Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában

TÖRTÉNELMI ÉRMEK II.

XVIII. SZÁZAD - ERDÉLYI VONATKOZÁSÚ ÉRMEK


1045.jpg

1045. Gúnyérem a schellenbergi és blenheimi csatákra valamint a magyarországi veszélyre (Sn) 1704

E: VON/ SCHELMBERG/ UND/ PLEINHEIM/ KAMEN/ AnnO. MDCCIV./ D:2. IVL. 10000./ D.13. AVG. 30000./ FRANZOSEN/ UND/ BAYERN/ BLIND/ HEIM.
H: FRANZ/ BAYRISCHEN/ KRIEG/ HAT AUCH/ EIN/ LOCH/ WERABER/ FLICKT/ DEN/ UNGRISCHEN/ NOCH.

Megjegyzés: Verőtő törés! Christian Wermuth (1661-1739) műve.

Montenuovo -, Wittelschbach 1574, Syll. Erbstein 19695, 6.39 g, Ø 26 mm, kitűnő


928.jpg

928. Emlékérem II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemségére (Ag) 1705 - Körmöcbánya

E: FRANCISCVS.II.D:G:S:R:I:PRIN= CEPS.RAKOCZI & TRANSYL: (Franciscus II. Dei gratia Sacri Romani Imperii princeps Rakoczi & Transsylvaniae = II. Rákóczi Ferenc Isten kegyelméből a Szent Római Birodalom és Erdély fejedelme) Páncélos mellkép jobbra.
H: TENDIT PER ARDUA VIRTUS. (= Az erény útja meredeken halad) Herkules a Hydrával küzd.

Megjegyzés: Daniel Warou (1674-1729) műve.

Resch 90, HRME 995, 74.1 g, Ø 50 mm, nagyon szép


929.jpg

929. Emlékérem a szécsényi országgyűlésre (Ag) 1705- Körmöcbánya

E: FRANCISCVS.II.D:G:TRANSYL:PRIN.RAKOCZI.DVX.CONFOE.R.H.STAT.(Franciscus II. Dei gratia Transylvaniae princeps Rakoczi dux confoederatorum regni Hungariae statuum = II. Rákóczi Ferenc Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Magyarország egybeszövetkezett rendjeinek vezére) Páncélos mellkép elölről.
H: CONCVRRVNT.UT.ALANT / CONCORDIA.RELIGIONUM / ANIMATA.LIBERTATE / A.M.D.C.V / IN.CON.SZECH. (Concurrunt ut alant concordia religionum animata libertate anno 1705 in conventu Szechenyiensi = Szövetkezésük a vallások egyesülését táplálja, lelkesítőjük a szabadság. 1705-ben. A szécsényi országgyűlésen) Három Vesta szűz áldoz oltáron. Az oltár alján D.W.

Megjegyzés: Daniel Warou (1674-1729) műve.

Resch 94, HRME 994, 42.0 g, Ø 44 mm, kitűnő


930.jpg

930. Emlékérem a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharcra (Ag) 1705- Körmöcbánya

E: FRANCISCVS.II.D:G:TRANSYL:PRIN:RAKOCZI.DVX.CONFOE.R.STAT. (Franciscus II. Dei gratia Transylvaniae princeps Rakoczi dux confoederatorum regni Hungariae statuum = II. Rákóczi Ferenc Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Magyarország egybeszövetkezett rendjeinek vezére) A fejedelem feje jobbra. A váll alatt a köriratban D.WAROU.F.
H: DIMIDIUM.FACTI.QVI.BENE.COEPIT.HABET (= A jól elkezdett munka félig siker) Három női alak: Egalitas mérleggel a térdelő Themis előtt, aki megoldja Libertas bilincsét. Az előtérben nyitott könyv a következő szöveggel: LEGES PATR (Leges patriae = A haza törvényei). A szelvényben OPERE.LIB.INCHOATO / ANNO MDCCIII / XIV. IVNII. (Opere liberationis inchoato anno 1703. 14. iunii = A felszabadítás munkája megkezdődött 1703. június 14-én)

Megjegyzés: Daniel Warou (1674-1729) műve.

Resch 100, HRME 992, 40.1 g, Ø 42 mm, nagyon szép


931.jpg

931. Emlékérem a gyulafehérvári erőd alapkőletételére (Ag) 1714 - Gyulafehérvár

E: .ST:C:A STAIIVILLE.S:C.M: CONS: BELL:EQVIT: GEN: CATAPHR: COL. ET GEN: COMM: IN TRANSILVA: (= Steinville István Károly, a szent császári felség hadi tanácsosa, a lovasság tábornoka, a vértesek ezredese és erdélyi főparancsnok) Páncélos római vitéz lándzsával és pajzzsal jobbra. A szelvényben MINERA+ CVRII LISCNEQ3+2 TVRNI/ MOX ALBAE. COEPTI. CAVSA./ LABORIS. ERAT./ . C. H.  (= Fáradságos munkájával Gyulafehérváron megkezdődött a bányahivatal és nemsokára az erőd építése. Carl Hoffmann)
H: ANNO QVO GENERALIS ERAT COMENDANS IN TRANSILVANIA.
(Anno quo generalis erat comendans in Transilvania = Abban az évben, amelyben a tábornok főhadparancsnok volt Erdélyben) (kronosztikon=1714) Az erőd látképe. A szelvényben CONDITVR. ALBA. CAPVT REGNI. QVAE. IVLIA/ QVONDAM. A. STAINVILL. LAPIS. EST. QVI./ DACCICA. RVDERA. DEVAE. RESTAVRE/ PARAT. DE. QVO. CSICK. SERREDA/ PLAVDET.  (= Megalapíttatott Steinville által az ország fővárosa, Gyulafehérvár alapkövének letételével, s aki (Steinville) most készül újjáépíteni Déván a dáciai romokat, s ezt Csíkszereda is helyesli.)

Megjegyzés: Fülezés nyomai! Carl Josef Hoffmann alkotása.

Resch 114, 47.1 g, Ø 55 mm, kitűnő -


932.jpg

932. Zseton a gyulafeférvári erőd alapkőletételére (Ag) 1715 - Gyulafehérvár

E: Írás tíz sorban. .LVCE SACRA/CAROLI, SIMILES, ALBA ACCIPIT ORTVS,/.IN SOLIDA PRIMVS/PONITVR ARCE LAPIS/.IVLIA NATA. FVI CAROLVS/VIM ROBVR & AVXIT:/.IVLIA SIN LIBEAT,/NVNC CAROLINA/VOCER. Lent hét hegyen hét bástya.
H: .TVTISSIMA.QVIES. (Tussima quies = A legbiztosabb nyugalom) Az erőd látképe.

Megjegyzés: Lapkarepedés! Carl Josef Hoffmann műve. Az előlapi szöveg irodalmi fordítása: Szent Károly nap, Fejérvár vón oly nevezetet.
Bástyája nyert illy írott fundamentom követ.
Julia voltam ;  és hogy már meg-erősödtem.
Károly Fejér-várrá lett régi nevezetem. (Huszti András: Erdélynek állapotjáról)

Resch 122, HRME 1003, 3.2 g, Ø 26 mm, kitűnő -


933.jpg

933. Emlékérem Lipót főherceg születésére (Ag) 1716 - Gyulafehérvár

E: CÆSAREÆ SOBOLI SEPTEM SVA DONA PLANETÆ SVBSTERNVNT (kronosztikon=1716). A bölcső körül hét obeliszk - az akkor ismert bolygók allegoriájaként. A szelvényben .C.H.
H: GEMMAM.QVAE.DEFRAT.TANDEM.CONCESSIT.
OLYMPVS.
Lebegő angyal gyűrűbe helyezi a csecsemőt.

Megjegyzés: Erzsébet Krisztina császárné 1716-ban egészséges fiúgyermeknek adott életet. A kis Lipót János főherceg azonban féléves korában az orvosok hihetetlen gondatlansága következtében elhunyt. Ekkor még senki sem gondolta, hogy a császári párnak soha többé nem születik fiúgyermeke. Az érem Carl Josef Hoffmann alkotása. Szép színezés!

Montenuovo 1456, Julius 994, Resch 125. HRME 1009, 18.65 g, Ø 36.5 mm, kitűnő -


936.jpg

936. Emlékérem Wesselényi István halálára (Ag) 1734

E: FESSA IACET SYREN DECIMA SIACTATA PER UNDAS. SVRGET AD ANGELICAE CLASSICA PRIMA TUBA. Harsonát fújó angyal lebeg a tengerből kinyúló sziklafok felett. A szikla körül szirének. Alul a szelvényben 11 sorban írás: MEMORIAE GRATAE EXCELLENTISSIMI D D ST-EPHANI WESSELENY L L B DE HADAD S C R MA / TITIS STATVS INT ET EXC REG IN TRANNIA GV / BERNII CONSILIARII INC STATVVM ET ORD / PRIN TRAN PRESIDIS ET INC COMITATVS / SZOLNOK MED COMITIS SVPR NATI AN C / MDCLXXIII D XXVI AVG DENAT A C MD / CCXXIV D XXVII APR COMITISSA / CATHARINA BANFI DE LOSO / NCZ CONIVX MOESTA VO / TVM SOLVIT.
H: ALTA RVIT CEDRVS. SYLVAE TREPIDATE. MINORES. Erdő fölé magasodó cédrust villám sújt, az erdő előtt vándor megy egyik várostól a másikig. A szelvényben írás: VRBS HABITATA VALETANTIS/ AGITATA PERICLIS TVTIOR/ IN SOLYMAE MOENIBVS/ HOSPES ERO/ AC MDCCXXXIV.

Megjegyzés: Ismeretlen mester alkotása.

Resch 136, 39.6 g, Ø 48 mm, kitűnő +


937.jpg

937. Erdélyi tisztelgőérem Mária Terézia trónraléptére (Ag) 1741

E: REGNANTI MARIÆ THERESIÆ VT PRINCIPI SVÆ VOTIS SE IVRATI OBSTRINXERE DACI (= Az uralkodó Mária Teréziának mint fejedelmünknek a fogadalommal esküdt erdélyi diákok lekötelezték magukat) (kronosztikon = 1741) / INV. L. B. IO. LAZ. DE. GYAL. T. R. I. AS. (Inventa libero barone Ioanne Lazar de Gyalakuta Transylvaniae regni iuratore assessore = Megszövegezte Gyalakutai Lázár János liber báró Erdélyország esküdt tanácsosa)
Címerköpeny felett fejedelmi korona, előtte Erdély címere.
H: COELO NUMEN HABES.TERRAS REGINA TUETUR.SIC COELO ET TERRIS HUNGARE TUTUS ERIS (= Az égben Istened van, a földeket a királynő oltalmazza. Így te magyar, az égben és a földön biztonságban leszel) Díszkapu felett az apostoli kettőskereszt és Isten szeme. Balra Madaonna a Gyermekkel, jobbra az uralkodónő. Az oszlopsoron és a kapu előtt alul szalagon SUB CRUCE IAM GEMINA GEMINA EST PATRONA MARIA / NEC SÆVOS METUENT / ARMENTA LEONES (= A kettős kereszt alatt immár kettős védasszonyod Mária. Már a házibarmok sem félnek a vad oroszlánoktól) A kapuban kettős oroszlánfej.Alul WALLIS F.

Megjegyzés: Josef Wallis (?-?) műve. 

Resch 138, HRME 1013, 105.2 g, Ø 71 mm, kitűnő -


938.jpg

938. Erdélyi tisztelgőérem Mária Terézia trónraléptére (Ag) 1741

E: REGNANTI MARIÆ THERESIÆ VT PRINCIPI SVÆ VOTIS SE IVRATI OBSTRINXERE DACI (= Az uralkodó Mária Teréziának mint fejedelmünknek a fogadalommal esküdt erdélyi diákok lekötelezték magukat) (kronosztikon = 1741) / INV. L. B. IO. LAZ. DE. GYAL. T. R. I. AS. (Inventa libero barone Ioanne Lazar de Gyalakuta Transylvaniae regni iuratore assessore = Megszövegezte Gyalakutai Lázár János liber báró Erdélyország esküdt tanácsosa)
Címerköpeny felett fejedelmi korona, előtte Erdély címere.
H: COELO NUMEN HABES.TERRAS REGINA TUETUR.SIC COELO ET TERRIS HUNGARE TUTUS ERIS (= Az égben Istened van, a földeket a királynő oltalmazza. Így te magyar, az égben és a földön biztonságban leszel) Díszkapu felett az apostoli kettőskereszt és Isten szeme. Balra Madaonna a Gyermekkel, jobbra az uralkodónő. Az oszlopsoron és a kapu előtt alul szalagon
SUB CRUCE IAM GEMINA GEMINA EST PATRONA MARIA / NEC SÆVOS METUENT / ARMENTA LEONES (= A kettős kereszt alatt immár kettős védasszonyod Mária. Már a házibarmok sem félnek a vad oroszlánoktól) A kapuban kettős oroszlánfej.

Megjegyzés: Hasonló az előző darabhoz, de kisebb. Josef Wallis (?-?) műve.

Resch 143, HRME 1014, 37.5 g, Ø 51 mm, kitűnő


939.jpg

939. Érem az erdélyi bányaügy rendezésére (bronz) 1747 - Bécs

E: MARIA THERESIA ROM.IMP.HUNG.BOH.REX.PRINC.TRANSILV. (Maria Theresia romanorum imperatrix Hungariae, Bohemiae rex, princeps Transilvaniae = Mária Terézia római császárnő, Magyarország és Csehország királya, Erdély fejedelme) Mellkép diadémmal jobbra. Alul a köriratban M.DONNER F.
H: LEGES METALLURG:RESTITUT
Æ. (Leges metallurgiae restitutae = Visszaállíttattak a bányászati törvények) Trónoló uralkodónő előtt térdeplő, címerre támaszkodó perszonifikált Erdély tartja a királynőtől kapott törvénykönyvet. A szelvényben kartusban MDCCXLVII, oldalt G.TODA F.

Megjegyzés: Matthäus Donner (1704-1756) és Josef Anton Toda (?-1769) műve.

Resch 154, HRME 1016, 104.2 g, Ø 70 mm, kitűnő -


940.jpg

940. Érem az erdélyi bányaügy rendezésére (Sn) 1747 - Bécs

E: MARIA THERESIA ROM.IMP.HUNG.BOH.REX.PRINC.TRANSILV. (Maria Theresia romanorum imperatrix Hungariae, Bohemiae rex, princeps Transilvaniae = Mária Terézia római császárnő, Magyarország és Csehország királya, Erdély fejedelme) Mellkép diadémmal jobbra. Alul a köriratban M. DONNER F.
H: LEGES METALLURG:RESTITUT
Æ. (Leges metallurgiae restitutae = Visszaállíttattak a bányászati törvények) Trónoló uralkodónő előtt térdeplő, címerre támaszkodó perszonifikált Erdély tartja a királynőtől kapott törvénykönyvet. A szelvényben kartusban MDCCXLVII, oldalt G.TODA F.

Megjegyzés: Matthäus Donner (1704-1756) és Josef Anton Toda (?-1769) műve.

Resch 152, HRME 1015, 84.7 g, Ø 70 mm, kitűnő


941.jpg

941. Emlékérem a határőrség megszervezésére (bronz) 1762 - Körmöcbánya

E:  IMP. FRANCISCUS AVG.M. THE RESIA AVG. (Imperatores Franciscus augustus Maria Theresia augusta = Felséges Ferenc császár és felséges Mária Terézia császárné) Az uralkodópár mellképei jobbra. Alul P. KAISERSWERTH F.
H: Fán ülő sas villámmal védi az alatta ülő, pajzsra támaszkodó perszonifikált Erdélyt. A fa ágán sisak és kard. A távolban erőd. A szelvényben két sorban SECVRITAS DACIAE/ MDCCLXII. (=Dácia biztonsága 1762) Oldalt I.D.F.

Megjegyzés: Peter Kaiserswerth (?-1793)  és Ignaz Donner műve.

Montenuovo 1903, HRME 1019, Resch 165, 75.00 g, Ø 59 mm, kitűnő


942.jpg

942. Emlékérem az udvari hivatalok felállítására (bronz) 1768

E: M.THERESIA PIA FELIX AVG. (= Kegyes, boldog és felséges Mária Terézia)
Mellkép diadémmal jobbra. Alul F.WÜRT F.
H: Trónoló uralkodónő hét udvari tisztségviselőnek hivatalukkal járó érdemrendet nyújt át. A szelvényben MVNERA RESTITVTA/ MDCCLXII. Baloldalt F.WÜRT F.

Megjegyzés: Franz Xaver Würth (1745-17909) műve.

Montenuovo 1904, Resch 170a, HRME 1020, 90.9 g, Ø 60 mm, kitűnő +


943.jpg

943. Emlékérem Erdély nagyfejedelemséggé emelésére (Ag) 1765

E: IMP. IOSEPHVS II. AVG. M. THERESIA AVG. (Imperator Iosephus II. augustus, Maria Theresia augusta = Felséges II. József császár és felséges Mária Terézia) Az uralkodópár mellképei jobbra. Alul F.WÜRTH F.
H: Harsonát fújó Fama Erdély címerpajzsát helyezi pálmafára. A szelvényben MAGNVS TRANSYLVANIAE/ PRINCIPATVS/ MDCCLXV. (= Erdély nagyfejedelemsége 1765) Baloldalt F.WÜRTH F.

Megjegyzés: Franz Xaver Würth (1745-1790) alkotása.

Resch 174, HRME 1021, 70.3 g, Ø 59 mm, kitűnő -


944.jpg

944. Emlékérem az erdélyi adórendezésre (bronz) 1765

E: M. THERESIA PIA FELIX AVG. (= Kegyes, boldog és felséges Mária Terézia)
Mellkép özvegyi fátyollal jobbra. Alul F.WÜRTH F.
H: AEQVITAS TRIBVTORVM / MDCCLXV (= Az adózás méltányossága 1765)
Aequitas mérleggel, előtte egy nő és egy katona, aki az adót hozza. Mellettük Erdély címere. A trón alatt jobboldalt P.K.

Megjegyzés: Franz Xaver Würth (1745-1790) és Peter Kaiserswerth (?-1793) műve.

Resch 179, HRME 1022, 69.9 g, Ø 59 mm, kitűnő


945.jpg

945. Emlékérem a polgári törvények reformjára (Ag) 1765

E: MARIA THERESIA PIA AVGVSTA. (= Kegyes és felséges Mária Terézia) Írás babér- és pálmaág között.
H: CVRA FORI MDCCLXV. Az uralkodónő balra néző arcképe ovális medallionban törvénykönyv felett. A könyv alatt kard és fasces. Alul Erdély címere. A címer mellett jobbra W.

Megjegyzés: Franz Xaver Würth (1745-1790) alkotása.

Resch 184, HRME 1023, Horsky 2945, 70.4 g, Ø 59 mm, kitűnő +


946.jpg

946. Emlékérem a mezőgazdaság, a bányászat és a kereskedelem fejlesztésére (bronz) 1769

E: IMP. IOSEPHVS II. AVG. M. THERESIA AVG. (Imperator Iosephus II. augustus, Maria Theresia augusta = Felséges II. József császár és felséges Mária Terézia) Mária Terézia és II. József mellképei jobbra. Alul F.WÜRTH F.
H: DACIA FELIX. (= Boldog Dácia) Felhőben lebegő Merkur dolgozó földműves felett. A szelvényben AGRIS. FODINIS./ COMMERCIO./ MDCCLXIX. (= A szántóföldeknek, a bányáknak és a kereskedelemnek 1769) Oldalt F.WÜRTH F.

Megjegyzés: Franz Xaver Würth (1745-1790) alkotása.

Resch 190, HRME 1024, 62.3 g, Ø 59 mm, kitűnő -


947.jpg

947. Érem II. József erdélyi utazására (bronz) 1773

E: IOSEPHVS II. PIVS. FELIX. AVG. (Iosephus II. pius, felix, augustus = Kegyes, boldog és felséges II. József) Fej babérkoszorúval jobbra.
H: FELICITAS DACI
Æ. (= Dácia boldogsága) Az uralkodó lovon jobbra, körülötte allegorikus nőalakok búcsúznak. A szelvényben PROFECTIO AVG./ MDCCLXXIII. (Profectio augustae 1773 = A császár utazása 1773)

Megjegyzés: Johann Martin Krafft (1739-1781) alkotása.

Montenuovo 2043, Resch 206, HRME 1031, 54.6 g, Ø 49 mm, kitűnő


948.jpg

948. Tisztelgőérem II. Lipót trónraléptére (Au) 1790

E: IMP. CAES./ LEOPOLDO. II. P. F. AVG./ HOMAGIM. PRAESTIT./ CLAVDIOPOLI./ XXIII.DEC./ MDCCXC.
H: PIETATE. ET. CONCORDIA. (= Kegyességgel és egyetértéssel) Lángoló oltár. Az oltáron Erdély címere és FIDEI.

Megjegyzés: 3/4 dukát súlyban készült. Kis karc van rajta!

Resch 216, HRME 1037, 2.6 g, Ø 20 mm, kitűnő -


949.jpg

949. Érem II. Lipót trónraléptére (Ag) 1790

E: IMP. CAES./ LEOPOLDO. II. P. F. AVG./ HOMAGIM. PRAESTIT./ CLAVDIOPOLI./ XXIII.DEC./ MDCCXC.
H: PIETATE. ET. CONCORDIA. (= Kegyességgel és egyetértéssel) Lángoló oltár. Az oltáron Erdély címere és FIDEI.

Megjegyzés: Hasonló az előző darabhoz.

Resch 215, HRME 1036, 4.4 g, Ø 25 mm, kitűnő -


950.jpg

950. Emlékérem II. Lipót trónraléptére (Erdély hódolata) (Ag) 1790 - Bécs

E: LEOPOLDVS. II. P. F. AVGVSTVS. (Leopoldus II. pius felix augustus = II. lipót kegyes és boldog császár) Az uralkodó babérkoszorús feje jobbra. Alul I.N.WIRT.F.
H: PIETATE. ET. CONCORDIA. (= Kegyességgel és egyetértéssel) Oltár körül hét vár szalaggal körbefogva. Az oltáron erdélyi sas, nap és hold, valamint FIDEI.

Megjegyzés: Fényezett lapkából! Johann Nepomuk Würth (1750-1811) alkotása.

Resch 220, HRME 1034, 35.1 g, Ø 49 mm, kitűnő


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 60
Tegnapi: 167
Heti: 970
Havi: 2 796
Össz.: 945 921

Látogatottság növelés
Oldal: Erdélyi érmek a 18. századból
Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös - © 2008 - 2018 - eremtar.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: 258 eves ermek maria theresia - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »