Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában


TÖRTÉNELMI ÉRMEK 1896-1945


1177.jpg

1177. Emlékérem a Vaskapu szabályozására (Ag) 1896

E: I. FERENCZ JÓZSEF URALKODÁSA ALATT VÉGREHAJTOTT VASKAPUSZABÁLYOZÁSI. Ferenc József babérkoszorús portréja jobbra.
H: MUNKÁLATOK ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁSA EMLÉKEÜL 1896 SZEPT. 27-ÉN. Széchenyi István és Vásárhelyi Pál portréi balra.  A vállszelvényben K.F.

16.46 g, Ø 37 mm, kitűnő


1178.jpg

1178. Emlékérem a millenniumi ünnepségekre (Ag) 1896

E: HUNGARIA. Felhők felett trónoló Hungária kardot és pajzsot tart.
H: MAGYARORSZÁG EZREDÉVES FENNÁLLÁSÁNAK EMLÉKÉRE. Középen 896/ BUDAPEST/ 1896.

5.01 g, Ø 23 mm, kitűnő


1179.jpg

1179. Millenniumi garas (Ag) 1896 - KÖrmöcbánya

E: + F.JÓZSEF.I.K.A.CS.M.ORSZ.AP.KIR. Ferenc József trónon.
H: + BIZALMAM AZ ŐSI ERÉNYBEN. Címer.

Megjegyzés: Károly Róbert széles garasa mintájára verték a Millennium alkalmából. Véste Gerl Károly (1857-1907).

3.81 g, Ø 27 mm, nagyon szép


1180.jpg

1180. Millenniumi dénár (Ag) 1896 - Körmöcbánya

E: Címer.
H: Madonna a Gyermekkel.
Megjegyzés: II. Ulászló dénárjának mintájára verték a millennium alkalmából. Véste Gerl Károly (1857-1907).

0.97 g, Ø 17 mm, nagyon szép


1181.jpg

1181. A Katolikus Legényegylet millenniumi emlékérme (bronz) 1896

E: SZENT JÓSEF, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK. Szent József a Gyermekkel.
H: Méhkas alatt AZ EZERÉVES/ MAGYARORSZÁGOT/ ÜNNEPLŐ/ KATHOLIKUS LEGÉNYEGYLET/ NEGYVENÉVES FENNÁLLÁSÁNAK/ EMLÉKÉRE./ MDCCCXCVI. Középen kartusban jelmondat: ISTEN ÁLDJA A TISZTES IPART!

51.3 g, Ø 50 mm, kitűnő


1182.jpg

1182. A Budapesti Református Főgimnázium érdemérme a millenniumi kiállításra (Cu) 1896

E: 1896-IKI . EZREDÉVES. ORSZÁGOS. KIÁLLÍTÁS. Két angyal Szent István koronáját tartja címer felett.
H: KIÁLLÍTÁSI. ÉREM. AZ ÉRDEM. JUTALMÁUL. Ifjú pár égő fáklyával és koszorúval jobbra, alul a Lánchíd. A táblán EV. REF. FŐGIMN./ BUDAPEST.

Megjegyzés: Az érem Beck Ö. Fülöp (1873-1945) alkotása.

136.2 g, Ø 70 mm, kitűnő


1183.jpg

1183. Az Országos Iparegyesület érdemérme Tamási Ödönnek (Cu) 1897

E: Korona Fáma és három puttó felett.
H: AZ ORSZÁGOS IPAREGYESÜLETTŐL. Babérkoszorúban az adományos neve: Tamássy Ödön. Alul KNAPP ÉS STEINER BUDAPESTEN.

52.0 g, Ø 55 mm, kitűnő


1184.jpg

1184. Emlékérem Hunyady Kálmán 25 éves elnökségére a Bécsi Ügető Egyletnél (Ag) 1898

E: Mellkép magyaros köpenyben balra.
H: SEINEM/ RITTERLICHEN/ PRASIDENTEN/ KÁLMÁN GRAFEN HUNYADY/ ZUR FEIER/ DES 25 JAHRIGEN/ JUBILAUMS/ DER/ WIENER/ TRABRENVEREIN/ 1898. Szöveg tölgyfaág előtt.

Megjegyzés: Anton Scharff (1845-1903) készítette az érmet.

Wurzbach 3791, Löhr 301, 53.6 g, Ø 50 mm, kitűnő


1185.jpg

1185. Historizáló érem Luxemburgi Zsigmond emlékére (Ag)

E: SIGISMVNDVS. ROM. IMPERATOR. Zsigmond alakja balra.
H: + LANCEA. ET. CLAWS. DOMINI. A császári jelvények.

14.77 g, Ø 35 mm, nagyon szépKép


1186. A Budapesti Magyar Királyi Államhidak hídbárcája (Cu)

E: BUDAPESTI MAGY.KIR ÁLLAMHIDAK BÉRLET. Koronás címer.

Megjegyzés: Egyoldalas nyolcszögű réz zseton.

3.75 g, 30x26 mm, nagyon szépKép


1187. Az esztergomi Mária Valéria híd bárcája (Cu)

E: ESZTERGOMI ÁLLAMI DUNAHÍD. Egyoldalas háromszögű réz zseton.

3.04 g, 25-25 mm, szép


1188.jpg

1188. Emlékérem a siketnémák váci intézete alapításának 100 éves évfordulójára (Ag) 1902

E: A SIKETEK HALLANAK A NÉMÁK BESZÉLNEK. Az intézet épülete, előtte padon antik ruhás asszony gyermekkel foglalkozik. Alul: HEPHATA
H: Szöveg hét sorban: A/SIKETNÉMÁK VÁCZI/ ORSZ. KIR. INTÉZETE/ 100 ÉVES FENNÁLLÁSÁNAK/ EMLÉKÉRE/ 1802-1902/ *.

Megjegyzés: Az érem Exner Károly (1850-1919) alkotása.

Huszár-Varannai 1678, 19.02 g, Ø 36 mm, nagyon szép


1189.jpg

1189. A Budapesti Polgári Lövész Egyesület emlékérme (Ag) 1905

E: BUDAPESTI POLGÁRI LÖVÉSZ EGYESÜLET. Céltábla mögött zászlók és fegyverek. Szalagon ALAPÍTTATOTT 1696.
H: KIRÁLY-LÖVÉSZET/ * 1905 */ JUNIUS 29. 30./ JULIUS 1. 2. A szöveg babérkoszorúban.

Megjegyzés: Fülezett érem.

21.15 g, Ø 36 mm, nagyon szép


1190.jpg

1190. Zombor város érme Schweidel József emlékére (bronz) 1905

E: . SCHWEIDEL JÓZSEF . 1849 OKTÓBER 6. Mellkép szemből.
H: Babérkoszorúban 1905/ ZOMBOR/ MÁJUS 18.

Megjegyzés: Schweidel József honvéd tábornok Zomborban született 1796. május 18-án. Emlékére szülővárosa 1905-ben közadakozásból szobrot állíttatott, melyet Mátrai Lajos szobrász készített el. Ugyanezen alkalomból készült a vértanú tábornok tiszteletére vert emlékérem is, feltehetőleg ez is Mátrai Lajos tervei alapján.

22.70 g, Ø 36 mm, kitűnő


1191.jpg

1191. Ráth György emlékplakett (szürkefém) 1905

E: Portré balra. Fölötte 1828-1905. Alul RÁTH GYÖRGY. FELEJTHETETLEN ELNÖKÉNEK A MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT.
H: Balra asszony leányt, jobbra férfi fiút tanít szakmára. Középen HIT. LAKTA. SZÍVÉT/ ÉS. NAGY. AKARAT/ MINDEN. JAVA/ A. NEMZETÉ/ MARADT

Megjegyzés: Beck Ö. Fülöp (1873-1945) műve.

Huszár-Procopius 572, 140.5 g, 88x53 mm, kitűnő


1192.jpg

1192. A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara kitüntető érme Bulatkó Miklós részére (Ag) 1905

E: Két angyal között koronás címer.
H: Koszorúban írás és az adományos Bulatkó Miklós neve.

47.14 g, Ø 50 mm, kitűnő


Kép

1193. Rosenák Miksa, Paunz Sándor és Hültl Hümér emlékplakett (szürkefém)

E: Három portré.
H: Operációs terem három orvossal és egy műtősnővel.

Megjegyzés: A három orvos: Rosenák Miksa, Pavnz Sándor és Hült Hümér. Berán Lajos (1882-1943) munkája.

Huszár-Varannai 281, Huszár-Procopius 1099, 164.4 g, 88x54 mm,nagyon szép


Kép

1194. A 16. Nemzetközi Orvoskongresszus emlékplakettje (bronz) 1909

E: Ülő Aszklepiosz bottal, lábánál bagoly. CONVENTVS/MEDICORVM/XVI/INTER-/NATIONA-/LIS.
H: Korona két címer felett a királyi vár látképével.MCM IX/BUDAPESTINI.

Megjegyzés: A plakett ifj. Vastagh György (1868-1946) munkája.

Huszár-Varannai 1398, 31.73 g, 40x40 mm, kitűnő


Kép

1195. Dr. Chizsnei-Cherven Flóris emlékplakett (bronz) 1911

E: Mellkép balra körben, mellette: MESTER. A portré alatt Dr. CHIZSNEI.CHERVEN/ FLÓRISNAK/ HÁLÁS/ TANÍTVÁNYAI/ ÉS. TISZTELŐI/ 1861-1911.
H: Sima.

Megjegyzés: Dr. Chizsnei Cherven Flóris pedagógus, gimnáziumi igazgató, tankerületi főigazgató (1839-1928) nyugdíjba vonulása és 50 éves tanári jubileuma alkalmából készíttették a plakettet tanítványai.

75.7 g, 55x37 mm, kitűnő


Kép

1196. I. világháborús emlékplakett (bronz) 1915

E: Huszárroham jobbra. Alatta HUSZÁR ROHAM/ HUSSAREN. ATTACKE 1914-1916.
H: Sima.

67.5 g, 54x67 mm, kitűnő


1197.jpg

1197. Emlékérem I. Károly császárrá koronázására (Ag) 1916

E: KARL I. KAISER. V. OESTERR. & KÖNIG V. UNGARN.  Mellkép jobbra. Mellette KRÖNUNG AM 30. DEZ/ 1916
H: REGIERUNGSANTRITT. 22. NOVEMBER 1916. Sárkány által tartott koronázott osztrák címer és angyal által tartott loronázott magyar címer között koronázott (cseh?) címer. Alattuk szalagon INDIVISIBILITER AC INSEPARABILITER.

14.64 g, Ø 33 mm,  kitűnő


1198.jpg

1198. Hadsegélyező emlékérem Lóránt Emilnek (fehérfém) 1916

E: Hunnia köpennyel, mellette gyermekét magához ölelő, ülő anya. Oldalt SZEKELY K. 1916
H: A MAGY. KIRÁLYI/ HONVÉDELMI/ MINISTERIVM/ HADSEGÉLYEZŐ/ HIVATALA A/ VILÁGHÁBORV/ EMLÉKÉÜL/ Lóránt Emilnek/ A HADSEGÉLYEZÉS/ ÖNFELÁLDOZÓ/ MVNKÁSÁNAK. A szöveg gyöngykörben. Alul SZ-K.

Megjegyzés: ifj. Székely Károly (1880-1941) alkotása.

Huszár-Procopius 5097, 100.6 g, Ø 61 mm, kitűnő1199.jpg

1199. A Műegyetemi Evezős Club emlékérme (bronz) 1926

E: MŰEGYETEMI EVEZŐS CLUB. A Duna a Műegyetem épületével. Alul PÜNKÖSDI/ VERSENY/ II.
H: Zászló babérágakkal. A zászló nyelénél LUDVIG.

Megjegyzés: Az érem Ludvig József műhelyében készült.

18.72 g, Ø 36 mm, nagyon szép


Kép

1200. A kalocsai Szent István Jezsuita Gimnázium emlékérme (Ag)

E: GYMNASIUM SOCIETATIS JESU AD S. STEPHANUM.  (= A Jézus Társaság Szenr István Gimnáziuma) Fent középen IHS. Madonna a Gyermekkel koronát nyújt Szent Istvánnak. A szelvényben COLOCAE (= A sárból való = kalocsai)
H: UNUS ACCIPIT BRAVIUM. (= A díjat csak egy nyeri el) Koronás címer. Alul babérágak keresztben.

Megjegyzés: Fülnyom!

17.47 g, Ø 35 mm, nagyon szépKép

1201. A Magyar Athlétikai Club Motorsport Osztályának emlékplakettje (bronz)

E: MAGYAR ATHLÉTIKAI CLUB. MOTORSPORT. OSZTÁLY. Repülő Genius, rohanó autó, motorcsónak és motorkerékpár felett. Jobboldalt BERÁN LAJOS. Folyóírással bevésve: Az 1929. évi/ dicsőséges vizipóló/ eredmények emlékére.
H: Sima

Megjegyzés: Berán Lajos (1882-1943) műve.

Huszár-Procopius 1423, 125.2 g, 54x71 mm, kitűnőKép

1202. Fővárosi Csatornázási Művek zseton (Cu)

E: FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK.
H: FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK.

3.48 g, Ø 21 mm, nagyon szép


Kép

1203. BSZKRT kisszakaszjegy (Cu) 1933

E: 1933 .BSZKRT. Budapest címere.
H: .KISSZAKASZJEGY. Szárnyas kerék.

2.58 g, Ø 18 mm, nagyon szép


Kép

1204. BSZKRT 10 pengős bárca (Cu)

E: Koronás városcímer.
H: Szárnyas kerék.

17.40 g, Ø 31 mm, nagyon szép


Kép

1205. BSZKRT bárca kisszakaszjegyként (Cu) 1943

E: BSZKRT VÁLTÓJEGY. Villám.
H: Szárnyak. 19-43.

2.00 g, Ø 18 mm, nagyon szép


1206.jpg


1206. Érem a Szent István év emlékére (bronz) 1938

E: SANCTVS STEPHANVS HVNGARIAE PROTOREX ET APOSTOLVS. (= Szent István, Magyarország első királya és apostola) Szent István koronás mellképe balra. A karszelvényben MADARASSY.
H: A Szent Jobb ereklyetartóban. Alatta BVDAPEST/ 1938

Megjegyzés: Az érem Madarassy Walter (1909-1994) alkotása.

32.70 g, Ø 40 mm, kitűnő1207.jpg

1207. Emlékérem a Pécsi Atlétikai Klub 50 éves jubileumára (Cu) 1936

E: PÉCSI ATHLETIKAI CLUB. 1886-1936. Koncentrikus körök, alul koronás magyar címer koszorú alján. A koszorún belül GOSZTONYI.
H: Pecsét Pécs város koronás címerével. A pecsét körül öt torony sugárirányban, sugarak előtt. A pecséten körben SIGILL. LIBER. ET. REG. CIVITATIS. QUINQUE. ECCLESIEN (= Pécs szabad királyi város pecsétje)

Megjegyzés: Az érem Gosztonyi alkotása és Ludvig József műhelyében készült..

92.3 g, Ø 60 mm, kitűnő


1208.jpg

1208. A Magyar Numizmatikai Társulat tagsági érme Lakos János nevére (Ag) 1941

E: MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT 1901. Négyosztatú magyar címer. A címer felett név: LAKOS JÁNOS/ 1941
H: SANCTVS LADISLAVS REX. (= Szent László király) Szent László lovon balra. A ló alatt 1.4.99.

Megjegyzés: Az érem Gerl Károly (1857-1907) tervei alapján készült.

29.31 g, Ø 39 mm, kitűnő


Kép

1209. Emlékplakett a Mátyás Király Sportév alkalmából (bronz) 1943

E: Mátyás király mellképe balra, alul Hunyadi-magyar címer. A kettő között MÁTYÁS KIRÁLY/ SPORTÉV/ 1941.
H: Sima.

69.7 g, 80x40 mm, kitűnőKép

1271. Emlékplakett a Hadsereg Sporthétre (bronz) 1931

E: Katona sisakban, meztelen felsőtesttel, jobb kezében szurony.
H: Sima.

Megjegyzés: A Manno Miltiades (1879-1935) éremművész által készített 45X66 mm-es, egyoldalas bronz plakett első kiadása. A további kiadások elöl évszám nélkül készültek és Hadsereg Sportérem felirattal, hátoldali véséssel. 

95.2 g, 66x45 mm, nagyon szép
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 121
Tegnapi: 167
Heti: 1 031
Havi: 2 857
Össz.: 945 982

Látogatottság növelés
Oldal: Történelmi érmek 1896-1945
Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös - © 2008 - 2018 - eremtar.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: 258 eves ermek maria theresia - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »