Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában

TÖRTÉNELMI ÉRMEK 1849-1895


1144.jpg

1144. Emlékérem Albert főherceg tiszteletére (bronz) 1851 -Augsburg-Nürnberg

E: Mellkép érdemrendekkel félbalra. Körötte: ERZHERZOG ALBRECHT GENERAL GOUVERNEUR V. UNGARN. (= Albert főherceg, Magyarország helytartója)
H: Harcos antik öltözetben osztrák sasos zászlóval, mellette fához támasztott magyar címer. Körötte: AUSTRIA'S BANNER TREU U. UNGARNS SCHIRM U. HORT.

Megjegyzés: Martin Sebald (?-1888) és Gottfried Drentwett (?-1871) alkotása.

Horsky 3708, Wurzbach 82, Kat.Andr. 1179, 33.23 g, Ø 40.6 mm, kitűnő


1145.jpg

1145. Emlékérem az esztergomi bazilika felszentelésére (Sn) 1856

E: NAGYKÉRI SCITOVSZKY KER: JÁNOS CARD: ÉRSEK ÉS MAGYARORSZÁG HERCZEG PRIMÁSA. SZÜLET 1785 NOV: 1-ÉN. ÉRSEKNEK KINEVEZTETETT 1849 ÉVBEN. Scitovszky János hercegprímás mellképe jobbra.
H: AZ ESZTERGOMI BASILIKA. A bazilika látképe. Alul a szelvényben 5 sorban: KEZDETETT 1822 ÉVBEN FELSZENTELTETETT 1856 AUGUSZT. 31. NAGYKÉRI SCITOVSZKY CARD. ÉRSEK ÉS MAGYARORSZÁG PRIMÁSA ÁLTAL.

Vasárnapi Újság 1856, 19.25 g, Ø kitűnő


1146.jpg

1146. Érem Scitovszky János hercegprímás pappá szentelésének 50. évfordulójára (Ag) 1859

E: JOANNES. BAPT: CARD: SCITOVSZKY. PRINC: PRIMAS. AEPPUS: STRIGON: Mellkép balra áldást osztó kézmozdulattal.
H: SEMISAECULO. SACERDOS VI. NOVEMBRIS. MDCCCLIX. Kehely sugárzó ostyával.

Unger 3344, Wurzbach 8377, 25.96 g, Ø FDC


1284.jpg

1284. Emlékérem a sárospataki református főiskola 300. évfordulójára (Ag) 1860

E: A SÁROS-PATAKI FŐ ISKOLA A HÁROM SZÁZADOS ŰNEPÉLEJÉRE. A főiskola épülete.
H: A SÁROS PATAKI FŐ ISKOLA CZÍMERE 1860. Angyal jobb kezében könyvvel, bal kezében harsonával.

Megjegyzés: A hátlap a köriratnál kissé sérült! 

11.97 g, 33 mm, nagyon szép


1147.jpg

1147. Emlékérem Savoyai Jenő bécsi szobrának leleplezésére (Ag) 1865

E: PRINZ.EUGEN. DER.EDLE.RITTER. A herceg páncélos mellképe jobbra. A váll alatt C.RADNITZKY.
H: DEM.WEISEN.RATHGEBER.DREIER.KAISER-DEM.RUHMREICHEN.SIEGER.ÜBER.OESTERREICHS FEINDE. Az emlékmű képe. A szelvényben KAISER.FRANZ.JOSEPH.I./ MDCCCLXV

Megjegyzés: Az érem Carl Radnitzky (1818-1901) alkotása.

Montenuovo 2702 var., 104.6 g, Ø 60 mm, kitűnő


1148.jpg

1148. Lóversenyi emlékérem (Ag) 1865

E: 1SŐ FERENCZ JÓSEF AUSZT. CSÁSZ. MAGYAR ORSZ. KIRÁLLYA. EMLÉK 1865 JUNIUS 6-ÁRA. Ferenc József babérkoszorús portréja jobbra.
H: HALADJUNK!!! Lóverseny jelenet. A szelvényben 1865/ LÓVERSENYI/ EMLÉK

26.23 g, Ø 43 mm, kitűnő


1149.jpg

1149. Emlékérem a pesti országgyűlésre (Sn) 1865

E: 1865/ ORSZÁG GYŰLÉSI EMLÉK. Koronás magyar kiscímer a hat tartományi címerrel koszorúzva. Azok körül a kerületek címerei.
H: MIDŐN SÖTÉT LESZ A VILÁG/ ÉS MINDEN TŰZ KIÉG/ A HONFISZÍVBEN MEGMARAD/ EGY ÉLŐ SZIKRA MÉG./ E SZIKRA FÉNYT ÁD ÉS HEVET/ S ÉG OLTHATATLANÚL./ OH HONFI, ŐRIZD E TÜZET/ S NE FÉLJ, HA VÉSZ BORÚL. A vers körül címerek.

Megjegyzés: Az idézet Vörösmarty Mihály: Honszeretet című verséből való.

34.56 g, Ø 50 mm, FDC


1150.jpg

1150. Emlékérem a pesti országgyűlésre (Sn) 1865

E: ÉLJEN A HAZA. Koronázott magyar kiscímer koszorúban.
H: EMLÉKÜL/ AZ 1865 ÉVI/ URSZÁGGYŰLÉS/ MEGNYITÁSÁRA/ PESTEN. A szöveg babérkoszorúban.

24.11 g, Ø 40 mm, kitűnő


1151.jpg

1151. Emlékérem a pesti országgyűlésre (Sn) 1865

E: * ÉLJEN A HAZA * ES LEBE DAS VATERLAND. Koronás magyar kiscímer babérkoszorúban.
H: EMLÉKÜL*AZ 1865. ÉVI*ORSZÁG*GYÜLÉS*MEGNYITÁSÁRA*PESTEN* A régi országgyűlés épülete, alatta ORSZÁG HÁZ.

27.47 g, Ø 39 mm, nagyon szép


1152.jpg

1152. Emlékérem a pesti országgyűlésre (Cu) 1865

E: *ÉLJEN A HAZA*ES LEBE DAS VATERLAND* Koronás magyar kiscímer.
H: EMLÉKÜL AZ 1865 ÉVI.ORSZÁG.GYÜLÉS.MEGNYITÁSÁRA. PESTEN. Zárt körben korona szalaggal, körülötte *ÉLJEN A* KIRÁLY.

26.38 g, Ø 39 mm, nagyon szép


1153.jpg

1153. Emlékérem a pesti országgyűlésre (Sn) 1865

E: 1sőFERENCZ JÓSEF AUSZT.CSÁSZ.MAGYAR ORSZ.KIRÁLYA. EMLÉK 1865/ JUNIUS 6.ÁRA. Ferenc József babérkoszorús portréja jobbra.
H: KI CÉLUNKAT TALÁLJA. Huszár zászlóval céltáblára mutat, felette ÉLJEN incus írással felhőben, legfelül koronázott magyar kiscímer babér- és pálmaág közt.

26.19 g, Ø 42 mm, kitűnő


1154.jpg

1154. Emlékérem a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 11., pozsonyi nagygyűlésére (bronz) 1865

E: POZSONY SZABAD KIRÁLYI VÁROSA. A magyar Szentkorona és Pozsony város címere között öt sorban: A/ MAGYAR ORVOSOK ÉS/ TERMÉSZET VIZSGÁLÓK/ XI. GYŰLÉSÉNEK/ 1865.
H: SCIENTIA MOTV CLARIOR. Csörlős kút mellett két antik ruhás ülő nő. Egyikük karján kígyó, kezében tál, másikuk kezében tükör. Közöttük a kút mellett bagoly. Alul W. SEIDAN INV. FEC.

Megjegyzés: Az érem Wenzel Seidan (1817-1870) műhelyében készült.

Huszár-Varannai 1453, 51.0 g, Ø 45 mm, kitűnő


1155.jpg

1155. Emlékérem a Magyar Tudományos Akadémia megnyitására (bronz) 1865

E: HÁZA/ MEGNYITÁSÁNAK/ EMLÉKEŰL/ A/ MAGYAR TUDOM:/ AKADÉMIA.
H: Az Akadémia épülete. Alul XI. DEC:/ MDCCCLXV

Megjegyzés: Az érem Carl Radnitzky (1818-1901) alkotása.

53.5 g, Ø 51 mm, kitűnő


1277.jpg

1277. Emlékérem a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 13., egri nagygyűlésére (bronz) 1868

E: EGER A MAGYAR ORVOSOKNAK ÉS TERMÉSZET/ VIZSGÁLÓKNAK 1868. A líceum épülete, alatta EGRI ÉRSEKI/ LYCEUM.
H: Két kar két pajzsot tart, melyeken Eger város és Heves megye címere látható. A pajzsok felett szárnyas kerubfej, alul SEIDAN. Az egész búza- és szőlőkoszorúban.

Megjegyzés: Az érem Wenzel Seidan (1817-1870) műhelyében készült.

Huszár-Varannai 1461, 45.67 g, Ø 44 mm, kitűnő


1156.jpg

1156. Emlékérem a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 14., fiumei nagygyűlésére (Sn) 1869

E: A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK XIV NAGYGYŰLÉSÉNEK * Középen CONGRESSO XIV/MEDICI E NATURALISTI/UNGHERESI.
A kikötő látképe, a kikötőben hajók.
H: FIUME. Korona kétfejű sas fölött. Oldalt 18-69. Alul szalagon INDEFICIENTER. Az egész babér és tölgykoszorúban. Alatta: SEIDAN.

Megjegyzés: Az érem Wenzel Seidan (1817-1870) műhelyében készült.

Huszár-Varannai 1462, 30.06 g, Ø 50 mm, nagyon szép


1283.jpg

1283. Emlékérem az Országos Lelencház alapítására (bronz) 1869

E: AZ EMBERISÉG ÜDVE LEGYEN VELÜNK 1869. Koronás magyar címer.
H: EMLÉK AZ ORSZÁGOS LELENCZ HÁZRA. Középen CZÉLJA/ELHAGYATOTT/GYERMEKEK MEG/MENTÉSE ÉS AZ/ERÉNY JAVÁRA/VALÓ/FENNTARTÁSA.
Peremírás: MAGYAR. EMLÉK. PÉNZ. UNGARISCHE. DENK. MÜNZE

Huszár-Varannai 1598, 13.60 g, 31 mm, nagyon szép


1157.jpg

1157. Emlékérem a bécsi világkiállításra (bronz) 1873

E: FERENCZ JÓZSEF I. K. A. CS. ÉS M. II. S. D. O. AP. KIR. Ferenc József babérkoszorús portréja jobbra.
H: EMLÉKÜL AZ 1873. VILÁGKIÁLLITÁS BÉCSBEN. Középen 6 sorban DAS HEIL/ DER MENSCHEN/ SEI UNSER ZIEL/ AZ EMBERISÉG/ ÜDVE LEGYEN/ VELÜNK. Alul: ÉRCZ

10.47 g, Ø 31 mm, nagyon szép


1158.jpg

1158. Emlékérem az aradi vértanúk kivégzésének 25. évfordulójára (bronz) 1874

E: SZABADSÁG, EGYENLŐSÉG, TESTVÉRISÉG. 1848 Mart. 15. Két angyal magyar kiscímer fölé koronát tart.
H: A NEMZET 13 VÉRTANÚJA 25 ÉVI GYÁSZEMLÉKÉRE. Középen 3 sorban ARAD/ 1874/ Octob. 6.

Nud. 246, 16.80 g, Ø 35 mm, kitűnő


1159.jpg

1159. Emlékérem a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 17., győri nagygyűlésére (bronz) 1874

E: A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK XVII NAGYGYŰLÉSE EMLÉKEÜL. Mars és Minerva áll a tudományok eredményei előtt.
H: SZABAD KIRÁLYI GYŐR VÁROSA*1874*. Koronázott városcímer pálma- és tölgykoszorúban.

Megjegyzés: Az érem Wenzel Seidan (1817-1870) műhelyében készült.

Huszár-Varannai 1466, 48.37 g, Ø 44 mm, kitűnő


1160.jpg

1160. Emlékérem Kincsem győzelmeire (Ag) 1887

E: A ló Pegazusként ugrik sugárzó nap felé.
H: Hungária címerpajzzsal győzelmi érméket szór a versenypályára.

Megjegyzés: Az érem Anton Scharff (1845-1903) alkotása.

Rauch 79/957, Verleihung 1925, 37.15 g, Ø 45 mm, kitűnő


1161.jpg

1161. Emlékérem Deák Ferenc halálára (Ag) 1876

E: DEÁK FERENCZ A VEZÉREK VEZÉRE. Mellkép jobbra. A Vállszelvényben A.KLEEBERG és csillag.
H: SZÜLETETT/ 1808/ OCTOBER 17-ÉN/ MEGHALT/ 1876/ JANUÁR 28-ÁN. A szöveg tölgykoszorúban.

Megjegyzés: Az érem August Kleeberg alkotása.

4.86 g, Ø 26 mm, kitűnő


1162.jpg

1162. Emlékérem Széchenyi István halálának 20. évfordulójára (Ag) 1880 - Körmöcbánya

E: GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN. MEGHALT APR.8.1860. Mellkép balra.
H: ALAPÍTÓJÁNAK/ EMLÉKÉRE/ A M.T.AKADÉMIA/ MDCCCLXXX. A szöveg babérkoszorúban. Alul K.B.

Megjegyzés: Az érmet Anton Fabris és Mayer Elek készítette.

Gohl 519/b, 43.31 g, Ø 50 mm, kitűnő


1163.jpg

1163. Érdemérem az iparos ifjósági egylet debreceni kiállítására (bronz) 1881

E: ÉRTELEM, MUNKA, SZORGALOM. Debrecen koronás városcímere, tetején sassal.
H: AZ IPAROS IFJUSÁG EGYLETE ÁLTAL RENDEZETT MUNKAKIÁLLITÁS DEBRECZENBEN. Két keresztbe rakott kalapács előtt két összefonódott kéz. Alatta ÉRDEM ÉREM/ 1881. Az egész koszorúban.

43.39 g, Ø 49 mm, kitűnő


1164.jpg

1164. Emlékérem Rudolf trónörökös és Stefánia hercegnő házasságára (Ag) 1881 - Bécs

E: RUDOLF CS. ÉS KIR. FŐHERCZEG TRÓNÖRÖKÖS. ÉS STEFÁNIA BELGA KIR HERCZEGNŐ . MENYEGZŐJÜK EMLÉKÉRE. A pár portréi jobbra. Alul LEISEK F.
H: BUDAPEST FŐVÁROS KÖZÖNSÉGE. Két lebegő puttó fáklyát tart Bécs és Budapest címere felett. Szalagon EZREK AJKÁN EGY HANG, EGY ÉRZELEM 1881 MÁJUS 10.

Megjegyzés: Az érem Friedrich Lesiek (1839-1898) alkotása.

123.9 g, Ø 65 mm, kitűnő


1165.jpg

1165. Emlékérem Rudolf trónörökös és Stefánia hercegnő házasságára (bronz) 1881 - Bécs

E: RUDOLF CS. ÉS KIR. FŐHERCZEG TRÓNÖRÖKÖS. ÉS STEFÁNIA BELGA KIR HERCZEGNŐ . MENYEGZŐJÜK EMLÉKÉRE. A pár portréi jobbra. Alul LEISEK F.
H: BUDAPEST FŐVÁROS KÖZÖNSÉGE. Két lebegő puttó fáklyát tart Bécs és Budapest címere felett. Szalagon EZREK AJKÁN EGY HANG, EGY ÉRZELEM 1881 MÁJUS 10.

Megjegyzés: Az érem Friedrich Lesiek (1839-1898) alkotása. Hasonló az előzőhöz, de bronzból.

108.7 g, Ø 65 mm, kitűnő


1166.jpg

1166. Az Országos Tűzoltószövetség szolgálati érme (Ag) 1884

E: A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG SZOLGÁLATI ÉRME. Koszorúban XV
H: ALAPITTATOTT 1884. Koronázott magyar középcímer zászlók és tűzoltószerszámok felett.

15.78 g, Ø 37 mm, kitűnő


1167.jpg

1167. Az Országos Tűzoltószövetség szolgálati érme (Cu) 1884

E: A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG SZOLGÁLATI ÉRME. Koszorúban SEBESTYÉN felirat.
H: ALAPITTATOTT 1884. Koronás magyar címer tűzoltó kellékek között.

Megjegyzés: Esetleg kitörölt név helyettesítése!

22.32 g, Ø 36 mm, nagyon szép


1168.jpg

1168. Emlékérem Tisza Kálmán miniszterelnökségének 10. évfordulójára (bronz) 1885

E: Mellkép jobbra. A vállszelvényben L.A. M.E.
H: 1875 - 1885/ A SZABADELVŰ PÁRT/ TISZA KÁLMÁN/ TIZ ÉVI/ MINISTERELNÖKSÉGE/ EMLÉKEÜL. A szöveg tölgy- és babérkoszorúban.

Megjegyzés: Az érem tervezője Lóránfi Antal (1856-1927), az előlapot Gerl Károly(1857-1907), a hátlapot Mayer Elek véste. A Szabadelvű Párt megrendelésére készült. 

Wurzbach 8773, 163.3 g, Ø 70 mm, kitűnő


1169.jpg

1169. Emlékérem a budapesti országos kiállításra (Cu) 1885

E: RUDOLF TRÓNÖRÖKÖS A KIÁLLÍTÁS VÉDNÖKE. A kiállítás védnökének, Rudolf főhercegnek a képe jobbra.
H: Szöveg 5 sorban: AZ/ 1885-IKI/ BUDAPESTI/ ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS/ EMLÉKÉRE. Alul KNAPP ÉS STEINER/ BUDAPESTEN.

Megjegyzés: Füllel!

11.47 g, Ø 30 mm, nagyon szép


1170.jpg

1170. Emlékérem a budapesti országos kiállításra (Cu) 1885

E: 1885 IKI BUDAPESTI MAGYAR ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁSI EMLÉK. Rudolf trónörökös mellképe jobbra.
H: Az Iparcsarnok képe, felette koronás városcímer két oroszlán között. Alul IPARCSARNOK.

12.72 g, Ø 29.5 mm, kitűnő


1171.jpg

1171. A Temes Megyei Gazdasági Egyesület érme (Ag) - Körmöcbánya

E: TEMESMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET. Babér- és tölgykoszorúban méhkaptár, alatta K.B.
H: Búza- és szőlőkoszorúban szántó földműves, a tájban háziállatok.

66.4 g, Ø 55.5 mm, kitűnő


1172.jpg

1172. Emlékérem a komáromi mezőgazdasági és ipari kiállításra (Ag) 1891 - Körmöcbánya

E: Koronázott címer címerköpeny előtt.
H: Körben KOMÁROMI IPAR ÉS GAZDASÁGI KIÁLLÍTÁS 1891. Középen 3 sorban DILIGENTIAE/ ET/ ARTIBUS.

Megjegyzés: Az érmet Gerl Károly (1857-1907) véste Körmöcbányán.

24.44 g, Ø 40 mm, kitűnő


1173.jpg

1173. A Magyar Úszóegyesület nyolcszögletű érme (Ag) 1893

E: MAGYAR ÚSZÓ EGYESÜLET. Tengerből felkelő nap sugárkoszorúban. Alul kartusban 1893.
H: Koszorúban üres kör az egyesületi tag nevének a számára.

Megjegyzés: Füllel!

14.64 g, Ø 30-30 mm, nagyon szép


1174.jpg

1174. Emlékérem Kossuth Lajos halálára (Cu) 1894

E: KOSSUTH LAJOS. Mellkép koszorúban féljobbra.
H: SZABADSÁG EGYENLŐSÉG TESTVÉRISÉG. 1848 sugárkoszorúban.

Megjegyzés: Fülezett érem.

11.12 g, Ø 31 mm, nagyon szép


1175.jpg

1175. Emlékérem Kossuth Lajos halálára (Cu) 1894

E: KOSSUTH LAJOS. Sapkás mellkép félbalra.
H: SZÜL./ 1802 SZEPT. 19/ MEGH./ 1894 MÁRC.21

Megjegyzés: Fülezett érem.

11.51 g, Ø 29 mm, kitűnő


1176.jpg

1176. Emlékérem Kossuth Lajos halálára (fehérfém) 1894

E: KOSSUTH LAJOS. Mellkép félbalra.
H: Babérágak között, ragyogó csillag alatt: NEKED ÉLNI KELL Ó HON DICSŐ KORSZAK LÁNGLELKŰ ALKOTÓJA . SZÜLETETT 1802 SZEPT. 16, MEGHALT 1894 MÁR. 20.

12.51 g, Ø 33 mm, FDC
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 54
Tegnapi: 167
Heti: 964
Havi: 2 790
Össz.: 945 915

Látogatottság növelés
Oldal: Történelmi érmek 1849-1895
Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös - © 2008 - 2018 - eremtar.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: 258 eves ermek maria theresia - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »