Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában

AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG PÉNZEI II.

RÁKÓCZI ZSIGMONDTÓL APAFI MIHÁLYIG

160.jpg 

160. Rákóczi Zsigmond dukát (Au) 1607 - Kolozsvár

E: SIG:RAKO:D:G:PR:TR:PAR:REG:n V DO :. (Sigismundus Rakoci Dei gratia princeps Transilvaniae, Partium regni Hungariae sominus = Rákóczi Zsigmond Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Magyarország részeinek ura) Mellkép jobbra vérttel, kezében jogarral. Oldalt verdejegy: C-V verdejegy. (= Colosvar)
H: ET SICVLORVm-COmeS.m:DC:VII. (Et Siculorum comes MDCVII = És a székelyek ispánja 1607) Középen egyfejű sas kardot tart. Alatta AQV-ILA. Ez alatt hét bástya. Lent a köriratban bástya.

Huszár E. 219, 3.401 g, Ø 22 mm, nagyon szép


161.jpg

161. Rákóczi Zsigmond tallérhamisítvány (Ag)

E: SIGISmVNDVS RAKOCIID:G:PR:TR:PAR:RE:h:D:ETSICCO:. (Sigismundus Rakoci Dei gratia princeps Transilvaniae, Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes = Rákóczi Zsigmond Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja) Mellkép jobbra díszes vértben, jogarral.
H: SOLI.DEO.GLORIA*AnnO.DO:mDcVII*. (Egyedül Istené a dicsőség az Úr 1607. évében) Középen hat sorban . nOn*/eSTcVRRe/nTIS neQVe*/VOLenTIS SeD/mISeRenT/IS DeI. (Nem azé aki fut utána, se nem azé aki akarja, hanem egyedül a könyörülő Istené)
Megj: Ezt az érmét A. Resch hamisította a 19. század közepén Rákóczi Zsigmond tízszeres aranyforintja alapján. Valójában nem ismeretes Rákóczi Zsigmondnak tallérverete.

Resch Huszár E. 218 alapján, 26.80 g, Ø 45 mm, nagyon szép


162.jpg

 162. Báthori Gábor dukát (Au) 1612 - Nagybánya

E: GABRIEL.D.G.PRIN.TRANSYL. (Gabriel Dei gratia princeps Transilvaniae = Gábor Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Fej jobbra.
H: PAR:REG:HVN:DO:ET:SIC:CO:1612. (Partium Regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1612 = A Magyar Királyság Részeinek ura és a székelyek ispánja 1612) Egyfejű sas, mellén a Báthori-címer. Oldalt verdejegy: N-B

Huszár E. 244, 3.445 g, Ø 21 mm, nagyon szép


163.jpg

163. Báthori Gábor tallér (Ag) 1609 - Nagybánya

E: :GABRIEL:BATHORY:D:G:PRINCEPS:TRANSILVANIAE*. (Gabriel Bathory Dei gratia princeps Transilvaniae = Báthori Gábor Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Mellkép jobbra vérttel és jogarral.
H: :PARTIVM:REGNI:HVNG.DOMINVS:E.SICVL.COMES:1609:. (Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1609 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1609) Korona alatt sárkánykörben vágással felezett, nap és hold nélküli erdélyi címer kerektalpú pajzson, a szívpajzsban a Báthory-címer. Oldalt N-B verdejegy.

Huszár E. 257, 29.073 g, Ø 42 mm, kitűnő -


164.jpg

164. Báthori Gábor egyoldalú tallér (Ag) 1611 - Nagyszeben

E: GABRIEL.D.G.PRIN:TRAN:PAR:REG:HVN:D.ET.
SI:COMES.
(Gabriel Dei gratia princeps Transilvaniae Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes = Gábor Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Magyarország részeinek ura és a székelyek ispánja)
Sárkánykörben korona alatt három különálló pajzs. Középen a Báthori-címer, jobbról vágott pajzs, melynek felső mezejéből sas nő ki, az alsó mező pedig üres, balról hét vár. Alul . .1611./CIBIN.
H: Sima.
Megj: A Weis Mihály vezetése alatt Báthori Gábor ellen küzdő Brassó városa 1612-1615 között főként garasokat veretett és e szükségpénz jellegű pénzeket zsoldfizetésre használta. A verést Weis Mihály 1612-es halála után is tovább folytatták és csak az 1615-ös gyulafehérvári országgyűlés szüntette meg a brassói garasok forgalmát. Bethlen Gábor idejében csak féláron, 3 helyett másfél dénár értékben váltottak 1 garast.

Huszár E. 261, 28.04 g, Ø 42 mm, nagyon szép


165.jpg

165. Báthori Gábor garas (Ag) 1610 - Nagybánya

E: Korona mellett 16-10. Alatta három sorban GAB.BATHO/.D:G:PRIN./.TRAN. (Gabriel Dei gratia princeps Transilvaniae = Gábor Isten kegyelméből Erdély fejedelme)
H: .GROSSVS.REGNI.TRNSYL*. (Grossus regni Transilvaniae = Erdélyország garasa) Egyfejű sas, mellén Báthori-címer. Oldalt N-B verdejegy.

Huszár E.  290, 1.546 g, Ø 21 mm, nagyon szép


166.jpg

166. Brassói féltallér (Ag) 1612

E: Széles levélkoszorúban négy sorban .ILLE./IN EQVIS/ET CVRRI/+BVS+. (Illi in equis et curribus = Ők lovaikban és szekereikben)
H: NOS IN NOM:DOM:CONFIDIMVS:1612*. (Nos in nomine Domini confidimus 1612 = Mi az Úr nevében bízunk 1612)
Középen Brassó címere. Oldalt C-B verdejegy. (= Civitas Brassoviensis)

Huszár E. 299, 13.43 g, Ø 40 mm, nagyon szép


167.jpg

167. Brassói garas (Ag) 1613

E: GROSS:CIVITA:BRASSO.1612. (Grossus civitatis Brasso 1613 = Brassó város garasa 1613) Középen Brassó város címere.
H: DEVS.PROTECTOR.NOSTER.*. (Isten a mi oltalmazónk) Egyfejű sas, a mellén Brassó város címere.

Huszár E. 301, 0.915 g, Ø 20 mm, nagyon szép


168.jpg

168. Bethlen Gábor dukát (Au) 1615 - Nagyszeben

E: GA.BET.D.-G.P.T. (Gabriel Bethlen Dei gratia princeps Transilvaniae = Bethlen Gábor Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Fej jobbra, vértben, kalpag forgóval.
H: PAR.RE.HV.DO.ET.SI.CO.X 1615. (Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1615 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1615) A köriratban Szeben város címere. Sárkánykörben a Bethlen-címer korona alatt.

Huszár E. 326, 3.40 g, Ø 22 mm, nagyon szép


169.jpg

169. Bethlen Gábor dukát (Au) 1621 - Körmöcbánya

E: .GAB.D.G.EL.HV.DA.CR.SC.REX. (Gabriel Dei gratia electus Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae rex = Gábor Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia királya) Mellkép vértben jobbra, jogart tart. Oldalt verdejegy: K-B
H: .TRANS.PR.ET.SIC.COM.1621. (Transilvaniae princeps et Siculorum comes 1621 = Erdély fejedelme és a székelyek ispánja 1621) Madonna jobbján a Gyermekkel, alul a köriratban koronás magyar címer.

Huszár E. 335, 3.46 g, Ø 23 mm, kitűnő


170.jpg

170. Bethlen Gábor dukát (Au) 1629 - Nagybánya

E: GAB DG.SA.RO.I.ET.TRAN.PRIN. (Gabriel Dei gratia Sacri Romani Imperii et Transilvaniae Princeps = Gábor Isten kegyelméből a Szent Római Birodalom hercege és Erdély fejedelme) Mellkép vérttel és köpennyel jobbra.
H: PAR.R.HVN.DOM.SIC.COM.OP.R.DVX.1629. (Partium regni Hungariae dominus, Siculorum comes ac Opoliae, Ratiboriae dux = Magyarország részeinek ura, a székelyek ispánja és Oppeln, Ratibor hercege) Koronás Madonna balján a Gyemekkel sugarak közt, lent kartusok között ovális pajzson hasítással osztott magyar címer, alatta a köriratban N-B verdejegy.

Huszár E. 339 var., 3.44 g, Ø 22 mm, kitűnő


171.jpg

171. Bethlen Gábor kétszeres tallércsegely (Ag) 1627 - Kassa

E: GABR.DG.SA.R.IMP.ET.
TRANS.PRINCEPS.
(Gabriel Dei gratia Sacri Romani Imperii et Transilvaniae princeps = Gábor Isten kegyelméből a Szent Római Birodalom hercege és Erdély fejedelme) Mellkép jobbra páncélban, jogarral.
H: PAR.RE.HVN.DNS.SICO.OPRAT. DVX.1627. (Partium regni Hungariae dominus , Siculorum comes, Opoliae, Ratiborae dux 1627 = Magyarország részeinek ura, a székelyek ispánja, Oppeln és Ratibor hercege) Koronázott címer kartusban, oldalt M-C verdejegy. (= Moneta Cassoviensis)

Huszár E. 357, 57.2 g, 47x47 mm, nagyon szép


172.jpg

172. Bethlen Gábor tallér (Ag) 1621 - Körmöcbánya

E: .GABRIEL.D.G.EL.HVNGARIAE.DAL.CR-SCL.REX (Gabriel Dei gratia electus Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae rex = Gábor Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia választott királya) Vértezett mellkép jogarral jobbra.
H: TRANS.PRINCEPS.ET.SICVLOR.COM.1621. (Transilvaniae princeps et Siculorum comes 1621 = Erdély fejedelme és a székelyek ispánja 1621) Kartusok közt koronás hasított és a jobb oldalon vágott pajzs szívpajzzsal. (Az alappajzs jobb felső mezejében magyar kettős kereszt, alsó mezejében a magyar vágások, a bal mezőben Erdély címere. A szívpajzsban Bethlen címer sárkánykörben) Alul oldalt: K-B verdejegy.

Huszár E. 374, 28.07 g, Ø 44 mm, nagyon szép


173.jpg

173. Bethlen Gábor tallér (Ag) 1628 - Kassa

E: +GABR.D:G.SA.R.IMP.ET.TRANS.PRINCEPS:*. (Gabriel Dei gratia Sacri Romani Imperii et Transilvania princeps = Gábor Isten kegyelméből a Szent Római Birodalom és Erdély fejedelme) Vértezett mellkép jogarral jobbra.
H: +PAR.RE.HVN.DNS:SI.CO.OP.RATIB.DVX.16.28
(Partium regni Hungariae dominus,Siculorum comes, Opoliae, Ratiboriae dux 1628 = Magyarország Részeinek ura, a székelyek ispánja, Oppeln, Ratibor hercege 1628)
Koronás címer kartusok közt, oldalt C-C verdejegy. (= Camera Cassoviensis)

Huszár E. 386, 28.07 g, Ø 44 mm, nagyon szép


174.jpg

174. Bethlen Gábor féltallér (Ag) 1628 - Kassa

E: .GABR.D:G.SA.R.IMP.ET.TRANS. PRINCPES. (Gabriel Dei gratia Sacri Romani Imperii Transilvaniae princeps = Gábor Isten kegyelméből a Szent Római Birodalom és Erdély fejedelme) Vértezett mellkép jogarral jobbra.
H: PAR.RE.HVN.DNS.SI.CO.OP.RATIB.
DVX.16.28.
(Partium regni Hungariae dominus,Siculorum comes, Opoliae, Ratiboriae dux 1628 = Magyarország Részeinek ura, a székelyek ispánja, Oppeln, Ratibor hercege 1628) Koronás hasított és a jobb oldalon vágott címerpajzs kartusok közt, középen szívpajzzsal. (Az alappajzs jobb felső mezejében a magyar kettőskereszt, alsó mezejében a magyar vágások, a bal mezőben Erdély címere, a szívpajzsban a Bethlen család címere sárkánykörben) Oldalt fent C-C verdejegy. (= Camera Cassoviensis)

Huszár E. 408, 14.13 g, Ø 35 mm, nagyon szép


175.jpg

175. Bethlen Gábor ötdénáros garas (Ag) 1626 - Nagybánya

E: GAB.D.G.SA.RO.IM.ET.TRAN.PRIN. (Gabriel Dei gratia Sacri Romani Imperii et Transilvaniae princeps = Gábor Isten kegelméből a Szent Római Birodalom és Erdély fejedelme) Koronázott magyar kiscímer kartusok közt, a szívpajzsban Bethlen címer sárkánykörben. Oldalt N-B verdejegy.
E: PAR.REG.HVN.DO.SIC.CO.OP.R.DVX.1626 (Partium regni Hungariae dominus, Siculorum comes, Opoliae, Ratoboriae dux 1626 = Magyarország Részeinek ura, a székelyek ispánja, Oppeln, Ratibor hercege 1626)
Koronás Madonna jobbján a Gyermekkel sugárkörben.

Huszár E. 430, 2.25 g, Ø 25 mm, nagyon szép


176.jpg

176. Bethlen Gábor ötdénáros garas (Ag) 1628 Nagybánya

Hasonló az előző darabhoz.

Huszár E. 430, 2.08 g, Ø 25 mm, nagyon szép


0177.jpg

177. Bethlen Gábor háromdénáros garas (Ag) 1625 - Nagybánya

E: GAB.D.G.S.R.I.ET.TR.PR.P.R.HV.D.SI.CO.OP.RA.D#. (Gabriel Dei gratia Sacri Romani Imperii et Transilvaniae princeps, Partium regni Hungariae dominus, Siculorum comes, Opoliae, Ratiborae dux = Gábor Isten kegyelméből a Szent Római Birodalom és Erdély fejedelme, Magyarország Részeinek ura, a székelyek ispánja, Oppeln, Ratibor hercege) Kartusok közt ovális pajzsban a kétrészű erdélyi címer.
H: Korona mellett és alatt hat sorban .-./N-B/16-25/GROSSVS.RE/GNI.TRAN/^SYL^. (Grossus regni Transilvaniae 1625 = Erdélyország garasa 1625) Oldalt N-B verdejegy.

Huszár E. 444, 1.38 g, Ø 21 mm, nagyon szép


178.jpg

178. Bethlen Gábor dénár (Ag) 1620 - Körmöcbánya

E: GAB.D.G.EL.HV.DA.CR.SC.R. (Gabriel Dei gratia electus Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae rex = Gábor Isten kegyelméből Magyarország, Horvátország, Dalmácia, Szlavónia választott királya) Kétrészű magyar címer. Oldalt K-B verdejegy.
H: TR.PR.ET.SI.CO.1620. (Transilvaniae princeps et Siculorum comes 1620 = Erdély fejedelme és a székelyek ispánja 1620) Koronázott Madonna félholdon glóriával és jogarral, jobb karján Jézus.

Huszár E. 455, 0.48 g, Ø 13 mm, kitűnő


179.jpg

179. Brandenburgi Katalin dukát (Au) 1630 - Kolozsvár

E: CATH.D.G.N.M.B.S.R.I.ET.TRAN.PRINC. (Catharina Dei gratia nata marchionissa Brandenburgica, Sacri Romani Imperii et Transilvaniae principissa = Katalin Isten kegyelméből született brandenburgi őrgrófnő, a Szent Római Birodalom és Erdély fejedelemasszonya) Mellkép szemben, csipkés gallérral, nyaklánccal, kevésbé díszes ruházatban.
H: PAR.R.H.D.SIC.CO.A.B.I.C.M.D. 1630. (Partium regni Hungariae domina, Sivulorum comitissa ac Borussiae, Iuliaci, Cliviae, Montium ducissa 1630 = Magyarország Részeinek úrnője, a székelyek ispánja, Poroszország, Jülich, Cleve, Berg hercegnője 1630) Kartusok közt koronázott kétszer vágott ovális pajzs szívpajzzsal. (Az alappajzs első mezőjében Erdély címeréből a nap, hold és a kinövő sas, a második mezőjében Erdély címeréből a hét vár, a harmadik mezőben Nürnberg várgrófi címere, a negyedik mezőben Brandenburg címere, az ötödik mezőben Pomeránia címere, a hatodik mezőben a Hohenzollern család címere. A szívpajzsban Bethlen címer sárkánykörben) Lent oldalt C-V verdejegy. (= Colosvar)
Megj: HE468 és HE469 hibrid párosítása!

Huszár E. 470, 3.42 g, Ø 22 mm, kitűnő -


180.jpg

180. Bethlen István dukát (Au) 1630 - Kolozsvár

E: STEPHA.BET.D:G:-PRIN.TRA. (Stephanus Bethlen Dei gratia princeps Transilvaniae = Bethlen István Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Mellkép jobbra, vértben, kalpag forgóval.
H: PAR.REG.HVN.DOM.ET.SIC.COM. 1630. (Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1630 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1630) Sárkánykörben pajzs, benne Bethlen-címer. Oldalt C-V verdejegy. (= Colosvar)

Huszár E. 472, 3.43 g, Ø 22 mm, kitűnő


181.jpg

181. I. Rákóczi György dukát (Au) 1646 - Gyulafehérvár

E: GEORG.RAKO.D.G.PRI.TRA*. (Georgius Rakoci Dei gratia princeps Transilvaniae = Rákóczi György Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Mellkép jobbra vérttel, jogarral, kalpaggal.
H: PA.RE.HV.DO.ET.SIC.CO.1646*. (Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1646 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1646) Középen sas/AQV-ILA/hét bástya/.+. Oldalt a sas mellett A-I verdejegy. (= Alba Iulia)

Huszár E. 487, 3.46 g, Ø 21 mm, kitűnő


182.jpg

182. I. Rákóczi György tallér (Ag) 1646 - Nagybánya

E: GEORGIVS.RAKOCI.D.G.PRINCEPS.TRANS. (Georgius Rakoci Dei gratia princeps Transilvaniae = Rákóczi György Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Mellkép jobbra vérttel, jogarral, kalpaggal, forgóval.
H: PAR.REG.HVN.DOM.ET.SIC.COM. 1646.
(Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1646 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1646) Kartusba foglalt címerpajzs osztás nélkül koronával. Oldalt középen N-B verdejegy.

Huszár E. 508, 28.39 g, Ø 40 mm, nagyon szép


183.jpg

183. I. Rákóczi György poltura (Ag) 1638

E: G.RA.D.G.-P.T.P.R.H.D. (Georgius Rakoci Dei gratia princeps Transilvaniae, Partium regni Hungariae dominus = Rákóczi György Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Magyarország Részeinek ura) Négyelt címerpajzs, középen szívpajzzsal. (Az alappajzson Erdély címerelemei: a nap, a hold, a kinövő sas és a hét vár. A szívpajzson a Rákóczi-címer)
H: MONE NO.-RE.TRAN (Moneta nova regni Transilvaniae = Erdélyország új pénze) Körből kinövő kereszt, talpa alatt 24. Oldalt 3-8 A köriratban azonosítatlan verdejegy: :)

Huszár E. 520, 1.16 g, Ø 20 mm, nagyon szép


184.jpg

184. II. Rákóczi György dukát (Au) 1657 - Nagybánya

E: GE.RA.D.-.G.P.T. (Georgius Rakoci Dei gratia princeps Transilvaniae = Rákóczi György Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Mellkép jobbra díszes páncélban jogarral, díszes kalpaggal, forgóval.
H: .PAR.RE.HV.DO-ET.SIC.CO.1657 (Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1657 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1657) Madonna jobbján a Gyermekkel, kezében országalma és jogar. A köriratban magyar kiscímer. Oldalt N-B verdejegy.

Huszár E. 538b, 3.43 g, Ø 23 mm, kitűnő


185.jpg

185. II. Rákóczi György tallér (Ag) 1656 - Nagybánya

E: GEOR.RAKO-D:G.PR.T. (Georgius Rakoci Dei gratia princeps Transilvaniae = Rákóczi György Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Mellkép jobbra díszes páncélban jogarral, díszes kalpaggal, forgóval.
H: PAR.REG.HVN.DOM.ET.SIC.COM.1656 (Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1656 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1656) Koronás hasított pajzs szívpajzzsal. (Az alappajzsban Erdély címerelemei, a pajzs felső szélén kinyúló, a díszhelyet is elfoglaló szívpajzsban a Rákóczi család címere) Oldalt N-B verdejegy.

Huszár E. 564, Lanz 113/1038, 29.30 g, Ø 44 m, kitűnő


0186.jpg

186. Barcsai Ákos tallér (Ag) 1659 - Kolozsvár

E: ACHA:BAR:-D.G.PR.TR. (Achatius Barcsai Dei gratia princeps Transilvaniae = Barcsai Ákos Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Mellkép jobbra díszruhában, fedetlen fővel, a vállon jogar.
H: PA.REG.HVN.DO.ET.SI.CO:1.6.59 (Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1659 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1659) Kartusok közt koronázott ovális hasított pajzsban az erdélyi címer elemei, a szívpajzsban a Barcsai-címer. Oldalt a díszítés közt C-V verdejegy. (= Colosvar)

Huszár E. 595, 28.30 g, Ø 40 mm, kitűnő


0187.jpg

187. Barcsai Ákos tallér (Ag) 1660 - Segesvár

E: ACHATIVS.BARCSAI.D.G.P.T.P.R.
H.D.ET.SI.CO:*
(Achatius Barcsai Dei gratia princeps Transilvaniae Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes = Barcsai Ákos Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja) Kartusok közt koronázott hasított pajzsban az erdélyi címer elemei, a szívpajzsban a Barcsai-címer.
H: DE.PROFVNDIS.CLAMAMVS.AD.TE.DOMINE* Középen hét sorban +/SERVA/NOS QVIA/PERIMVS+/SCHESBVRGI/1.6.60./+ (A mélységből kiáltunk hozzád Uram, ments meg minket, mert elveszünk! < Zsolt. 130:1, Máté 8:25> Segesvár 1660)

Huszár E. 596, 28.33 g, Ø 44 mm, nagyon szép


0188.jpg

188. Barcsai Ákos tallér (Ag) 1660 - Brassó

E: ACHATIVS.BARCSAI.D.G.P.T.P.R.H.
D.S.C.
(Achatius Barcsai Dei gratia princeps Transilvaniae Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes = Barcsai Ákos Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja) Kartusok közt koronázott pajzsban az erdélyi címer elemei, a szívpajzsban a Barcsai-címer. A második mezőben két csillag és egy félhold!
H:
DE.PROFVNDIS.CLAMAMVS.AD.TE.
DOMINE.
Angyalfej alatt kartusban két sorban * SERVA.NOS/QVIA.PERIMVS.
(A mélységből kiáltunk hozzád Uram, ments meg minket, mert elveszünk! < Zsolt. 130:1, Máté 8:25>) Lent Brassó címere rozetták nélkül. Oldalt 16-60 és C.-B. (= Civitas Brassoviensis) verdejegy.

Huszár E. 599b, 28.37 g, Ø 43 mm, nagyon szép


189.jpg

189. Kemény János tallér (Ag) 1661 - Kolozsvár

E: IOANNES:KE-D:G:PRI:TR. (Iohannes Kemen Dei gratia princeps Transilvaniae = Kemény János Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Mellkép jobbra vérttel, jogarral, kalpaggal, forgóval.
H: PAR.REG.HVN.DO.ET.SIC.CO. 1661. (Partium Regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1661 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1661) Koronázott ovális erdélyi címer, két sasfejjel, a pajzstalpban inda- és rácsdísz, a szívpajzsban a Kemény-címer. Oldalt lent C-V (= Colosvar) verdejegy.

Huszár E. 620, 28.47 g, Ø 42 mm, kitűnő


190.jpg

190. Kemény János tallér (Ag) 1661 - Segesvár

E: +IOANNES+KEM-ENI+D.G. (Iohannes Kemen Dei gratia = Kemény János Isten kegyelméből) Mellkép jobbra vérttel, jogarral, kalpaggal, forgóval.
H: PRI:TRAN:PAR:RE:-HVN:DO:ET.SI:CO:. (Princeps Transilvaniae, partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes = Erdély fejedelme, Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja) Koronázott pajzsban az erdélyi címer, szívpajzsban a Kemény-címer, oldalt S.-B./1.6.-61. (= Schäsburg = Segesvár) Lent a köriratban bástya két torzfej között.

Huszár E. 621, 28.84 g, Ø 42 mm, nagyon szép


191.jpg

191. Apafi Mihály dukát (Au) 1682 - Fogaras

E: MIC.APAFI-D:G:P:TR. (Michael Apafi Dei gratia princeps Transilvaniae) Mellkép jobbra vérttel, jogarral, kalkaggal, forgóval.
H: PAR.REG.HVNG:DO:&SI:CO:1682. (Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1682 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1682) Koronázott sárkánykörben az erdélyi címer elemei, középen ovális gyöngykörben az Apafi címer. A koronán két sasfej. A címer alatt A-F verdejegy. (= Arx Fogaras)

Huszár E. 700, 3.42 g, Ø 23 mm, kitűnő


192.jpg

192. Apafi Mihály hatszögű tallércsegely (Ag) 1684 - Gyulafehérvár

E: .MICHAEL.APAFI.DEI.GRATIA.PRINC:TRANS:. (Michael Apafi Dei gratia princeps Transilvaniae = Apafi Mihály Isten kegyelméből Erdély fejedelme)
Mellkép jobbra, a vállon oroszlánfej, alatta három rozetta.
H: PAR:REG:HVNGARIAE-DO:ET:SI:COMES.1681.
(Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1681 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1681) Koronázott sárkánykörrel övezett ovális pajzson az erdélyi címer, középen gyöngykörben Apafi-címer. Alul a köriratban AI kartusban. (= Alba Iulia)
Megj: Azonos az éremkép a HE 732c-vel!

Huszár E. 719, 28.40 g, 25x25x25 mm, kitűnő -


193.jpg

193. Apafi Mihály tallér (Ag) 1684 - Gyulafehérvár

E: .MICHAEL.APAFI.DEI.GRATIA.PRINC:TRANS:. (Michael Apafi Dei gratia princeps Transilvaniae = Apafi Mihály Isten kegyelméből Erdély fejedelme)
Mellkép jobbra, a vállon oroszlánfej, alatta három rozetta.
H: PAR:REG:HVNGARIAE-DO:ET:SI:COMES.1681. (Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes 1681 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja 1681) Koronázott sárkánykörrel övezett ovális pajzson az erdélyi címer, középen gyöngykörben Apafi-címer. Alul a köriratban AI kartusban. (= Alba Iulia)

Huszár E. 732c, 28.59 g, Ø 42 mm, kitűnő -


194.jpg

194. Apafi Mihály négyszögletű kettős garascsegely (Ag) 1673 - Brassó

E: MI.APAF.-.D.G.P.T.-* (Michael Apafi Dei gratia princeps Transilvaniae = Apafi Mihály Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Mellkép jobbra páncélban, a vállon oroszlánfej, a kézben jogar, a fejen kalpag, a deréknál három rozetta. A sarkokban rozeták és III.
H: .PAR.R.EG.H.D.ET.S.C.G.AR.1673.
(Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes, grossus argentus 1673 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja, ezüst garas 1673) Korona alatt három különálló pajzs által közrezárt részen az Apafi-címer. A jobb és bal oldali pajzsokban az erdélyi címer elemei, az alsó kerek pajzsban Brassó város címere. A korona alatt XII, a pajzsok mellett négy rozetta.

Huszár E. 790, 5.37 g, 28x28 mm, kitűnő


195.jpg

195. Apafi Mihály kettős garas (Ag) 1673 - Marosvásárhely v. Szászváros

E: MI.APAFI.-.D.G.P.T.-* (Michael Apafi Dei gratia princeps Transilvaniae = Apafi Mihály Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Mellkép jobbra páncélban, a vállon oroszlánfej, a kézben jogar, a fejen kalpag, a deréknál három rozetta.
H: .PAR.R.H.D.ET.S.C.GR.AR.1673. (Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes, grossus argentus 1673 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja, ezüst garas 1673) Korona alatt három különálló pajzs által közrezárt részen az Apafi-címer. A jobb és bal oldali pajzsokban az erdélyi címer elemei, az alsó kerek pajzsban Szeben város címere. A korona alatt XII, a pajzsok mellett fent két rozetta, alul S.xV. (= Marosvásárhely vagy Szászváros)

Huszár E. 810, 3.36 g, Ø 25 mm, nagyon szép


196.jpg

196. Apafi Mihály kettős garas (Ag) 1674 - Nagyenyed

E: MI.APAFI*.*D:G.PR.TR. (Michael Apafi Dei gratia princeps Transilvaniae = Apafi Mihály Isten kegyelméből Erdély fejedelme) Mellkép jobbra páncélban, jogarral, a vállán oroszlánfej, a fején kalpag.
H: PAR.R.H.D.ET.SC.G.AR.1674.
(Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes, grossus argentus 1674 = Magyarország Részeinek ura és a székelyek ispánja, ezüst garas 1674) Korona alatt három különálló pajzs által közrezárt részen az Apafi-címer. A jobb és bal oldali pajzsokban az erdélyi címer elemei, az alsó pajzsban MO/C. A pajzs mellett N-E két sorban. (=Moneta Comitatus Nagyenyed)

Huszár E. 822, 3.36 g, Ø 26 mm, nagyon szép


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 80
Tegnapi: 167
Heti: 990
Havi: 2 816
Össz.: 945 941

Látogatottság növelés
Oldal: Az Erdélyi Fejedelemség pénzei II.
Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös - © 2008 - 2018 - eremtar.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: 258 eves ermek maria theresia - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »