Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában

A TÖRÖK ELLENI FELSZABADÍTÓ HÁBORÚK EMLÉKÉRMEI II.

1030.jpg

1030. Emlékérem Székesfehérvár visszafoglalására (bronz) 1687 - Nürnberg

E: EX VOTO HVNGARIAM SVBIGIS LEOPOLDE LEVASQVE. (kronosztikon=1688). I. Lipót fiával Józseffel sas húzta bigában balra.
H: EXITIVM TVRCIS ANNOTAT ALBA REDVX. (kronosztikon=1688). Nap a város erődítménye felett. A térben LVNA SVB VMBRAS. Szelvényben három sorban ALBA REGALIS RE=/CVPERATA 19 MAY/. 1688.

Megjegyzés: Philipp Heinrich Müller (1654-1719) műve.

Montenuovo 1063, HRME 545, 36.81 g, Ø 48 mm, kitűnő


1031u.jpg

1031. Fekete fapion Székesfehérvár visszafoglalására 1687 - Nürnberg

E: EX VOTO HVNGARIAM SVBIGIS LEOPOLDE LEVASQVE. (kronosztikon=1688). I. Lipót fiával Józseffel sas húzta bigában balra.
H: EXITVM TVRCIS ANNOTAT ALBA REDVX. (kronosztikon=1688). Nap a város erődítménye felett. A térben LVNA SVB VMBRAS. Szelvényben három sorban ALBA REGALIS RE=/CVPERATA 19 MAY/. 1688.

Megjegyzés: Hasonló az előző éremhez. Philipp Heinrich Müller (1654-1719) műve.

Montenuovo 1064, HRME 546, 21.34 g, Ø 56 mm, kitűnő


1032.jpg

1032. Érem Székesfehérvár visszafoglalására (Ag) 1687 - Nürnberg

E: DEIN STUHL SOLL _ BESTEHEN EWIG.2.5.7. (2 Sámuel 7.16) Trónoló uralkodó. Oldalt LEOP. - MAG. (Leopoldus magnus = Nagy Lipót) Lent G H.
H: STVLWEISSENBVRG (= Székesfehérvár) Erődített város. Lent EROBERT DEN 9 19 MAY. 1688./LGL

Megjegyzés: Georg Hautsch (1664-1736) és Lazar Gottlieb Laufer (?-?) műve.

Montenuovo 1065, Julius 345, HRME 543, 9.54 g, Ø 29 mm, kitűnő


1033r.jpg

1033. Emlékérem Belgrád bevételére (Ag) 1688 - Nürnberg

E: Felirat 12 sorban BELGRAD/A.TURCIS ANNO/1440.56.93§94/FRUSTRA OBSESSA./A.SOLYMANNO.I.A./1521.OCCUPATA./A/LEOPOLDO MAGNÓ/VI RECUPERATA./ANNO 1688./D.6.SEPTEMB./§+
H: AQUILA ELECTA IUSTE OMNIA VINCET. Erődített vár felett balra repülő sas. Lent MB.
Peremírás: PERGE TRIUMPHATOR RELIQUAS SUBMITTERE TURRES.

Megjegyzés: Raimund Faltz (1658-1703) és Martin Brunner (1659-1725) műve.

Montenuovo 1078, HMRE 538, 21.68 g, Ø 37 mm, kitűnő


1034.jpg

1034. Emlékérem Belgrád bevételére (Ag) 1688 - Nürnberg

E: Babér- és pálmakoszorúban tíz ovális pajzsban tíz címer. Középen I. Lipót mellképe jobbra. Karszelvényen P.H.M.
H: IL PIV BEL GRADO szalagon. Balról fenyőtoboz, jobbról P.H.M.F. Hat lépcsőfokú trónon ülő I. József, előtte térdelő ifjú Hungária ovális magyar címerrel. A lépcsőfokokon 1683.VIENNA LIBERATA/1684.VICTORIA PRROSECVTA/1685.STRIGONIVM CAPTVM/1686 BVDA RECVPERATA/1687 OSSEK EXPVNGATVM/1688 NANDOR ALBA SVPERATA/D.XVI.SEPT.A.MDCLXXXIIX/GRATVLATVR/S.P.Q.A.

Megjegyzés: Philipp Heinrich Müller (1654-1719) műve.

Montenuovo 1070, HMRE 540, 67.4 g, Ø 58 mm, kitűnő


1035.jpg

1035. Érem Lotharingiai Károly herceg halálára (Sn) 1690 - Nürnberg

E: CAR.V:D.G.LOTH. & BERR. DVX. S. C: M. GENERALISS. Mellkép jobbra. A karszelvényben mesterjegy: G.H.
H: SVRGET NOSTRIS EX OSSIBVS VLTOR. Főnix kikel a hamuból. A szelvényben OB. WELSI. 18/8 APR/ A. 1690AE.47.

Megjegyzés: Kopott peremírás, melynek eredeti szövege: TERRA VALEM COELVM LARGITVR MILLE TRIVUMPHOS. Georg Hautsch (1664-1736) alkotása.

Montenuovo 1101 var., 23.06 g, Ø 40 mm, nagyon szép -


1036r.jpg

1036. Emlékérem a szalánkeméni diadalra (Ag) 1691 - Danzig

E: Csapattest tábora a Duna mellett. Kartusban A. CAST. TVRC./ REQVITAT TVRC/ C. EXERCIT. CHRIST/ D. OPPID. SELANKE/ MEN.
H: Írás 12 sorban: FELIX MEMORIA/ DIEI 19 AUGUSTI 1691/ AD SALANKEMUM/ QVANDO/ ODRVSIO PLENI IACUERE CADA/ VERE CAMPI/ FAMA QVE CAESAREAS VEXIT AD/ ASTRA ACIES/ BRENNONIIS MIXTAS AQVILIS/ VICTORIA SVMMA EST/ QVAE FUGIENTI HOSTI/ PACIS ADORNAT ITER! Alul pálma- és mirtuszág.

Megjegyzés: Ütés a szélen! ifj. Johann Höhn (1637-1693) munkája.

Montenuovo 1109, 21.93 g, Ø 43 mm, kitűnő


1037.jpg

1037. Emlékérem Nagyvárad bevételére (Ag) 1692 - Nürnberg

E: GROSS.WARDEIN. (= Nagyvárad) szalagon. Alatta erődített város. Szelvényben AVSPICIIS LEOPOLDI M./DEDIT.CAPT.D.5.IVN./A.1692.
H: DACIA FELIX. (= Boldog Dacia) Sziklának támaszkodó női alak, mellette két puttó.
Peremírás:  AVSTRIACIS MAGNAS FERT TRANSSILVANIA GRATES

Megjegyzés: Georg Hautsch (1664-1736) műve.

Montenuovo 1115, HMRE 556, 18.05 g, Ø 36.5 mm, kitűnő


1038r.jpg

1038. Fekete fapion Nagyvárad bevételére 1692 - Nürnberg

E: LEOPOLDUS M. ROM. IMP+*+IOSEPHUS R. ET H. R. AVGVSTI. TURCARUM VICTORES PERPETVI +. Az uralkodó és fia mellképei jobbra. Oldalt lent P.H.M. mesterjegy.
H: SIC ASSVETA TVIS SEMPER VICTORIA CASTRIS. Trónon ülő császár jobbra. Előtte térdelő férfialak, aki átnyújtja a város kulcsát. Felettük lebegő Victoria, háttérben a város. Oldalt P.H.M. mesterjegy. A szelvényben VARADINVM RECEPTVM/ DIE V. IUNI. MDCXCII. (= Várad bevétele 1692. június 5-én)

Megjegyzés: Philipp Heinrich Müller (1654-1719) alkotása.

Montenuovo 1112, HMRE 609, 21.99 g, Ø 57 mm, kitűnő


1039r.jpg

1039. Emlékérem a Kamienec Podolski győzelemre és Miksa Emánuel Terézia Kinga hercegnővel történt eljegyzésére (Ag) 1694 - Nürnberg

E: SUCCEDIT LAUREA MYRTO. Victoria megkoszorúzza a lengyel királyt, Miksa Emánuel apósát. A szelvényben DVPLEX POLONIAE/ HILARITAS./. 1694. (= Lengyelország kettőzött öröme, 1694)
H: PRAELVDIA MAIORES VICTORIAE. (= A nagyobb győzelem előjátéka) Kamienec erődítménye előtt csatajelenet. A szelvényben FVSIS HOSTIBVS/ COMEATV INTER:/ CEPTO. (= Az ellenség szállítmányát elfogták)
Peremírás: TRIBVAT TIBI SECVNDVM COR TVVM ET OMNE CONSILIVM TVVM CONFIRMET. PS. XIX. V. 4. (= Adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet!)

Megjegyzés: Az 1692-ben megözvegyült II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem 1695. január 12-én lépett házasságra III. Sobieski János lengyel király leányával, Terézia Kinga hercewgnővel. Ebből a házasságából 10 gyermeke született. Közülük 8-an érték meg a felnőttkort, köztük Károly Albert herceg, a későbbi VII. Károly császár. A másik esemény, amelyre az érem utal, hogy Sobieski János seregei 1694-ben elfogták a Kamienec várát védő 22 ezer fős török-tatár sereg utánpótlását, s ezzel csapást mértek az ellenségre. Magát a várat csak 1699-ben sikerült visszaszerezni. A fülezett érem Georg Hautsch (1664-1736) alkotása.

HCZ 2506, Kluczycki 98, 30.17 g, Ø 42 mm, nagyon szép


1040.jpg

1040. Érem dukátméretben Frigyes Ágost fővezérré való kinevezésére (Au) 1695

E: A király lovon jobbra.
H: F.A.E.S. 1695. Szász címer címerköpeny előtt.

Krause-Mishler 2520, 3.45 g, Ø 19 mm, nagyon szép


1041.jpg

1041. Miniatür érem Frigyes Ágost fővezérré való kinevezésére (Au) 1695

E: F.A.D.G.E.S. I. Frigyes Ágost mellképe jobbra.
H: DEFENDIT. Kar kardot tart.

Krause-Mishler -, 0.30 g, Ø 7 mm, kitűnő


1042.jpg

1042. Kétsarkú érem a zentai győzelemre (Ag) 1697 - Bécs

E: A Musztafa szultántól zsákmányolt pecsét lenyomata.
H: Szöveg: SIGILL. / SULT .MUST. / PRIM.VEZIRY / COLLO.APPENS. / CAPTUM / IN PR
ÆL.VICT. / AD SZENTAM. / D. 1/11  SEPT. / 1697. (= Musztafa szultán pecsétje, mely a nagyvezér nyakán függöt, s melyet az 1697. szeptember 11. napján történt Zenta melleti győzelem során szereztek meg)
Peremirás: SULTAN MUSTAPHA FILIoMEHEMET,SIC SEMPER VICTORIOS9 A°1106 (Musztafa szultán, Mohamed fia, aki mindig győz /aki valaha győzedelmes volt/. Az 1106. évben)

Megjegyzés: A zentai csatában hatalmas lőszer- és élelmiszerkészlet, 9000 szekér, több ezer ló, továbbá több száz szarvasmarha és teve jutott a győztesek kezébe. A zsákmány között ott volt hét honcsok (lófarkas török zászló), 423 kisebb zászló, 80 bronzágyú, három, fémből készült ötcsövű seregbontó és négy vaslöveg, a hadipénztár, valamint a szultán kardja és ezüstkészlete, illetve pecsétje melyet Rabutin lovassági tábornok, Erdély katonai parancsnoka talált meg a halott nagyvezír nyakán. Az érem ennek a pecsétnek a lenyomata alapján készült. A pecsét később a bécsi hadimúzeumba került. A peremíráson olvasható 1106-os évszám az 1697-es év muszlim időszámítás szerinti megfelelője.

Montenuovo 1128, Horsky 2184, Welzl 7346, Julius 385, Lanz XV/238, HTÉ 562, 5.81 g, 20x28 mm, kitűnő


1043.jpg

1043. Emlékérem a karlócai békekötésre (Ag) 1699 - Nürnberg

E: Az uralkodó mellképe jobbra. LEOPOLDVS MAGNVS ROM*IMP*S*A* . Lent G.H.
H: Titánok harca: Juppiter villámokat szór repülő sasról a három sziklagörgető Gigászra. Felette: PAX PARTA TRIVMPHIS. Szelvényben: ARMISTIT*CVM TVRC*1699
Peremírás: PAX VIVAX MITI LEOPOLDI EX ORE REFVLGET.# (kronosztikon=1699)

Megjegyzés: Verőtő repedés! A szokásos hengerhiba.
Georg Hautsch (1664-1736) műve.

HTÉ 569, Széchenyi 41.t.68, Montenuovo 1155, Welzl 7355, Julius 396, Erlanger 2539, 29.87 g, Ø 43 mm, kitűnő


1044.jpg

1044. Emlékérem a karlócai békekötésre (Ag) 1699 - Nürnberg

E: LEOPOLD M.PACATORI ORBIS TERRARVM. Mellkép jobbra. Lent G H.
H: PORRECTA MAIESTAS AD ORTVM SOLIS. Victoria koszorút és baljában Janusfejet tart. Szelvényben ARMISTIT.CVM/TVRC.1699.
Peremírás: AVREA CONDIT SECVLA.#

Megjegyzés: Georg Hautsch (1664-1736) műve.

Montenuovo 1154, 14.76 g, Ø 35 mm, kitűnő


1046.jpg

1046. Fapion a béke örömére 1712 után - Nürnberg

E: CAROL. VI. D. G. ROM. IMP. S. R. VI. Károly mellképe gyöngykartusban, zászlók, fegyverek és dobok felett.
H: LEOP. I. IMP. ROM. SEMP. AUG. VI BUDA M EXPUGNAT AN. CHR. 16.86 23/2 AV SE. Sas mirtuszággal az ostromlott Buda felett.

Megjegyzés: Hibrid! Peter Paul Werner (1689-1771) és Martin Brunner (1659-1725) alkotása.

Himmelheber 292, 23.05 g, Ø 60 mm, nagyon szép


1047.jpg

1047. Emlékérem a péterváradi győzelemre (Ag) 1716

E: CAROLVS VI D.G.-ROM.IMP.SEMP.AVG. (Carolus VI. Dei gratia romanorum imperator semper augustus = VI. Károly Isten kegyelméből mindig felséges római császár) Babérkoszorús mellkép jobbra.
H: CAESAR DE TVRCIS MENSE AVGVSTO (kronosztikon=1716) Trófeák. A szelvényben PROPE PETRO/ WARADINVM.

Megjegyzés: Philip Heinrich Müller (1654-1719) és Georg Wilhelm Vestner (1677-1740) műve.

Montenuovo-, Horsky 2583, Julius 1270, 14.95 g, nagyon szép +


1048.jpg

1048. Emlékérem Savoyai Jenő Száva-menti győzelmeire (Ag) 1716

E: CAROL.VI D.G.ROM.IMP.S.A.G.H.N.I.H.&B ETC. Babérkoszorús mellkép jobbra.
H: CAESAR AD SAVVM VICTOR. (kronosztikon=1716) Trófeák. A szelvényben két sorban VIRTVS.EVGENII/D.5.AVG.

Montenuovo 1463, Julius 1258, 5.60 g, Ø 25.5 mm, kitűnő +


934.jpg

934. Emlékérem Temesvár bevételére (Ag) 1716

E: CAROLVS VI.D.G.-ROM.IMP.SEMP.AVG. (Carolus VI. Dei gratia romanorum imperator semper augustus = VI. Károly Isten kegyelméből mindig felséges római császár) Az uralkodó mellképe jobbra, alatta V.
H: SECVRITAS TRANSSYLVANIAE RESTITVTA. (Securitas Transsylvaniae restituta = Erdély visszaállított biztonsága) Álló allegorikus nőalak babérkoszorút és bőségszarut tart. Lábánál erdélyi címerpajzs a hét várral. A szelvényen THEMESVVARIO OCCVP./D.12.OCT.1716 (Themesvario occupatio die 12 octobris 1716 = Temesvár elfoglalása 1716. október 2-án)

Megjegyzés: Georg Wilhelm Vestner (1677-1740) műve.

Resch 126, HRME 1004, 29.5 g, Ø 44 mm, kitűnő -


935.jpg

935. Emlékérem Temesvár bevételére (Ag) 1716 - Nürnberg

E: CAROLVS VI.D.G.-ROM.IMP.SEMP.AVG. (Carolus VI. Dei gratia romanorum imperator semper augustus = VI. Károly Isten kegyelméből mindig felséges római császár) Az uralkodó mellképe jobbra, alatta V.
H: TRANSSYLVANIA METV AC INSIDIIS LIBERATA. (Transsylvania metu ac insidiis liberata = Erdély felszabadult a félelemtől és csalárd támadástól) (kronosztikon 1716). Az erőd alaprajza, oldalt V. A szelvényben két sorban THEMESVVARIO OCCVP./D.12.OCT.1716. (Themesvario occupatio die 12. octobris 1716. = Temesvár elfoglalása 1716. október 2-án)

Megjegyzés: Georg Wilhelm Vestner (1677-1740) műve.

Montenuovo 1475, Julius 1263, Bernheimer 83, Resch 129, HRME 1005, 29.0 g, Ø 44 mm, nagyon szép


1049.jpg

1049. Emlékérem Belgrád bevételére (Sn) 1717

E: HAEC.EVERAT.TE.DIGNA.AVGVSTO CAESARE.MESSIS. (kronosztikon=1717) Két harcos kévékbe rakja a zsákmányolt fegyvereket. A szelvényben H.
H: CE
CIDIT VTRVMQVE. (kronosztikon=1717) Sas villámokat szór a városra.

Megjegyzés: Heinrich Fuchs (?-?) alkotása.

Montenuovo 1500, 24.11 g, Ø 37 mm, kitűnő


1050.jpg

1050. Emlékérem Belgrád bevételére (Ag) 1717

E: EVGEN.FRANC.DVX SABAVD.SVMM.CAES.EXERC.IMPER. (Eugenius Franciscus dux Sabaudiae.. = Jenő Ferenc Savoya hercege a teljes császári sereg főparancsnoka) Savoyai Jenő mellképe jobbra. A karszelvényben MB.
H: VICTORI PERPETVO. Két pálmafa pajzsokkal (DE GALLIS, DE TVRCIS).
A szelvényben MDCCXVII./ H.

Megjegyzés: Martin Brunner (1659-1725) és Heinrich Fuchs (?-?) alkotása.

Montenuovo 1513, 29.78 g, Ø 42 mm, kitűnő +


1051.jpg

1051. Emlékérem a pozsareváci békekötésre (Ag) 1718 - Nürnberg

E: ELIGE ALTERVTRVM. (Elige alterutrum! = Válaszd az egyiket vagy a másikat!) Győzelmi sas Konstantinápoly felett, karmaiban kard és pálmaág. A szelvényben címer.
H: Babérkoszorúban OB/ INDVCIAS/ TVRCIS/ CONCESSAS/ MDCCXVIII/
PASSAROVIZI/ D.XXI.JULI. 
(= A törököknek engedett fegyverszünetért. 1718-ban Pozsarevácon, július 21. napján)

Megjegyzés: Philipp Heinrich Müller (1654-1719) műve

Montenuovo 1530, 30.11 g, Ø 44 mm, kitűnő


1052.jpg

1052. Emlékérem a pozsareváci békekötésre (Ag) 1718 - Nürnberg

E: NVLLA SALVS BELLO PACEM TE POSCIMVS. (Nulla salus bello: pacem te poscimus = Nincs öröm a háborúban: mindenki békét akar) Két török olajággal. A szelvényben PAX PETENTIBVS/ DATA.
H: ACCEPTA ACCEPT
Æ SVNT VERBERA CAVSA QVIETIS.
Két dob egy kiszáradt fán lóg.  A szelvényben PASSAROVITII.XXI.IYLU./ Ao MDCCXVIII./ * (Pozsarevácnál, az 1718. év július 21. napján)

Megjegyzés.: Philipp Heinrich Müller (1654-1719) műve

Montenuovo 1532, Erlanger 1727, Forster 819, 14.79 g, Ø 32 mm, kitűnő


1053.jpg

1053. Emlékérem "Oroszoktól és perzsáktól szorongatott törökök" (bronz) 1724

E: LUD. XV. REX CHRISTIANISS. XV. Lajos mellképe jobbra.
H: FINIUM ARBITER. Mellszobor, alatta három címerpajzs. A szelvényben TURCAS INTER/ RUSSOS ET PERSAS/ M.DCC.XXIV

32.45 g, Ø 41 mm, kitűnő


1054.jpg

1054. Érem a Krím-félsziget Oroszországhoz való csatolására (Ag) 1783 - Szentpétervár

E: Б.М.ЕКАТЕРИНА.II.ИМПЕРАТ.И САМОДЕРЖ.ВСЕРОССIИС. (Божьей Милостью Екатерина II, императрица и самодерж. Всея Руси = II. Katalin Isten kegyelméből minden oroszok cárnője és uralkodója) Katalin cárnő mellképe jobbra. A karszelvényben ТИМОФЕЙ ИВАНОВЬ
H: cЛЕДСВТИЯ МИРА (= A béke következményei) A Krim-félsziget térképe a földrajzi egységek neveivel. A szelvényben 4 sorban:
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РОССИЙСКОЙ / ИМПЕРИИ БЕЗ КРОBOПРОЛИТИЯ / АПРЕЛЯ 8 ДНЯ / 1783 ГОДА (= Csatlakozás az Orosz Birodalomhoz vérontás nélkül 1783. április 8-án)

Megjegyzés: Tyimofej Ivanovics Ivanov (1729-1803) és Johann Balthasar Gass (1730-1813) alkotása.

Reichel 2685, G&M GM 127/5794, 94.1 g, Ø 65 mm, nagyon szép


1055.jpg

1055. Emlékérem Belgrád bevételére (Ag) 1789 - Bécs

E: GED.LAVDONIVS EXERCITT.AVSTR.SVMMVS IMP. Gideon Laudon generális mellképe jobbra.
H: TAVRVNVM EXPVGNATVM. (= Visszahódított Zimony) Belgrád látképe. A szelvényben VIII.ID.OCTOBR/M.DCC.LXXXIX.

Megjegyzés: Aranyozott érem. Matthäus Donner alkotása.

Montenuovo 2181, Julius 2828, Ø 47 mm, kitűnő


1056.jpg

1056. Emlékérem a foksáni győzelemre (Sn) 1789

E: FRID.IOSIAS PRINZ V.S. COBURG.K.K.G.FE.M AR. Herceg Friedrich Iosias Coburg mellképe balra.
H: ES LEBE IOSEPH.II. Csatajelenet. A szelvényben SIEG.D.OESTREICHER./U.RUSSEN.U.DIE TÜR/KEN.BEY.FOKSAN/D.3J IUL.1789.

Megjegyzés: Johann Christian Reich készítette.

Montenuovo 2179, Julius 2819, Würz. 1423, Grasser 554, 37.00 g, Ø 47 mm, kitűnő


1057.jpg

1057. Érem a török háborúkra (Ag) 1791

E: Katalin cárnő monogramja (E II = Ekaterina II) korona alatt.
H: Cirill betűs írás.

Kobe 1912, Reichel 2840, 4.96 g, Ø 24 mm, nagyon szép


1058.jpg

1058. Érem az Oroszország és Törökország közötti békekötésre (Ag) 1828

E: NICOLAUS I TOTIUS RUSSIAE IMPERATOR. I. Miklós cár feje jobbra. A nyakszelvényben G. LOOS.DIR.H.GUBE FEC.
H: ACCINGE FEMORI GLADIUM TUUM - HEROS. PS. 45.4. Religio köszönti a cárt. A szelvényben BELL.TURC . INDICT./ D. XIV. APRIL./ MDCCCXXVIII

Baldwins 46/2352, 36.00 g, kitűnő


1059.jpg

1059. Érem a navarinoi győzelemre (bronz) 1827

E: LA FLOTTE ANGLO FRANCO RUSSE VAINQUIT LES TURCS A NAVARIN LE 20 OCTO.E 1827. Pallasz Athéné feje jobbra sisakkal. A nyak alatt BOYARD.EDIDIT
H: DE RIGNY  - CODRINGTON - HEIDEN. Három korona, köztük kereszt.

MH 136, 17.41 g, nagyon szép


1060.jpg

1060. Török érem Silistra bevételére (Ag) 1855

E: Az erőd látképe. A szelvényben török írás.
H: A szultán jele koszorúban.

Nuri Pere 1097, 21.10 g, nagyon szép


1063u.jpg

1063. Emlékérem Lotharingiai Károly pannóniai győzelmeire (bronz) 1729 körül - Nancy

E: Gyöngykörben CAROLVS.V.D.G.-DVX.LOT.MAR.D.G.B.G. Lotharingiai Károly díszes páncélos mellképe jobbra.
H: Szalagon VIRTVS GERMANORVM. Sas villámokat szór egy városra. A középen lévő obeliszkről turbán és félhold bukik alá. A szelvényben PANN.VINDICATA. A szelvény peremén jobb oldalt: S.V.

Megjegyzés: Az érem Ferdinand de Saint-Urban (1658-1738) alkotása.

89.5 g, kitűnő


1064.jpg

1064. Emlékérem Bécs felszabadításának 200. évfordulójára (Ag) 1883 - Bécs

E: IN DANKBARER ERINNERUNG AN VERTHEIDIGUNG UND ENTSATZ. DIE STADT WIEN XII. SEPT.MDCCCLXXXIII. Öt éremképen az 1683-as felszabadítás vezetői: I. Lipót császár, III. Sobieski János, V. Lotharingiai Károly, gr. Rüdiger Starhemberg, Andreas von Liebenberg.
H: VRBS. PRO.ORBE. Folyó és perszonifikált istenek elesett török felett.

Megjegyzés: Anton Scharff és Joseph Tautenhayn alkotása.

136.2 g, kitűnő


1065.jpg

1065. Érem Waidhofen felszabadításának 360. évfordulójára (Ag) 1892

E: CIVIV+I+WAIDHOFEN.+S+VNIVERSITATIS. Török feje az erőd tetején.
H: 360 JAHR .JUBILAUM DER BEFREIUNG DER STADT VON DEN TÜRKEN #1892#. Városkép tájjal, felette WAIDHOFEN 1532.

Wurzb. 9212, 62.6 g, kitűnő


1066.jpg

1066. Érem Pétervárad felszabadításának emlékére (Ag) 1902

E: PER VIAM QVA VENIT REVERTATVR. Az emlékmű leleplezése. Angyal bottal jobbra. Alul félkörben két sorban IN. MEMORIAM. PETRO. VARADINI. A. TVRCIS./ LIBER. DIE 1. OCTOB. MDCVIC.
H: OBSID. PET. VARADIN. Az erőd képe madártávlatból.
Peremírás: DENKMAL ENTHULLUNG 5. AUG. 1902

25.94 g, kitűnő


1067.jpg

1067. Török emlékérem Rumeli Hisar helyreállítására (Ag) 1958

E: FATIH.SULTAN.MEHMET.1430-1481. Mehmed szultán mellképe jobbra.
H: RUMELIHISARININ.RESTORASYON.HATIRASI. 1958. Az erőd képe.

58.9 g, kitűnő


1069.jpg

1069. Emlékérem Bécs felszabadításának 300. évfordulójára (Ag) 1983

E: ZUR ERINNERUNG AN DIE BEFREIUNG WIENS VON DEN TÜRKEN VOR 300 JAHREN 1683-1983. Az ostromlott város.
H: A DOMINOVENIT PAX @ VICTORIA. Csatajelenet. 1683.

14.90 g, kitűnő +Weblap látogatottság számláló:

Mai: 68
Tegnapi: 167
Heti: 978
Havi: 2 804
Össz.: 945 929

Látogatottság növelés
Oldal: A török elleni felszabadító háborúk emlékérmei II.
Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös - © 2008 - 2018 - eremtar.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: 258 eves ermek maria theresia - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »