Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában

ERDÉLYI ÉRMEK A XIX. SZÁZADBÓL


952.jpg

952. Emlékérem a királyi pár gyulafehérvári látogatása alkalmából (Ag) 1817

E: FRANCISCVS I. AVST. IMP. REX. VNG. M. PRIN. TRANS. CAROLINA AVGVSTA IMPERATRIX. FELIX. A. A. IN. DACIAM. ADVENTVS. Az uralkodópár mellképei egymással szemben.
H: PORTA CAROLINA FESTIVO CAROLINAE AVGVSTAE EX IMPERATRICIBVS PRIMAE INGRESSV A MDCCCXVIII XXVIII AVG: AVGVSTIOR REDDITA D: D: MATRI POPVLOR ADORATAE. Karolina kapu. A szelvényben DEL: CAR: WURSCHBAUER FIL:/ AERI INGIDIT CAR:/ EIUS PATER.

Megjegyzás: Carl Wurschbauer alkotása. Fényezett lapkából!

Resch 229, HRME 1048, 37.1 g, Ø 51 mm, kitűnő +


953.jpg

953. Zseton a királyi pár gyulafehérvári látogatása alkalmából (Ag) 1817

E: PRINCIPIS EST VIRTUS MAXIMA NOSSE SUOS. FRANCISCVS I. AVST: IMP: HVN: REX. CAROLINA AVGVSTA IMP. Az uralkodópár mellképei jobbra.
H: Írás 12 sorban.

Resch 236, HRME 1042, 4.8 g, Ø 28.5 mm, kitűnő


954.jpg

954. Érem a királyi pár gyulafehérvári látogatása alkalmából (Ag) 1817

E: FRANCISCO CAES: ET CAROLINAE AUG: PRIMAE DACIAM INVISENTI IMPERATRICI. Genius oltár előtt ággal. A szelvényben DACIA LAETA./ MDCCXVII.
H: VIDISSE SAT EST. Sugárzó nap a felhők felett.

Megjegyzés: Lapkahiba!

Resch 233, HRME 1041, 17.4 g, Ø 39 mm, kitűnő


955.jpg

955. Érem a reformáció 300 éves jubileuma alkalmából (Ag) 1817

E: Felhők felett Biblia, előtte két kéz összefonódik. Körirat: DITSŐSÉG ISTENNEK BÉKESSÉG E FÖLDÖN AZ EMBEREKHEZ IOAKARAT
H: Írás élére állított négyzetben: A' / REFORMATIO / III IK / SZÁZADI INNEPÉNEK/ EMLÉKEZETÉRE. / AZ ERDÉLYI EVANGE " / LICO REFORMA " / TUSOK / MDCCCXVII.

Megjegyzés: Carl Wurschbauer műve.

Resch 241, HRME 1053, 15.8 g, Ø 40.5 mm, kitűnő


956.jpg

956. Érem Orczy Lőrinc aradi főbíróságára (Ag) 1834

E: NOVA AERAE LIBERTATAE REGIAE CIVITATIS ARADINENSIS DIE 21 AUG 1834. PER FRANCISCUM PEIMUM AUSTRIAE IMPERATOREM ET REGEM HUNGARIAE. Sas koronázott Orczy-címer felett ágat tart.
H: EX GRATITUDINE CIVIUM ARADINENSIUM PRO MEMORIA. Írás babérkoszorúban: COMISSARIO/ RECIO/ BARONI/ LAURENTIO/ ORCZY/ SACRATUM.

R-H-P 584, 5.35 g, Ø 35 mm, FDC


957.jpg

957. Nagyszeben hódolata V. Ferdinándnak érem (Ag) 1837

E: FERDINANDO. AVSTR. IMP. REGI. HUNG. MAGNO. PRINCIPI. TRANSILVANIAE. Mellkép jobbra koronával. A karszelvényben I. D. BOEHM. F.
H: HOMAGIVM. PRAESTITVM. CIBINII. MDCCCXXXVII. Címerpalást koronával.

Megjegyzés: Az érmet Josef Daniel Boehm készítette.

Resch 247, HRME 1055, 43.8 g, Ø 47 mm, FDC


958.jpg

958. Nagyszeben hódolata V. Ferdinándnak zseton (Ag) 1837

E: FERDINANDO. A. I. REGI. HVNG. M. P. TRANSYLVANIAE. Fej babérkoszorúval jobbra.
H: HOMAGIVM. PRAESTITVM. CIBINII. MDCCCXXXVII. Címer felett korona.

Resch 253, HRME 1057, 3.1 g, Ø 18 mm, kitűnő


959.jpg

959. Érem a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 5. kolozsvári nagygyűlésére (Ag) 1844

E: MAGY.ORVOSOK ÉS TERMÉSZET VIZSGÁLÓK GYŰLÉSE. Fa előtt balra ülő asszony ír. Alatta BERNSEE. Alatta KOLOZSVÁRT/SEPTEMP.2.1844.
H: ÜDVEZLEK. Genius megkoronázza a város címerét.

Megjegyzés: Josef Bernsee alkotása.

Resch 254, 26.4 g, Ø 45 mm, kitűnő


960.jpg

960. Orosz érem a magyar szabadságharc leverésére (Ag) 1849

E: Oroszul "Az orosz csapatok hadjárata..." Kétfejű orosz sas, hasán Szent György-címer. Felette korona és sugaras Isten szeme.
H: Szöveg oroszul 6 sorban.

Resch 256, 9.8 g, Ø 29 mm, kitűnő -


961.jpg

961. Érem a kolozsvári mezőgazdasági kiállításra (bronz) 1862

E: ÉRDEM DIJ/ AZ ERDÉLYI GAZDASÁGI/ EGYLET/ TERMÉNYKIÁLLITÁSÁROL/ KOLOZSVARTT/ 1862. Írás tölgy- és babérkoszorúban.
H: Korona alatt Erdély címere gyümölcs-, zöldség-, gabonakoszorúban, háttérben mezőgazdasági szerszámok. Alul díszek között méhkas.

Megjegyzés: Ütések a szélen!

Resch 258, 63.9 g, Ø 53 mm, nagyon szép


962.jpg

962. Érem a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 10. marosvásárhelyi nagygyűlésére (bronz) 1864

E: MAROS VÁSÁRHELY.SZ:KIR:VÁROSA. Városcímer díszes keretben.
H: Írás öt sorban A/MAGYAR ORVOSOK/ÉS TERMÉSZET VIZSGÁLÓK/X:GYŰLÉSÉNEK/1864.

Megjegyzés: Karl Radnitzky műve.

Resch 261 var., 31.1 g, Ø 42 mm, kitűnő


963.jpg

963. Érem a nagyszebeni mezőgazdasági kiállításra (Ag) 1869

E: SIEBENBÜRGISCHE SACHSISCHER LANDWIRTHSCHAFTS-VEREIN. Címerpajzson városcímer koronával. Alul keresztben pálma- és szőlőág.
H: AUSSTELLUNG/ LANDWIRTHSCHAFTLICHER/ PRODUCTE UND/ MASCHINEN/ HERMANNSTADT/ 1869. Az írás babérkoszorúban.

Resch 264, 34.7 g, Ø 43 mm, kitűnő


964.jpg

964. Érem a nagyszebeni egyesületi napokra (Ag) 1869

E: HERMANNSTADTER BÜRGL. SCHARFSCHÜTZEN VEREIN. Címer céltábla, keresztbe tett puskák és lobogók felett.
H: ZUR/ ERINNERUNG/ AN DAS 25 JAHRIGE/ JUBILAEUM/ 1869. Írás tölgykoszorúban.

Megjegyzés: Hordozó gyűrűvel.

Resch 267a, 16.4 g, Ø 33 mm, kitűnő


965.jpg

965. Érem a nagyszebeni kézműves kiállításra (bronz) 1869

E: VOM BÜRGER UND GEWERBEVEREIN ZU HERMANNSTADT. Korona címer felett, jobbra ülő asszony támasztja a címert.
H: PREISZUERKENNUNG VON DER GEWERBE AUSTELLUNG 1869. Tölgykoszorú a nyertes neve nélkül.

Resch 308, 41.4 g, Ø 45 mm, kitűnő


1265.jpg

1265. Érem a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 16. mehádiai nagygyűlésére (bronz) 1872

E: A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK XVIik NAGYGYŰLÉSE EMLÉKÉÜL. A mehádiai fürdő épülete.
H: SEIDAN, alatta MEHADIA. Szökőkút, rajta álló alakot ábrázoló szobor.

Megjegyzés: Wenzel Seidan tervezte.

Huszár-Varannai 1465, 34.9 g, kitűnő


966.jpg

966. Érem a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 18. előpataki nagygyűlésére (bronz) 1875

E: A MAGYAR OVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK XVIII NAGY GYŰLÉSÉNEK. Korona két címer felett.
H: Alul ELŐPATAK/1875. Előpatak látképe.

Resch 277, Huszár-Varannai 1467, 23.7 g, Ø 41 mm, kitűnő


967.jpg

967. Érem a brassói tűzoltóegyesületi gyűlésre (bronz) 1877

E: A KIRÁLYHÁGÓN-/ INNENI/ TŰZOLTŐ-SZÖVETSÉG/ NAGY-SZEBENBEN/ 1877 MÁJUS 20-22-ÉIG/ TARTOTT/ II. KÖZGYŰLÉSÉNEK/ KITÜNTETÉSI/ ÉRME. Az egész babérkoszorúban.
H: PREISMEDAILLE/ DES/ II. GAUERBANDSTAGES/ DER FEUERWHREN/ DIESSEITS DES KÖNIGSSTEIGES/ ZU HERMANNSTADT/ VOM/ 20-22. MAI 1877. Az egész babérkoszorúban.

Resch 280, 26.5 g, Ø 37.5 mm, kitűnő


968.jpg

968. Érem a meggyesi földművelési kiállításra (bronz) 1872

E: SIEBENBÜRGISCH SACHSISCHER LANDWIRTHSCHAFTS-VEREIN. Címerpajzsban korona. Keresztben gabonaszál és szőlőág.
H: LANDWIRTHSCHAFTLICHE/ AUSSTELLUNG/ ZU/ MEDIASCH/ 1872. Az írás koszorúban.

Resch -, 27.4 g, Ø 42 mm, kitűnő +


969.jpg

969. Érem a nagyszebeni történelmi felvonulásra (Ag) 1884

E: Allegorikus kép Bleibtrau festménye után.
H: ERINNERUNG/ AN DEN/ HISTORISCHEN FESTZUG/ HERMANNSTADT/ 1884.

Resch 282. 12.2 g, Ø 35 mm, kitűnő


970r.jpg

970. Érem a szász egyesületek brassói gyűlésére (Sn) 1886

E: Erdély címere körül SIEBENBÜRGEN 1538-1690, valamint két sorban az uralkodók portréi Szapolyai Jánostól Apafi Mihályig. A perem mellett ENTWORF. V. AD. RESCH GRAV. V. J. SCHWERDTNER
H: Brassó címere körül KRONSTADT 1886 és a nagyobb szász helységek címerei. Az egész kettőzött gyöngykörben.

Megjegyzés: Az érmet Adolf Resch tervezte és Johann Schwerdtner (1834-1920) véste.

Resch 298, 179.8 g, Ø 85 mm, kitűnő


971.jpg

971. Érem a brassói iparitanulók gyűlésére(Ag)

E: VOM ALLGEMEINEN GESELLENVEREIN IN HERMANNSTADT. Allegorikus nőalak koronás címert tart.
H: Tölgyfakoszorú a nyertes neve nélkül.

Megjegyzés: Fülezett érem.

Resch 308, 34.3 g, Ø 45 mm, kitűnő


972.jpg

972. Emlékérem a brassói lövészegyesület fennállásának 25. évfordulójára (Ag) 1886

E: Korona gyökeres fatönkön, alatta szöveg: 25 JAEHRIGES JUBILAEUM DES KRONST. SAECHS. SHUTZENVEREINES 1886.
H: A lövészegylet székháza. A szelvényben SCHUETZENHAUS/ IN KRONSTADT.

Resch 289, 24.4 g, Ø 36 mm, kitűnő +


973.jpg

973. Érem a Délmagyarországi Ipari- és Mezőgazdasági  Kiállításra (aranyozott bronz) 1891

E: Csillag sugárkoszorúban Fáma mellett. Minerva és térdelő munkás a kiállítás pavilonja előtt. Alul a szelvényben kartusban ÉRDEM ÉREM. Alatta PIFFL A.
H: 1891. ÉVI. DÉLMAGY. IPAR- ÉS. MEZŐGAZDASÁGI . KIÁLLÍTÁS. TEMESVÁROTT. 1891. Sugárzó korona üres névtábla felett. Az egész koszorúban.

Wurzb. 8701, 92.1 g, Ø 60.4 mm, kitűnő


974.jpg

974. Emlékérem a nagyszebeni éleslövész egyesület 50. évforulójára
(Ag) 1894

E: HERMANNSTADTER BÜRGL. SCHARFSCHÜTZEN VEREIN. Címer céltáblával, keresztbe tett puskákkal és lobogókkal.
H: SR K.U.K. HOHEIT ERZHERZOG CARL LUDWIG PROTECTOR. Károly Lajos főhercegnek, az egylet elnökének mellképe babér és tölgyág közt. Alatta táblán 50 JAHR. JUB. SCHIESSEN/ 1844-1894.

20.3 g, Ø 36 mm, kitűnő


975.jpg

975. Díjérem a nagyszebeni mezőgazdasági kiállításra (bronz) 1903

E: VOM BÜRGER UND GEWERBEVEREIN ZU HERMANNSTADT. Allegorikus nőalak koronát tart címer felett.
H: PREIS/ VON DER/ LOKALLUSSTELLUNG/ HERMANNSTADTER/ GEWRBETREIBENDER/ 1903. Háttérben babérág.

35.7 g, Ø 45 mm, kitűnő +


image021341.jpg

976. Emlékplakett a Transsylvania Egylet fennállásának 25. évfordulójára (bronz) 1912 - Bukarest

E: Medve vándorol hegyi tájon balra, fákkal övezve. Felül Erdély címere. Alul TRANSSYLVANIA/ VEREIN DER/ SIEBENBVRGER/ SACHSEN IN/ BVKAREST/ 1887-1912

15.0 g, 40x60 mm, kitűnőWeblap látogatottság számláló:

Mai: 53
Tegnapi: 167
Heti: 963
Havi: 2 789
Össz.: 945 914

Látogatottság növelés
Oldal: Erdélyi érmek a 19. századból
Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös - © 2008 - 2018 - eremtar.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: 258 eves ermek maria theresia - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »