET POST. IX. DIE. DEVOT. HU. D. D./ BUD. QUOT AN./ PUB. VENERAT./ PB. OPONEND.

Mivel 1541-ben a törökök feldúlták Székesfehérvár városát, a káptalan kérésére a Szent Jobbot különös módon tisztelő ferencesek vitték magukkal Dalmáciába, és ott Raguza városában őrizték. Itt 1771-ig a domonkos atyák őrizték tovább a szent király földi maradványait. Mária Terézia császár és királynő mindent elkövetetett, hogy Szent István ereklyéje végre hazakerüljön. A diplomáciai tárgyalások eredményeként 1771 június 1-jén kiküldött követek hozzák vissza a Szent Jobbot az ereklye hitelességét igazoló okmányokkal egyetemben. Bécsben a schönbrunni palota templomában kilencnapi ájtatosságot tartottak tiszteletére. Innét nagy pompa kíséretében hozták Budára, ahol 1777-ig az Angolkisasszonyok elnevezésű rend gondozására bízta a királynő.
1777-ben a Budára helyezett egyetem őrizte a Szent Jobbot, majd II. József rendeletére a keresztesek férfi rendje, akik a rend megszűnéséig, 1865-ig vigyáztak rá.

Montenuovo 2031, 3.94 g, Ø 25 mm, kitűnő


1102.jpg

1102. Emlékérem a magyar iskolarendszer megreformálására (Ag) 1780 - Bécs

E: IMP.CAE.IOSEPHVS.II.AVG.M.THERESIA.AVG. (Imperator Caesar Iosephus II. augustus, Maria Theresia Augusta = Őfelsége II. József császár és őfelsége Mária Terézia császárné) Az uralkodók mellképei jobbra.
H: RATIO / EDVCATIONIS / TOTIVSQ / REI.LITERARIAE / PER / REGNVM. HUGARIAE / PROVINCIASQ / EIDEM.ADNEXAS / DIE.XXV.IVNII / A. MDCCLXXX / BVDAE / CONSTABIL. (
= A nevelés- s az egész oktatásügy szabályzata Magyarországon s a hozzákapcsolt tartományokban 1780. június 25-én Budán megerősíttetett) Korona írás és koszorú felett.

Megjegyzés: Johann Nepomuk Würth (1750-1811) műve.

Montenuovo 2095, 43.78 g, Ø 49 mm, nagyon szép +


1103.jpg

1103. Emlékérem a nagyszombati egyetem Budára költöztetésére (Ag) 1780 - Bécs

E: IMP.CAE.IOSEPHVS.II.AVG.M.THERESIA.AVG. (Imperator Caesar Iosephus II. augustus, Maria Theresia Augusta = Őfelsége II. József császár és őfelsége Mária Terézia császárné) Az uralkodók mellképei jobbra. Alul szignó: I.N.WIRTH.F.
H: AEDES.REG.LIT.ET.NOB.IVV.CONLEG.ADSIG
(Aedes regia literis et nobilium iuvenum conlegio adsignata = A királyi palota a tudománynak, s a nemes ifjak kollegiumának átadatott) Az egyetem épülete a budai királyi palotában. A szelvényben: BONAE.ARTES.A.SIGISMVNDO/ ET.MATHIA.CORV.REGG/ BVDAM.INDVCTAE/ BELLI.TERRORE.FVGATAE/ A.M.THERESIA.AVG/ REVOCATAE/ A.REG.XL. (Bonae artes a Sigismundo et Mathia Corvino regibus Budam inductae belli terrore fugatae a Maria Theresia Augusta revocatae anno regiminis 40 = A tudományokat Zsigmond és Corvin Mátyás királyok Budára hozták, a háború félelme elűzte és Mária Terézia visszahivta. Uralkodásának 40-ik évében.)

Megjegyzés: Johann Nepomuk Würth (1750-1811) műve.

Montenuovo 2097, Huszár TÉ 851, Weszerle C.CXXVII 5, 43.5 g, Ø 49 mm, nagyon szép


1104.jpg

1104. Emlékérem Mária Terézia halálára (Ag) 1780 - Bécs

E: M.THER.D.G.R.IMP.VID.HVNG.BOH.REG.A.AVST. (Maria Theresia Dei gratia romanorum imperatrix, vidua Hungariae, Bohemiae regina, archidux Austriae = Mária Terézia, Isten kegyelméből özvegy római császárné, Magyarország és Csehország királynője, Ausztria főhercege) Mellkép özvegyi fátyollal jobbra. Alul szignó: C. VINAZER.F.
H: AETERNITAS AVGVSTAE. (= Őfelsége örökkévalósága) Templom urnával, amit két alak koszorúz. A szelvényben XXIX. NOV. MDCCLXXX. (= 1780. november 19.)

Megjegyzés: Az érem Christian Vinazer (1747-1782) alkotása.

Montenuovo 2102, 61.1 g, nagyon szép


1105.jpg

1105. Emlékérem XVI. Lajos francia király kivégzésére (Ag) 1793 - Berlin

E: LOUIS XVI ROI DE FR. IMMOLÉ PAR LES FACTIEUX. A király feje jobbra. F. L. monogram.
H: PLEURÉS ET VENGÉS LE. Szomorkodó női alak a király urnája mellett. A szelvényben LE XXI IANVIER MDCCXCIII (= 1793. január 21.)

Megjegyzés: A Konvent 1793. január 14-én név szerinti szavazással bűnösnek találta „Capet Lajos polgártársat" a köz szabadsága elleni összeesküvésben és a nemzet biztonsága elleni merényletben. XVI. Lajost 1793. január 21-én guillotin-nal lefejezték. Daniel Friedrich Loos (1735-1819) alkotása. A forradalom hat áldozatát bemutató sorozatnak ez az első darabja.

Wurzbauer 5602, 9.41 g, kitűnő


1106.jpg

1106. Emlékérem Marie Antoinette kivégzésére (Ag) 1794 - Berlin

E: MARIE ANTOINETTE REINE DE FRANCE (= Marie Antoinette, Franciaország királynéja) Mellkép balra. A királyné szíve fölött ovális medallionon XVI. Lajos portréja. Alul LOOS.
H: IACCUSE IE IUGE I EXTERMINE. Álló női alak mérleget és fáklyát tart. A mérleg nincs egyensúlyban, a fenti serpenyőn egy korona és egy papírtekercs, az alsón egy tőr van. A szelvényben LE XVI OCTOBER F/ MDCCXCIII. (= 1793. október 16.)

Megjegyzés: A királynét augusztus 29-én átszállították a város legszigorúbb börtönébe, a Conciergeri-be, ahol igen kegyetlenül bántak vele. Október 14-én a jakobinusok követelésére bíróság elé állították, és nemzetellenes összeesküvés vádjával halálra ítélték. A per döntő momentumát, a vérfertőzés vádját saját fiának, a sans-culotte átnevelésen átesett Lajos Károly herceg vallomása szolgáltatta. Leánya, Mária Terézia Sarolta és sógornője, Erzsébet hercegnő határozottan cáfolták a kisfiú állításait.Két nappal később a párizsiak ujjongása közepette Mária Antónia királynénak fejét vették a Place de la Revolutionon, a mai Concord

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 101
Tegnapi: 167
Heti: 1 011
Havi: 2 837
Össz.: 945 962

Látogatottság növelés
Oldal: Mária Terézia és kora érmeken
Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös - © 2008 - 2018 - eremtar.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: 258 eves ermek maria theresia - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »