Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában

AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG PÉNZEI III.

I. LIPÓTTÓL MÁRIA TERÉZIÁIG

197.jpg

197. I. Lipót dukát (Au) 1701 F-T - Kolozsvár v. Nagyszeben

E: LEOPOLD.D.G.R.I-S.A.G.H.BO.REX: (Leopoldus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hungariae, Bohemiae rex = Lipót Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Magyarország és Csehország királya) Álló uralkodó jobbra.
H: ARCHID.AV.D.B.-MA.MOR.CO.TYR: 17-01. (Archidux Austriae, dux Burgundiae, marchio Moraviae, comes Tyrolis 1701 = Ausztria főhercege, Burgundia hercege, Morvaország őrgrófja, Tirol grófja 1701) Koronázott kétfejű sas, mellén ovális pajzsban kétrészű erdélyi címer. Lent oldalt bizonytalan F-T verdejegy. (= Szeben vagy Kolozsvár)

Huszár E. 852, 3.42 g, Ø 22 mm, kitűnő


198.jpg

198. I. Lipót XV krajcár (Ag) 1704 F-T - Nagyszeben

E: LEOPOLDVS.D.G.RI.S.A.
G.H.B.REX.
(Leopoldus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hungariae, Bohemiae rex = Lipót Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Magyarország és Csehország királya) Mellkép jobbra, alul érték.
H: MONETA NOVA ARG.TRANSYLV 1704.
(Moneta nova argentea Transilvaniae 1704 = Erdély új ezüstpénze 1704) Koronázott kétfejű sas, mellén Erdély címere. Oldalt bizonytalan F-T verdejegy. Lent a köriratban a szebeni címer pajzsban.

Huszár E. 854, 5.76 g, Ø 30 mm, nagyon szép


199.jpg

199. I. Lipót garas (Ag) 1696 F-T - Kolozsvár v. Nagyszeben

E: LEOPOLDVS.D.G.R.I.S.-A.G.H.B.REX. (Leopoldus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hungariae, Bohemiae rex = Lipót Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Magyarország és Csehország királya) Mellkép jobbra, alatta 3 kartusban.
H: MONETA NOV - ARG TRANSYL 16-96. (Moneta nova argentea Transilvaniae 1696 = Erdély új ezüstpénze 1696) Koronázott kétfejű sa mellén az erdélyi címer. A köriratban lent F T verdejegy kartusban.

Huszár E. 858, 1.80 g, Ø 21 mm, verdefényes


200.jpg

200. I. Lipót poltura (Ag) 1704 - Nagyszeben

E: LEOPOLDVS.D.G.R.I.S.A.G.HV.BO.REX. (Leopoldus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hungariae, Bohemiae rex = Lipót Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Magyarország és Csehország királya) Mellkép jobbra, a karszelvényen F.T. verdejegy.
H: Kartusok közt koronázott pajzsban kétrészű erdélyi címer. Alatta .17-04./POLTVRA./#x# (Rozetták közt Nagyszeben város címere)

Huszár E. 859, 1.12 g, Ø 20 mm, nagyon szép


201.jpg

201. I. József garas (Ag) 1711 - Nagyszeben

E: IOSEPHVS D.G.R.I.S.-A.G.H.B.REX. (Iosephus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hungariae, Bohemiae rex = József Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Magyarország, Csehország királya) Mellkép jobbra. Lent körvonalban 3.
H: ARCHID.A.D.B.-M.M.COM.TYR.17-11.
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, marchio Moraviae, comes Tyrolis 1711 = Ausztria főhercege, Burgundia hercege, Morvaország őrgrófja, Tirol grófja 1711) Koronázott kétfejű sas mellén a kétrészű erdélyi címer. Lent a köriratban IFK (= Johann Franz Korpf)

Huszár E. 873, 1.33 g, Ø 21 mm, nagyon szép


202.jpg

202. I. József poltúra (Ag) 1707 - Nagyszeben

E: IOSEPHVS.D.G.R.I.S.A.G.H.B.REX. (Iosephus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hungariae, Bohemiae rex = József Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Magyarország és Csehország királya) Mellkép jobbra.
H: Koronázott kettőzött ovális pajzsban az erdélyi címer elemei. Alatta 17-07 / POLTVRA/ F § T (A két betű közt koronázott pajzson Nagyszeben város címere)

Huszár E. 875, 1.13 g, Ø 18 mm, nagyon szép


203.jpg

203. I. József I krajcár (Ag) 1710 - Nagyszeben

E: IOSEPHVS D.G.R.I.-S.A.G.H.B.R. (Iosephus Dei gratia Romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hungariae, Bohemiae rex = József Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Magyarország és Csehország királya) Mellkép jobbra, de gyöngykör nélkül. Lent I körvonalban.
H: ARCHID.A.DB.-M.M.C.TYR.17-10.
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, marchio Moraviae, comes Tyrolis 1710 = Ausztria főhercege, Burgundia hercege, Morvaország őrgrófja, Tirol grófja 1710) Koronázott kétfejű sas, mellén szív alakú erdélyi címerrel. Lent IFK kartusban. (= Johann Franz Korpf)

Huszár E. 878a, 0.81 g, Ø 17 mm, nagyon szép


204.jpg

204. I. József egylapú 1/2  krajcár (Ag) 1710

E: Erdély címerelemei három különálló ovális pajzsban. Fent kétoldalt 17-10
H: Sima.

Huszár E. 879, 0.51 g, Ø 13 mm, kitűnő -


205.jpg

205. Váradi labanc rézpénz (Cu) I. József korából 1708

E: 17 I 08. Korona.
H: Öt sorban IN/ NECES/ SITATE/
VARADI/ ENS
I

Huszár E.-, E Unger 46, 1.56 g, Ø 18 mm, nagyon szép


206.jpg

206. III. Károly dukát (Au) 1724 - Gyulafehérvár

E: CAR.VI.D:G:R:I:S:A.G:HI:H:B:REX. (Carolus VI. Dei gratia Romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hispaniarum, Hungariae, Bohemiae rex = VI. Károly Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Spanyolország, Magyarország, Csehország királya) Mellkép jobbra.
H: ARCHID.AV.D.BVR.PRINC.
TRANSYL.1724.
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, princeps Transilvaniae 1724 = Ausztria főhercege, Burgundia hercege, Erdély fejedelme 1724) Kétfejű sas, mellén Erdély címere.

Huszár E. 897, 3.47 g, Ø 21 mm, kitűnő


207.jpg

207. III. Károly negyeddukát (Au)

E: CAR:VI.D:G:R:I:-S:A:GE:HI:H.B:REX. (Carolus VI. Dei gratia Romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hispaniarum, Hungariae, Bohemiae rex = VI. Károly Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Spanyolország, Magyarország, Csehország királya) Fej jobbra.
H: PRINCEPS TRANSYL: (Princeps Transilvaniae = Erdély fejedelme) Korona alatt köpenyen Erdély címere, alatta 1/4 ovális keretben.

Huszár E. 901, 0.88 g, Ø 14 mm, kitűnő+


208.jpg

208. III. Károly tallér (Ag) 1715 - Gyulafehérvár

E: CAROL.VI.D:G:RO.IMP.S.A.GER:HIS.HV.BOREX. (Carolus VI. Dei gratia Romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hispaniarum, Hungariae, Bohemiae rex = VI. Károly Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Spanyolország, Magyarország, Csehország királya) Mellkép jobbra.
H: ARCHI.DVX.AVST:DVX.BVRG:PRINC.TRANSSYL:1715.
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, princeps Transilvaniae 1715 = Ausztria főhercege, Burgundia hercege, Erdély fejedelme 1715) Kétfejű sas, mellén császári címerek, szívpajzsban Erdély címere.

Huszár E. 904, 28.73 g, Ø 45 mm, kitűnő


209.jpg

209. III. Károly féltallér (Ag) 1725 - Gyulafehérvár

E: CAR.VI.D.GR.I.S.A.G.HI.HV.B.REX. (Carolus VI. Dei gratia Romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hispaniarum, Hungariae, Bohemiae rex = VI. Károly Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Spanyolország, Magyarország, Csehország királya) Mellkép jobbra.
H: ARCHID.AV.DBV.PRINC.TRANSYL.1725.
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, princeps Transilvaniae 1725 = Ausztria főhercege, Burgundia hercege, Erdély fejedelme 1725) Kétfejű sas, mellén császári címerek, szívpajzsban Erdély címere.

Huszár E. 914, 14.33 g, Ø 35 mm, kitűnő +


210.jpg

210. III. Károly XV krajcár (Ag) 1726 - Gyulafehérvár

E: CAR.VI.D.G.R.I.S.A.G-HI.HV.B.REX. (Carolus VI. Dei gratia Romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hispaniarum, Hungariae, Bohemiae rex = VI. Károly Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Spanyolország, Magyarország, Csehország királya) Mellkép jobbra, alatta XV kartusban.
H: ARCHI.D.AV.D.BV.PR-INC.TRANSYL.1726.
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, princeps Transilvaniae 1726 = Ausztria főhercege, Burgundia hercege, Erdély fejedelme 1726) Koronázott kétfejű sas mellén erdélyi címer.

Huszár E. 917, 6.21 g, Ø 30 mm, nagyon szép


211.jpg

211. III. Károly garas (Ag) 1733 - Gyulafehérvár

E: CAR.VI.D.G.R.I.S.A.-G.HI.H.B.REX. (Carolus VI. Dei gratia Romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hispaniarum, Hungariae, Bohemiae rex = VI. Károly Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Spanyolország, Magyarország, Csehország királya) Mellkép jobbra. Alatta nincs számjegy.
H: ARCHID.AU.D B.PRI-NC.TRANSYL:1733
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, princeps Transilvaniae 1733 = Ausztria főhercege, Burgundia hercege, Erdély fejedelme 1733) Koronázott kétfejű sas, mellén szív alakú pajzsban erdélyi címer. Lent kis pajzsban 3.

Huszár E. 921, 1.62 g, Ø 21 mm, kitűnő


212.jpg

212. Mária Terézia dukát (Au) 1743 - Gyulafehérvár

E: MAR:THERESIA-D:G:REG:HUNG:BO:. (Maria Theresia Dei gratia regina Hungariae, Bohemiae = Mária Terézia Isten kegyelméből Magyarország, Csehország királynője) Mellkép jobbra.
H: ARCH:A:D:BU:PR:TRAN.-N:D:LO:B:M:D:ETR:1743. (Archidux Austriae, dux Burgundiae, princeps Transilvaniae, nupta dux Lotharingiae, Barri, magna dux Etruriae 1743 = Ausztria főhercegnője, Burgundi hercegnője, Erdély fejedelemnője, házasság révén Lotharingia, Bar hercegnője, Toscana nagyhercegnője 1743) Koronázott ötrészű címer két sasfej között (magyar, cseh, osztrák, lotaringiai és burgundi címer), a szívpajzsban Erdély címere.

Huszár E. 955a, 3.45 g, Ø 22 mm, nagyon szép


213.jpg

213. Mária Terézia tallér (Ag) 1742 - Gyulafehérvár

E: MAR:THERESIA-D:G:REG:HUNG:BO: (Maria Theresia Dei gratia regina Hungariae, Bohemiae = Mária Terézia Isten kegyelméből Magyarország, Csehország királynője) Mellkép jobbra.
H: ARCH:A:D:BU:PR:TRAN:-N:D:LO:B:M:D:ETR:1742.
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, princeps Transilvaniae, nupta dux Lotharingiae, Barri, magna dux Etruriae 1742 = Ausztria főhercegnője, Burgundi hercegnője, Erdély fejedelemnője, házasság révén Lotharingia, Bar hercegnője, Toscana nagyhercegnője 1742) Díszítmények között koronázott ötrészű címer két sasfej között, szívpajzsban Erdély címere.
Peremírás: IUSTITIA ET CLEMENTIA (Igazsággal és kegyelemmel)

Huszár E. 978, 28.69 g, Ø 41 mm, nagyon szép


214.jpg

214. Mária Terézia kétszeres dukát (Au) 1765

E: M.THERESIA.D:G.-RO.I.GE.HU.BO.RE. (Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae, Hungariae, Bohemiae regina = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárnő, Németország, Magyarország, Csehország királynője) Mellkép jobbra.
H: AR.AU.DUX.BU.ME.P.-TRAN.CO.TY.1765. (Archidux Austriae, dux Burgundiae, Mediolani, princeps Transilvaniae, comes Tyrolis 1765 = Ausztria főhercegnője, Burgundia, Milánó hercegnője, Erdély fejedelemnője, Tirol grófnője 1765) Koronázott kétfejű sas, mellén Erdély címere. Lent a köriratban kartusban 2.

Huszár E. 951, 6.98 g, Ø 26 mm, kitűnő


215.jpg

215. Mária Terézia dukát (Au) 1761

E: M.THERESIA.D:G.RO.I.GE.HU.BO.RE. (Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae, Hungariae, Bohemiae regina = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárnő, Németország, Magyarország, Csehország királynője) Mellkép jobbra.
H: AR.AU.DUX.BU.ME.P.TRAN.CO.TY.1761.
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, Mediolani, princeps Transilvaniae, comes Tyrolis 1761 = Ausztria főhercegnője, Burgundia, Milánó hercegnője, Erdély fejedelemnője, Tirol grófnője 1761) Kétfejű sas, mellén Erdély címere.

Huszár E. 958, 3.48 g, Ø 22 mm, kitűnő


216.jpg

216. Mária Terézia negyeddukát (Au) 1749

E: M.THER.D:G.R.I.G.H.B.REG. (Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae, Hungariae, Bohemiae regina = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárnő, Németország, Magyarország, Csehország királynője) Mellkép jobbra.
H: A.AU.D.B.PR.TRANS.1749.
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, princeps Transilvaniae 1749 = Ausztria főhercege, Burgundia hercege, Erdély fejedelme 1749) Kétfejű sas, mellén Erdély címere. Lent 1/4

Huszár E. 971, 0.89 g, Ø 13 mm, kitűnő


217.jpg

217. Mária Terézia tallér (Ag) 1765

E: M.THERESIA.D.G.-R.IMP.GE.HU.BO.REG. (Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae, Hungariae, Bohemiae regina = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárnő, Németország, Magyarország, Csehország királynője) Mellkép jobbra.
H: AR.AU.DUX.BU.ME.PR.TRAN.GO.TY.1765.X.
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, Mediolani, comes Tyrolis 1765 = Ausztria főhercegnője, Burgundia, Milánó hercegnője, Erdély fejedelemnője, Tirol grófnője 1765) Kétfejű sas, mellén 7 részű címer.
Peremírás: IUSTITIA ET CLEMENTIA (Igazsággal és kegyelemmel)

Huszár E. 982, 28.00 g, Ø 40 mm, kitűnő


1257.jpg

217a. (1257) Mária Terézia féltallér (Ag) 1757


218.jpg

218. Mária Terézia féltallér (Ag) 1765

E: M.THERESIA.D:G.R.IM.GE.HU.BO.REG. (Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae, Hungariae, Bohemiae regina = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárnő, Németország, Magyarország, Csehország királynője) Mellkép jobbra.
H: AR.AU.DUX.BU.ME.PR.TRAN.CO.TY.1765.X.
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, Mediolani, princeps Transilvaniae, comes Tyrolis 1765 = Ausztria főhercegnője, Burgundia, Milánó hercegnője, Erdély fejedelemnője, Tirol grófnője 1765) Kétfejű sas.
Megj: Hasonló az előzőhöz, de peremírás nincs!

Huszár E. 990, 10.30 g, Ø 34 mm, kitűnő +


1258.jpg

218a. (1258). Mária Terézia 20 krajcár (Ag) 1764


219.jpg

219. Mária Terézia XVII krajcár (Ag) 1763

E: M.THERESIA D.G. RIM GE.HU.BO.RE. (Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae, Hungariae, Bohemiae regina = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárnő, Németország, Magyarország, Csehország királynője) Mellkép jobbra.
H: AR.AU.DUX.BU.ME.P.TRAN.CO.TY.1763.X
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, Mediolani, princeps Transilvaniae, comes Tyrolis 1763 = Ausztria főhercegnője, Burgundia, Milánó hercegnője, Erdély fejedelemnője, Tirol grófnője 1763) Kétfejű sas mellén Erdély címerével, alul érték: XVII

Huszár E. 1000, 5.97 g, Ø 27 mm, kitűnő -


220.jpg

220. Mária Terézia 10 krajcár (Ag) 1765

E: M.THERESIA.D:G.R.-IMP.GE.HU.BO.REG. (Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae, Hungariae, Bohemiae regina = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárnő, Németország, Magyarország, Csehország királynője) Mellkép jobbra.
H: AR.AU.DUX.BU.ME.P.-TRAN.CO.TYR.1765.X.
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, Mediolani, princeps Transilvaniae, comes Tyrolis 1765 = Ausztria főhercegnője, Burgundia, Milánó hercegnője, Erdély fejedelemnője, Tirol grófnője 1765) Koronázott kétfejű sas, mellén Erdély címere. Alatta pálma- és babérág között talapzaton 10.

Huszár E. 1004, 3.66 g, Ø 25 mm, nagyon szép


221.jpg

221. Mária Terézia 1 krajcár (Ag) 1762

E: M.THER.D:G.R.I.-GE.HU.BO.REG. (Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae, Hungariae, Bohemiae regina = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárnő, Németország, Magyarország, Csehország királynője) Mellkép jobbra.
H: AR.AU.D.BU.M.P-TRAN.C.T.1762.
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, Mediolani, princeps Transilvaniae, comes Tyrolis 1762 = Ausztria főhercegnője, Burgundia, Milánó hercegnője, Erdély fejedelemnője, Tirol grófnője 1762) Koronázott kétfejű sas, mellén az erdélyi címer. Lent 1.

Huszár E. 1015, 0.62 g, Ø 16 mm, kitűnő +


222.jpg

222. Mária Terézia greschl (Cu) 1765

E: Babér- és pálmaág között koronázott pajzson Erdély címere.
H:Kartusok közt három sorban EIN/GRESCHL/1765 pajzson.
Megj: A Greschl (grösli) értéke 3/4 krajcár volt.

Huszár E. 1019, 8.17 g, Ø 23 mm, szép


223.jpg

223. Mária Terézia kétszeres dukát (Au) 1779 - Nagyszeben

E: M.THERESIA.D:G.-R.I.HUN.BOH.REG. (Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae, Hungariae, Bohemiae regina = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárnő, Németország, Magyarország, Csehország királynője) Mellkép jobbra fátyollal.
H: AR.AU.DUX.BU.M.P.-TRAN.CO.TYR.1779.
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, Mediolani, princeps Transilvaniae, comes Tyrolis 1779 = Ausztria főhercegnője, Burgundia, Milánó hercegnője, Erdély fejedelemnője, Tirol grófnője 1779) Hajlított oldalú koronázott címer. Oldalt H.-S. (= Hermannstadt-Schickmayer)

Huszár E. 954, 6.98 g, Ø 25 mm, kitűnő


224.jpg

224. Mária Terézia dukát (Au) 1767 - Gyulafehérvár

Av: M.THERESIA.D.G.-R.I.HUN.BOH.REG. (Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae, Hungariae, Bohemiae regina = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárnő, Németország, Magyarország, Csehország királynője) Mellkép fátyollal jobbra.
Rv: AR.AU.DUX.BU.M.P.-TRAN.CO.TYR.1767.
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, Mediolani, princeps Transilvaniae, comes Tyrolis 1767 = Ausztria főhercegnője, Burgundia, Milánó hercegnője, Erdély fejedelemnője, Tirol grófnője 1767) Koronázott kétfejű sas, mellén az erdélyi címer. Oldalt sas karmai alatt H.-G. (= Hammerschmied-Gagia)

Huszár E. 960, 3.45 g, Ø 22 mm, nagyon szép


225.jpg

225. Mária Terézia féldukát (Au) 1774 - Gyulafehérvár

E: M.THERES.D.G.-R.I.HUN.BOH.REG. (Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae, Hungariae, Bohemiae regina = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárnő, Németország, Magyarország, Csehország királynője) Mellkép jobbra.
H: A.AU.DUX.B.M.P.-TRAN.CO.TYR.1774.
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, Mediolani, princeps Transilvaniae, comes Tyrolis 1774 = Ausztria főhercegnője, Burgundia, Milánó hercegnője, Erdély fejedelemnője, Tirol grófnője 1774) Koronázott kétfejű sas, mellén Erdély címere. Oldalt H.-G. (= Hammerschmied-Gagia)

Huszár E. 968, 1.73 g, Ø 20 mm, kitűnő


226.jpg

226. Mária Terézia negyeddukát (Au) 1780

E: M.THERE.D.G.-R.I.H.B.REG. (Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae, Hungariae, Bohemiae regina = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárnő, Németország, Magyarország, Csehország királynője) Mellkép jobbra.
H: A.AU.D.B.M.P.-TRANS.1780.
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, Mediolani, princeps Transilvaniae = Ausztria főhercegnője, Burgundia, Milánó hercegnője, Erdély fejedelemnője 1780) Koronázott sas mellén az erdélyi címer. Lent 1/4.

Huszár E. 972, 0.88 g, Ø 13 mm, kitűnő +


227.jpg

227. Mária Terézia 1/8 dukát (Au) 1778 - Nagyszeben

E: Erdély címere koronázva.
H: Három sorban érték és évszám, alul H.S. (= Hermannstadt-Schickmayer)

Huszár E. 976, 0.43 g, Ø 11 mm, kitűnő +


228.jpg

228. Mária Terézia 1/16 dukát (Au) 1778

E: Erdély címere koronázva.
H: Három sorban érték és évszám, alul H.S. (= Hermannstadt-Schickmayer)

Huszár E. 977, 0.24 g, Ø 10 mm, verdefényes


229.jpg

229. Mária Terézia tallér (Ag) 1780 - Gyulafehérvár

E: M.THERESIA.D.G:-R.IMP.HU.BO.REG. (Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae, Hungariae, Bohemiae regina = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárnő, Németország, Magyarország, Csehország királynője) Mellkép jobbra.
H: ARCHID.AVST.DUX.-BURG.CO.TYR.1780.X.
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, comes Tyrolis 1780 = Ausztria főhercegnője, Burgundia hercegnője, Tirol grófnője 1780) Koronázott kétfejű sas mellén négyrészű címer (magyar, cseh, burgundi, felső-ausztriai), szívpajzsban az osztrák pólya koronázva. Oldalt A.H.-G.S. (= Anton Hammerschmied és Gottfried Schickmayer)

Huszár E. 984, 28.02 g, Ø 40 mm, kitűnő


230.jpg

230. Mária Terézia 20 krajcár (Ag) 1780 - Nagyszeben

E: M.THERESIA.D:G.R.IMP.HUN.BOH.REG. (Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae, Hungariae, Bohemiae regina = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárnő, Németország, Magyarország, Csehország királynője) Mellkép fátyollal, pálmaág és babérág között.
H: AR.AU.DUX.BU.M.P.TRAN.CO.TYR.1780.
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, Mediolani, princeps Transilvaniae, comes Tyrolis 1780 = Ausztria főhercegnője, Burgundia, Milánó hercegnője, Erdély fejedelemnője, Tirol grófnője 1780) Kétfejű sas, mellén Erdély címere. Mellette H.S. (= Hermannstadt-Schickmayer) alul érték: 20

Huszár E. 997, 6.53 g, Ø 28 mm, nagyon szép


231.jpg

231. Mária Terézia 10 krajcár (Ag) 1780

E: M.THERESIA.D:G.R.-IMP.HUN.BOH.REG. (Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix, Germaniae, Hungariae, Bohemiae regina = Mária Terézia Isten kegyelméből római császárnő, Németország, Magyarország, Csehország királynője) Mellkép jobbra fátyollal.
H: AR.AU.DUX.BU.M.P.-TRAN.CO.TYR.1780.
(Archidux Austriae, dux Burgundiae, Mediolani, princeps Transilvaniae, comes Tyrolis 1780 = Ausztria főhercegnője, Burgundia, Milánó hercegnője, Erdély fejedelemnője, Tirol grófnője 1780) Koronázott kétfejű sas, mellén Erdély címere, alatta pálma- és babérág között kartusban 10. Oldalt H.-S. (= Hermannstadt-Schickmayer)

Huszár E. 1006, 3.75 g, Ø 25 mm, nagyon szépWeblap látogatottság számláló:

Mai: 96
Tegnapi: 167
Heti: 1 006
Havi: 2 832
Össz.: 945 957

Látogatottság növelés
Oldal: Az Erdélyi Fejedelemség pénzei III.
Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös - © 2008 - 2018 - eremtar.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: 258 eves ermek maria theresia - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »