Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában

TÖRTÉNELMI ÉRMEK 1526-1800


993.jpg

993. Ovális ólomérem II. Mátyás cseh koronázására (Pb) 1608

E: MATTHIAS II DG. HVN: ET BOHE: REX. ARC: AVS:....Mellkép jobbra.
H: AMAT VICTORIA CVRAM. (Amat Victoria curam = A győzelem szereti a felkészülést) Álló Bellona és Victoria átölelik egymást.

Montenuovo 699, 30.55, Ø 43 és 35 mm, nagyon szép


1114.jpg

1114. Thurzó György emlékérem (bronz) 1608

E: GEORGIVS. THVRZO. DE BETLEMFALVA. A. S. 41. Thurzó György mellképe szemben, szakállal, prémes föveggel, prémes gallérú köpennyel.
H: POST ANNOS XLVI PATRIAE REDDITA. A Szent Korona párnán, lent szelvényben MDCVIII.

Megjegyzés: Újraöntés.

H.Sz. 527, 85.0 g, Ø 51 mm, nagyon szép


1115.jpg

1115. Habsburg családfaérem (Ag) 1688

E: O QUA SOL HABITABILES ILUSTRAT ORAS, MAXIME PRINCIPUM! (= Te minden nagy fejedelmeken úr vagy, hova csak a nap süt <Horatius: Ódák - 4. Könyv 14. Óda>) I. József mellképe magyaros ruhában jobbra. Körülötte szalaggal bevont koszorú. A szalagon IOSEPHUS I. D. G.HUNGARIAE REX ARCHIDUX AUSTRIAE. (= I. József, Isten kegyelméből Magyarország királya, Ausztria főhercege)
H: POTENS IN TERRA ERIT SEMEN EIUS GENERATIO RECTORUM BENEDICETUR! (= Hős lesz annak magva a földön; a hívek nemzedéke megáldatik. <Zsoltárok Könyve 112:2>) I. Lipót mellképe gyöngykörben, körülötte IUSTITIA EIUS MANET szalagon, valamint babérágak. Ez körül 14 ős mellképe medalionban. A családfa törzsén PS./ CXI

Megjegyzés: Martin Brunner és E. Farber műve. Aranyozott.

Horsky 2398, Julius 508, 127.2 g, kitűnő


1116u.jpg

1116. Érem a pannonhalmi apátság alapításának 700. évfordulójára (Ag) 1701 - Bécs

E: M.I:FVND:&9 8BRIS-MDCCI:CELEB: Isten szeme három domb és a középen a koronából kinyúló kettőskereszt felett. Kétoldalt felhőben Szent Márton a nyársra szúrt libával és Asztrik apát a püspökbottal és Szent István koronájával. A három dombon VII-SAEC-VII., a dombok előtt kartusban RVINATI.VII./ RESTAVRATI MNRY/ S:M:S:M:P:O:S.B: (Anno 1001 fundatum et 9 octobris 1701 celebratum saeculum VIItimum ruinati, VIIvum restaurati Monasterii Sancti Martini supra montem Pannoniae ordinis Sancti Benedicti)
H: DITANDO IN DEPENSANDO: POST INDOTANDO. (háromszoros kronosztikon = 1001-1001-1001) Három dombon a főapátság - nem hiteles rajzú - ábrázolása, felül a felhők felett Mária a Gyermekkel, kétoldalt Szent István a koronával és Szent László a bárddal a kezében térdepel. A baloldali dombon PER/ VII, a középsőn A/ VII:, a jobboldalin AD/ VII. A dombok előtt kartusban PANNONIAE MONTES/ I AM/ AD SEPTEM SAECLA/ LIBERTANT. (háromszoros kronosztikon = 1001-1001-1701)

Megjegyzés: A Szent Benedek-rendi szerzetesek Szent Mártonról elnevezett monostorának adományozó oklevelét Szent István király 1001-ben állíttatta ki, bár a monostor építése már Géza fejedelem idején 996-ban megkezdődött. Buda 1686-os visszafoglalása után megindult a templom és a monostor újjáépítése, s ez Karner Egyed főapátsága alatt (1699-1708) be is fejeződött. A 700 éves jubileum alkalmából a főapát emlékérmet veretett, valamint kisméretű metszeteket készíttetett. Az érem a bécsi Johann Georg Seidlitz (? - ?) alkotása.

Schönwisner 564, Szalai NK 1986, 30.32 g, 39 mm, kitűnő


1117.jpg

1117. Emlékérem I. József halálára (bronz) 1711 - Bécs

E: IOSEPHI EXTREMVM ABSOLVIT LEONORA LABOREM. A császár előtt térdeplő Hungária címerpajzzsal és kettőskereszttel. A szelvényben HVNGARIA RECEPTA/ MDCCXI.
H: A FOVEA AD GLORIAM. Lebegő angyal harsonával és szalaggal szarkofág felett. A szalagon CAESAREM VERO. A szelvényben MORS ET AETERNITAS/ IOSEPHI. (= József halála és halhatatlansága)

Montenuovo 1324, 26.13 g, kitűnő


1118.jpg

1118. Emlékérem Esterházy Imre bíboros pappá szentelésének jubileumára (Ag) 1738 - Bécs

E: EMERICVS EC.ESTERHAZY.A.E.S.S.
R.I.P.P.RH.
(Emericus e comitibus Esterhazy Archiepiscopus Strigniexsis Sacri Romani Imperii princeps primas Regni Hungariae = Esterházy Imre esztergomi érsek, a Szent Római Birodalom hercege, a Magyar Királyság prímása) Mellkép jobbra. Alul MD (= Mathäus Donner).
H: SACERDOS ITERVM. (= Újból pap) Égő oltáron szalamandra, tűz körül búzakalászok szőlőfürtökkel. Az oltár alatt a szelvényben MDCCXXXVIII.

Megjegyzés: Mathäus Donner (1704-1756) alkotása.

Wellenheim 1329, Horsky 4422, 4.26 g, 23.5 mm, nagyon szép


1119.jpg

1119. Emlékérem a váci székesegyház felszentelésére (bronz) 1772 - Bécs

E: CHRISTOPH. CARD. A MIGAZZI ARCHIEP. VIEN. S. R. I. PR. EPISC. VACIEN. ADMIN. (Christophorus cardinalis a Migazzi archiepiscopus viennensis, sacri romani imperii princeps, episcopus vaciensis = Migazzi Kristóf kardinális, bécsi érsek, a Szent Római Birodalom hercege, váci püspök) Migazzi Kristóf püspök mellképe jobbra berétummal, mellén érdemkereszt és aranyláncon függő gyémántos kereszt. Karszelvényen KRAFFT F. (=Johann Martin Krafft).
H: ELEGI LOCVM ISTVM MIHI, IN DOMVM SACRIFICII 2. PARAL. 7. 12. (= E helyet magamnak áldozat házául választottam <Krónika 2. Könyve 7:12>). A váci székesegyház képe. A szelvényben TEMPLVM PRINCEPS/ VACIAE MDCCLXXII. (= Váci székesegyház 1772)

Megjegyzés: Johann Martin Krafft (1738-1781) műve.

H.Sz. 356, 37.48 g, Ø 49.5 mm, kitűnő


1120.jpg

1120. Emlékérem Zichy Ferenc győri püspök papi jubileumára (Ag) 1774 - Bécs

E: FRANC.COMES ZICHY. EPISC.IAVRIN. (Franciscus comes Zichy episcopus Jauriensis = Gróf Zichy Ferenc győri püspök) Mellkép jobbra a Szent István Rend láncával. Alul szignatura: A. WIDEMANN.
H: PRIMITIAE SECVNDAE. (= A kedvező sors első termése) Asztal korsóval és három kenyérrel. A szelvényben két sorban IAVRINI XV AVG/MDCCLXXIV. (= Győr, 1774. augusztus 15.)

Megjegyzés: Az érem Franz Anton Widemann (1724-1792) alkotása.

Wuzbauer 992, Horsky 4819, 34.96 g, Ø 47 mm, kitűnő


1121.jpg

1121. Zseton Zichy Ferenc győri püspök papi jubileumára (Ag) 1774 - Bécs

E: FRANC.COMES ZICHY. EPISC.IAVRIN. (Franciscus comes Zichy episcopus Jauriensis = Gróf Zichy Ferenc győri püspök) Mellkép jobbra a Szent István Rend láncával.
H: PRIMITIAE SECVNDAE. (= A kedvező sors első termése) Asztal korsóval és három kenyérrel. A szelvényben két sorban IAVRINI XV AVG/MDCCLXXIV. (= Győr, 1774. augusztus 15.)

Megjegyzés: Az érem Franz Anton Widemann (1724-1792) alkotása.

Wuzbauer 992, 4.0 g,  25 mm, kitűnő


1122.jpg

1122. Emlékérem a Horea és Closca vezette felkelés leverésére (Pb) 1784

E: Hármas kereszt hármas halmon, oldalt R.-D./ HO-RIA/ 17-84.
H: HORA. BE. SI. HODINVESTE ökörfej CARA. BLINSE. SI. BLETESTE.* Tőrrel átszúrt szíven hármas kereszt szaggatott vonalkörben.

Megjegyzés: Vert ólom.

H.Sz. 190, Husz.-Prok. 582, 19.63 g, Ø 42 mm, nagyon szép


1123.jpg

1123. Pálffy Mária és Franz Marquis de los Rios házasságára nyolcszögletű zseton (Ag) 1780

E: Koronás sas 9 ágú korona és címerköpeny felett, a köpenyen a két család ovális címerpajzsa. Az egész mögött szalagon FILVMINVM FAMILIA GOTTORVM EX SNGVINE REGVM.
H: JETON/ DE MAD. LA MARQ./ DE LOS' RIOS/ NÉE COMTESSE/ DE PALFFY/ MDCCLXXX.

Horsky 7521, 18.84 g, kitűnő


1124.jpg

1124. Pálffy Károly Jeromos gróf tiszteletére nyolcszögletű zseton (Ag) 1787

E: CHARLES JEROME/ COMTE DE PALFFY/ CHANCELIER/ DU ROYAUME DE HONGRIE/ CHEVALIER/ DE LA TOISON D'OR/ GRAND CROIX/ ET CHACELIER/ DE L'ORDRE ROYAL/ DE SAINT ETIENNE/ MDCCLXXXVII. (= Gróf Pálffy Károly Jeromos magyar királyi kancellár, az Aranygyapjas Rend lovagja, a Magyar Királyi Szent István Rend nagykeresztjének tulajdonosa, 1787)
H: Koronázott Pálffy címer kartusok közt Aranygyapjas Renddel és a Szent István Renddel övezve.

Megjegyzés:

Horsky 7523, H.Sz. 411, 13.06 g, 33.5-33.5 mm, kitűnő


1125.jpg

1125. Emlékérem Ferenc osztrák császári címének felvételére (Ag) 1804

E: FRANCISCVS ROM. ET AVSTRIAE IMP. (Franciscus Romanorum et Austriae imperator = Ferenc, a rómaiak és Ausztria császára) Babérkoszorús fej jobbra.
H: OB AVSTRIAM HAER. IMP. DIGNITATE ORNATAM. Pálmakoszorúban írás: HILARITAS/ PVBLICA/ VI. ID. DEC./ MDCCCIV.
(= A nép öröme, 1804. december 6-án)

Montenuovo 2336, 4.40 g, kitűnő


1126.jpg

1126. Emlékérem Napóleon győri győzelmére (bronz) 1809

E: NAPOLEON EMP. ET ROI. (= Napóleon császár és király) Napoleon babérkoszorús feje jobbra. A nyakszelvényen ANDRIEU F. (=Bertrand Andrieu).
H: Fekvő folyamisten, mögötte hadijelvény. A szelvényben három sorban LES AIGLES FRANCAISES/ AU DELA DU RAAB./ M. DCCCIX. Lent DUBOIS F. (=Etienne Jacques Dubois) - DENON. D. (=Dominique Vivant Denon).

Megjegyzés: Az érem előlapja Bertrand Andrieu (1761-1822) munkája. A hátlap Etiénne Jacques Dubois és Dominique Vivant Denon (1747-1825) alkotása.

H. Sz. 378, Westerle II/4., 38.42 g, Ø 40.5 mm, kitűnő


1127.jpg

1127. Emlékérem a Bécsi Kongresszus tiszteletére (Sn) 1814

E: TREBBIN. 23. AUG. 1813. KATZBACH. 26. AUG. 1813. KULM. 30. AUG. 1813. DENNEWITZ. 6. SEPT. 1813. NOLLENDORF. 17. SEPT. 1813. LEIPZIG. 16-19. OCT. 1813. Victoria koszorúval és pálmaággal gömbön lebeg. Körben a kongresszuson résztvevő uralkodók és tábornokok babérkoszorús portréi, összesen 14: KAI. FRANZ II (= I. Ferenc osztrák császár)KAIS. ALEXANDER I. (= I. Sándor orosz cár)KÖ. WILLHELM (!) III. (= III. Frigyes Vilmos porosz király), HER. V. WEIMAR. (= Károly Ágost szász-weimar-eisenachi herceg), F. SCHWARZENBERG (= Karl Philipp zu Scharzenberg herceg, osztrák tábornok), F. WREDE (= Karl Philipp von Wrede herceg, bajor tábornok), GR. BÜLOW (= Friedrich Wilhelm von Bülow, Deinitz grófja, porosz tábornok), GR. YORK (= Frigyes, York és Albany hercege, angol tábornok), KR. V. SCHWEDEN (= XIII. Károly svéd király), GR. PLATOW (= Matvej Ivanovics Platov gróf, orosz tábornok), F. WITTGENSTEIN (= Peter Sayn-Wittgenstein gróf, orosz tábornok), HER. WELLINGTON (= Arthur Wellesley, Wellington első hercege, angol tábornok), F. BLÜCHER (= Gebhard Leberecht von Blücher, Wallstatt hercege, porosz tábornok), KR. V. WÜRTEMBERG (= I. Frigyes württembergi király)
H: Győzelmi kapu, alatta
SIEGS UND FRIEDENS MÜNZE/ ZUM WIENER CONGRESS/ OCTOBER.1814. Körben hat sorban csaták helyszínei és időpontjai: HANAU. 30. OCT. 1813. BRIENNE 1. FEBR. 1814. ORTEZ. 28. FEBR. 1814. TOURNAI. 7. MAERZ. 1814. LAON. 9. MAERZ. 1814. ARCIS. S. AUBE. 21. MAERZ. 1814.LA FERE CHAMPENOISE. 25. MAERZ. 1814. MONTMARTRE. 30. MAERZ. 1814. TOULOUSE. 10. APR. 1814. HAVNAU. 19. AUG. 1813. GOLDBERG. 23. AUG. 1813. LÖWENBERG. 29. AUG. 1813. MOCHERN. 27. AUG. 1813. PIRNA. 7. SEPT. 1813. WEISSENFELS. 13. SEPT. 1813. DOMITZ. 16. SEPT. 1813. KASSEL. 30. SEPT. 1813. FREIBERG. 20. OCT. 1813. xRIESENHEIM. 1 IAN. 1814. ST. M. AUX. MINES. 10. IAN. 1814. CHARMES. 12. IAN. 1814. HOCHSTRAATEN. 12. IAN. 1814. BARS. AUBE. 24. IAN. 1814. LA FERE CHAMPENOISE. 5. FEBR. 1814. DANZIG. ZAMOSK. MODLIN. STETTIN. GENF. NYMWEGEN. WITTENBERG. TORGAU. DRESDEN. LION. TOUL. BREDA. NANCY. BRUSSEL. PARIS.

Megjegyzés: Kilyukasztva!

Montenuovo 2400, Horsky 3425, 90.5 g, nagyon szép


1128.jpg

1128. Emlékérem Rudnay Sándor hercegprímás papi jubileumára (Ag) 1822

E: PRINC. PRIMAS ALEXANDER DE RUDNA ARCHI EPISC. STRIGONIENSIS XVI MAII MDCCCXX INAUGURATUS. Mellkép jobbra papi öltözetben, berétummal, mellén aranyláncon kereszt és érdemrend. Karszelvényen I. LANG. F. (=Josef Nikolaus Lang).
H: Szöveg 14 sorban. D. O. M. AUSPICE./ AUGUSTA. REGIS. APOSTOLICI./ FRACISCI. I. PROVIDENTIA./ PRINCIPI. ECCLESIAE. HUNGARICAE./ HONORIBUS./ MAGNAE. HUNGARORUM. DOMINAE./ DIVORUMQVE./ STEPH. PROTO REGIS. ET ADALB. E. M./ PANNONIAE. APOSTOLORUM. / AFUNDAMENTIS. EXCITANDAE./ PRIMUM. HUNC. LAPIDEM./ SOLEMNI. RITU. DEDICAVIT./ IX CALENDAS MAII/ MDCCCXXII.

Megjegyzés: Josef Nicolaus Lang (1776-1835) munkája.

H. Sz. 457, Wurzbauer 8035, 13.05 g, Ø 30 mm, kitűnő


1129.jpg

1129. Emlékérem I. Ferenc császár halálára (Ag) 1835

E: FRANCISCVS I AVSTRIAE IMPERATOR. Fej jobbra tölgykoszorúval. Alul LOOS DIR. (= G. B. Loos)
H: VITA REDIT BONIS POST MORTEM DVCIBVS. Ausztria, Csehország és Magyarország allegoriái könyv körül szomorkodnak. A könyvön FRANCISCVS I/ NAT.D.XII.FEBR./ MDCCLXVIII/ OBIIT.D. II MART/ MDCCCXXXV. A szelvényben AVSTRIA PANNONIA/ BOHEMIA LVGENTES/ KOENIG FEC.

Megjegyzés: Az érem Gottfried Bernhard Loos (1774-1843) alkotása.

Montenuovo 2536, 22.62 g, kitűnő


1130.jpg

1130. Szent György érem tallér méretben (Ag)

E: S:GEORGIVS.EQVITVM PATRONVS. (= Szent György, a lovagok védelmezője) Szent György lovon lándzsával, leszúrja a sárkányt.
H: IN TEMPESTATE.SECVRITAS.
(= Biztonság a viharban) Hajó viharban Krisztussal és két apostollal.

H.Sz. 57, 26.26 g, kitűnő


1131c.jpg

1131. Szent György zseton (Ag)

E: .S:GEORG:EQVITVM PTRN. (= Szent György, a lovagok védelmezője) Szent György lovon lándzsával, leszúrja a sárkányt.
H: IN TEMPTE SECVRITAS. (= Biztonság a viharban) Hajó viharban Krisztussal és két apostollal.

2.16 g, kitűnő


1132.jpg

1132. Egyoldalú ólomlap tallér méretben (Pb)

E: Két lebegő angyal koronát tart címer felett. Alul zászlók, glóbusz és líra.
H: Sima.

79.7 g, kitűnő


1267.jpg

1267. Emlékérem a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 5., pécsi nagygyűlésére (bronz) 1845

E: SZ.KIR.PÉCS VÁROSA A KEBELÉBEN 1845: AUG. 11 EGYBEGYŰLT MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓKNAK. Oroszlánon ülő istennő, kezében lándzsát és diszkoszt tart. Alul jelmondat: KERESVE LEL.
H: A pécsi székesegyház képe. Alul: SZÉKESEGYHÁZ.

Megjegyzés: Joseph Daniel Boehm (1794-1865) alkotása.

Husz.-Var. 1451, 77.3 g, kitűnő


1133u.jpg

1133. Emlékérem József főherceg 50 éves jász-főkapitányságára (Ag) 1845

E: JÓZSEF CS. K. ÖRÖKÖS FŐHERCZEG. MAGYARORSZÁG NÁDORISPÁNJA. JÁSZOK ÉS KUNOK GRÓFJA S BÍRÁJA. Mellkép balra. A vállszelvényben I.D.BOEHM F. (= Josef Daniel Boehm fecit)
H: A JÁSZ KUN / HÁRMAS KERÜLET / VÁLTSÁGA SZÁZADOS ÜNNEPÉN / FÉLSZÉZADOS GRÓFJA S BÍRÁJA / HÁLÁS TISZTELETÉRE / 1845.

Megjegyzés: Josef Daniel Boehm (1794-1865) műve.

Montenuovo 2616, 17.51 g, kitűnő


1134.jpg

1134. Emlékérem József főherceg 50 éves nádorságára (Ag) 1845

E: JÓZSEF MAGYAR ORSZÁG NÁDORA ÉS FŐ KAPITÁNYA Mellkép balra. A karszelvényen I . D . BOEHM F. (= Josef Daniel Boehm fecit) Lent VÁLASZTATOTT NOV . 12 1796
H: Babér - és tölgyág között 4 sorban felirat: EMLÉKÜL / FÉL SZÁZADOS / ÉRDEMÉRT / 1846/ 

Megjegyzés: Josef Daniel Boehm (1794-1865) műve.

Montenuovo 2617, 70.0 g, kitűnő


1135.jpg

1135. Emlékérem István főherceg nádorrá választására (bronz) 1847

E: ISTVÁN AUSZTRIAI FŐHERCZEG MAGYARORSZÁG NÁDORA. Mellkép jobbra. A váll alatt K.LANGE (= Konrad Lange)
H: Választási jelenet a trónteremben. A szelvényben VÁLASZTATOTT A' NEMZET/ ÁLTAL EGYHANGULAG/ NOV. 13. 1847.

Megjegyzés: Az érem Konrad Lange (1806-1856) alkotása.

Horsky 3726, 73.1 g, kitűnő


1136.jpg

1136. Emlékérem a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 8., soproni nagygyűlésre (bronz) 1847

E: Hat sorban SZABAD KIRÁLYI/SOPRON VÁROSA/A MAGYAR ORVOSOK/ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK/VIII NAGYGYŰLÉSÉRE/1847 AUGUSTUS 11-17. Az írás koszorúban. Alul koronás magyar kiscímer.
H: Aszklepiosz kezet fog a várost megszemélyesítő istennővel. Alatta: I.D.BOEHM.F. (= Josef Daniel Boehm fecit)

Megjegyzés: Az érmet Joseph Daniel Boehm (1794-1865) készítette.

Husz.-Var. 1453, 40.27 g, kitűnő


1137.jpg

1137. Hálaérem a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 8., soproni nagygyűlésétől Esterházy Pálnak (bronz) 1847

E: GALANTHAI HERCZEG - ESTERHÁZY PÁL. Esterházy Pál mellképe balra. Lent I. D. BOEHM F. (= Josef Daniel Boehm fecit)
H: A MAGY.ORV.ÉS TERM.VIZSG.VIII DIK NAGYGYŰLÉSE/ELNÖKÉNEK HÁLAEMLÉKÜL. A nagygyűlésnek helyet adó épület. Alatta 1847 AUG. 17

Megjegyzés: Az érem köszönetnyilvánítás Esterházy Pálnak. Joseph Daniel Boehm (1794-1865) műve.

Husz.-Var. 1454, H. Sz. 117, 41.57 g, 41.5 mm, szép


1138.jpg

1138. Kossuth Lajos emlékérem (Sn) 1849

E: KOSSUTH LAJÓS A MAGY: ORZ: VEZÉRJE, / SZÜL: 27 DIK - AP: HAV: 1806. Mellkép féljobbra.
H: ÉLJEN A MAGYÁR = ORZÁG = KORMA : 14 DIK AP: HAV: 1849. Korona nélküli magyar címer.

Megjegyzés: A Habsburg-ház trónfosztására készült.

Nud. 211, 22.44 g, kitűnő


1139.jpg

1139. Kossuth Lajos emlékérem (Sn) 1849

E: LUDWIG KOSSUTH. GEB. D. 27 APRIL 1806. Mellkép jobbra.
H: GOTT BESCHÜTZE UNGARN 1849.
(= Isten óvja Magyarországot, 1849) Korona nélküli magyar címer.

Megjegyzés: Az emigráció idejéből kétféle német és egy angol szövegű Kossuth emlékérmet ismerünk.

Montenuovo 1507, Wurzbauer 4715, 23.44 g, kitűnő


1140.jpg

1140. Emlékérem Kossuth és Bem közös küzdelmére (Sn) 1849

E: VEREINT I. KAMPF DER UNGARNS HEILIGE FREIHEIT. Két mellkép egymás mellett. Alattuk LUD. KOSSUTH és JOS./ BEM. 1849.

H: DES/ RUHMES/ UNWELKBAREN/ LORBEER/ WINDET D.GESCHICHTE/ EUCH/ BEIDEN. A szöveg koszorúban. Alul DRENTWETT F.

Megjegyzés: Az érem Martin Sebald (?-1888) és Gottfried Drentwett (?-1871) műhelyében készült 1849-ben. Az alkotó az érem mellé rövid magyarázatokat is fűzött, melyekben Kossuth és Bem életrajzát közölte. Az érem leírását az Archeológiai Értesítő 1871-es száma tette először közzé.

Horsky 7419, Wurzbach 4722, Győrik 194, Nud. 226, Hauser 259, 22.62 g, Ø 41 mm, FDC


1141.jpg

1141. Orosz emlékérem a magyar szabadságharc leverésére (bronz) 1849

E: Российское/ победоносное войско/ поразило и усмирило/ мятеж / в Венгрии и Трансиьвании/ в 1849 году (Az orosz győztes hadsereg legyőzte és elfojtotta a lázadást Magyarországon és Erdélyben 1849-ben)
H:
Körirat ószláv írással: С НАМИ - БОГЪ РАЗУМЕЙТЕ ЯЗЫЦЫ ИПОКОРЯЙТЕСЯ (Velünk az Isten, értsétek meg pogányok és hódoljatok be). Sugaras istenszem alatt koronás sas háromfejű sárkánnyal küzd.

Megjegyzés: F. P. Tolsztoj tervei alapján A. Ljalin vésnök készítette. Ugyanilyen, de kisméretű ezüst emlékérmet a hadjáratban részt vett kisebb rangú orosz katonák kaptak. A nagyobb, aranyozottt bronz éremből a magasabb rangú tisztek részesültek, míg a tábornokok és főtisztek ugyanilyen, de aranyozott ezüst érmet kaptak. Reprezentációs céllal készültek arany veretek is ebből az éremből.

Diakov 589.2, 123.0 g, kitűnő

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 74
Tegnapi: 167
Heti: 984
Havi: 2 810
Össz.: 945 935

Látogatottság növelés
Oldal: Történelmi érmek 1526-1849
Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös - © 2008 - 2018 - eremtar.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: 258 eves ermek maria theresia - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »