Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában


AZ ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG PÉNZEI I.

JÁNOS ZSIGMONDTÓL BOCSKAI ISTVÁNIG

 139.jpg

139. János Zsigmond aranyforint (Au) 1558

E: IOHAN*SIGISM-*R*VNG*S.F.V*. (Iohannes Sigismundus rex Ungariae. Sic fata volunt = János Zsigmond Magyarország királya. Így akarja a sors) Koronázott Madonna félholdon, jobb karján Jézus.
H: YSABE*D*G*R*EG*VNGA*1558*. (Isabella Dei gratia regina Ungariae = Izabella Isten kegyelméből Magyarország királynéja 1558) Koronázott egyenes oldalú négyelt címerpajzs. (Az első mezőben a Szapolyai farkas, a magyar kettőskereszt, a magyar sávok és az egyszarvú, a második mezőben a lengyel sas, a harmadik mezőben a milánói kígyó, a negyedik mezőben a dalmát leopárdfejek.)

Huszár E. 10, 3.501 g, Ø 21 mm, kitűnő


 140.jpg

140. János Zsigmond aranyforint (Au) 1559

E: IOHAN*SIGISM*R*VNG*S.F.V. (Iohannes Sigismundus rex Ungariae. Sic fata volunt = János Zsigmond Magyarország királya. Így akarja a sors) Koronázott Madonna félholdon, jobb karján Jézus.
H: YSABE*D*G*REG*VNGA*1.5.5.9*. (Isabella Dei gratia regina Ungariae = Izabella Isten kegyelméből Magyarország királynéja 1559) Koronázott négyelt címerpajzs.
(Az első mezőben a Szapolyai farkas, a magyar kettőskereszt, a magyar sávok és az egyszarvú, a második mezőben a lengyel sas, a harmadik mezőben a milánói kígyó, a negyedik mezőben a dalmát leopárdfejek.)

Huszár E. 11, 3.500 g, Ø 21 mm, kitűnő


141.jpg

141. János Zsigmond dénár (Ag) 1556 - Nagybánya

E: IOAN*SECVN*D*G*R.VN 1556*. (Iohannes secundus Dei gratia rex Ungariae = II. János Isten kegyelméből Magyarország királya) Négyrészű címer ívelt oldalú pajzsban.
H: PATRONA*-* VNGARIE. (Magyarország patrónája) Koronázott Madonna, jobb karján Jézussal. Oldalt N-P

Huszár E. 23, 0.585 g, Ø 15 mm, kitűnő


 142.jpg

142. János Zsigmond aranyforint (Au) 1561

E: IO*SEC*D*G*ELE*REX*V*1561*. (Iohannes secundus Dei gratia electus rex Ungariae = II. János  Isten kegyelméből Magyarország választott királya) Koronázott, négyelt, hajlított oldalú címerpajzs. (Az első mezőben a Szapolyai farkas, a magyar kettőskereszt, a magyar sávok és az egyszarvú, a második mezőben a lengyel sas, a harmadik mezőben a milánói kígyó, a negyedik mezőben a dalmát leopárdfejek.)
H: IOHAN*SIGISM-*R*VNG*S*F*V*. (Iohannes Sigismundus rex Ungariae. Sic fata volunt = János Zsigmond Magyarország királya. Így akarja a sors) Koronázott Madonna félholdon, jobb karján Jézus.

Huszár E. 39, 3.512 g, Ø 21 mm, kitűnő


143.jpg

143. János Zsigmond egyoldalú tallér (Ag) 1562

E: IO.SE.REX VN (Iohannes secundus rex Ungariae = II. János Magyarország királya) szalagon. Alatta hajlított oldalú pajzsban balra néző Szapolyai-farkas. Mellette fent félhold és hatágú csillag. Oldalt évszám 15-65.
H: Sima.
Megj: Ezeket a tallérokon jelennek meg először az erdélyi címer egyes elemei, a székelységet jelképező nap és a hold.

Huszár E. 52, 27.46 g, Ø 39 mm, nagyon szép


144.jpg

144. János Zsigmond egyoldalú tallér (Ag) 1565

E: IO.SE.REX VN (Iohannes secundus rex Ungariae = II. János Magyarország királya) szalagon. Alatta hajlított oldalú pajzsban balra néző Szapolyai-farkas. Mellette fent félhold és hatágú csillag. Oldalt évszám 15-65.
H: Sima.

Huszár E. 54, 28.46 g, Ø 41 mm, kitűnő


145.jpg

145. Báthori István aranyforint (Au) 1575 - Nagyszeben

E: MONE*TRAN-S-IL*S*B*D*S-. (Moneta Transilvaniae Stephanus Bathori de Somlyo = Somlyai Báthori István erdélyi pénze) Álló Szent László teljes páncélzatban alabárddal és országalmával. Oldalt 15-75.
H: +PATRON-A-VNGARIE+. (Magyarország patrónája) Koronázott Madonna félholdon, jobb karján Jézus. Alatta a köriratban szebeni címer.

Huszár E. 65 var., 3.535 g, Ø 22 mm, kitűnő +


146.jpg

146. Báthori István garas (Ag) Danzig számára 1579

E: STEPHAN.D:G.REX.POL.D.P. (Stephanus Dei gratia Rex Poloniae, dux Prussiae = István Isten kegyelméből Lengyelország királya, Poroszország hercege) Koronás fej jobbra.
H: GROSSVS.CIVI.GEDANENSIS. (Gdansk város garasa) (Ó alakú gyűrű a köriratban). Két egyenlő szárú kereszt egymás fölött. Felettük korona. Az egész növényi mintákkal pajzs formában koszorúzva. Oldalt 7-9.

Gumowski 790, Marienburg 8159, 1.635 g, Ø 23 mm, kitűnő -


147.jpg

147. Báthori Kristóf aranyforint (Au) 1579

E: MON*TRAN-S-IL*C*B*D*S. (Moneta Transilvaniae Christophorus Bathori de Somlyo = Somlyai Báthori Kristóf erdélyi pénze) Álló Szent László király. Oldalt 15-80. A király lábai között rozetta.
H: *PATRONA*-*VNGARIE*. (Magyarország patrónája) Koronázott Mad
onna félholdon, jobb karján Jézus.

Huszár E. 80a, 3.533 g, Ø 21 mm, kitűnő -


148.jpg

148. Báthori Kristóf egyoldalú tallér (Ag) 1580

E: :C:B*D:S:. (Christophorus Bathori de Somlyo = Somlyai Báthori Kristóf) Alatta szalagdísszel övezett pajzsban a Báthori-címer, a felső részén két angyal által tartott szalagon .1:5:8:0.
H: Sima.

Huszár E. 86, 28.79 g, Ø 40 mm, kitűnő -


149.jpg

149. Báthori Zsigmond aranyforint (Au) 1593 - Nagyszeben

E: .MONE.TRA.I-L-.SIGI.B.D.S. (Moneta Transilvaniae Sigismundi Bathori de Somlyo = Somlyai Báthori Zsigmond erdélyi pénze) Álló Szent László teljes páncélzatban, jobbjában alabárd, baljában országalma. Oldalt 15-93.
H: *PATRONA-VNGARIE*. (Magyarország patrónája) Koronázott Madonna félholdon, jobb karján Jézus. A köriratban szebeni címer.

Huszár E. 105b, 3.420 g, Ø 22 mm, kitűnő


150.jpg

150. Overijssel holland tartomány magyar típusú dukátja (Au) 1579

E: MON.OR.TRAN-ISL.VA.VNG*. (Moneta ordinum Transissulaniae valoris Ungariae = Overijssel magyar mintára kibocsátott pénze) Álló Szent László teljes páncélban, jobbjában alabárddal, baljában országalmával. Alul címer cseh oroszlánnal.
H: PATRON A*-*VNGARIE. (Magyarország patrónája) Koronázott Madonna félholdon, jobb karján Jézussal.
Megj: Az erdélyi aranyforintnak ez a holland utánzata nemcsak az éremkép tekintetében másolja az erdetit (Szent László és Madonna), hanem a körirat is megtévesztő. Csak a rövidítéseket megfelelően kiegészítve kapjuk meg a legenda valós szövegét. A hátlapi köriratba elhelyezett, keresztbe tett kardokat ábrázoló  címer Nagyszeben város címerének utánzása.

Huszár E.-, Resch-, Delmonte 1049, NAC 28/1011, 3.490 g, Ø 23 mm, kitűnő


151.jpg

151. Báthori Zsigmond másfélszeres tallércsegely (Ag) 1592

E: SIGISMVNDVS*-*BATHORI. (Báthori Zsigmond) Vértezett mellkép buzogánnyal jobbra. A négy sarokban római számjegyek (V-V-II) és rozetták.
H: *PRINCEPS*TRANSSYLVANIE*1592* (Erdély fejedelme 1592) Két angyal tartja a fejedelmi koronával díszített címert. A négy sarokban római számjegyek (I-II-I-II) és rozetták.
Megj: Egyedi példány!

Huszár E.- (HE 115-höz hasonló), 43.00 g, 42x46 mm, kitűnő -


152.jpg

152. Báthori Zsigmond tallér (Ag) 1595

E: SIGISMVNDVS-BATHORI. (Báthori Zsigmond) Páncélos mellkép jogarral.
H: PRINCEPS TRANSSYLVANIAE**1595*. (Erdély fejedelme 1595) Két angyal között ovális Báthori-címer fejedelmi koronával.
Megj: Kissé fényezve!

Huszár E. 134 var., 29.04 g, Ø 38 mm, nagyon szép


153.jpg

153. Báthori Zsigmond tallér (Ag) 1597 Nagybánya

E: *SIGISMVNDVS*D*G*TRANSYLVANI*. (Sigismundus Dei gratia Transilvaniae = Zsigmond Isten kegyelméből Erdély...) Mellkép jobbra rovátkolt vértben, díszes vállal. A mezőben kereszt.
H: MOLDAVI:WALA:TRAN:S:R:I:PRIN:1*5*9*7*. (...Moldaviae, Walachiae Transalpinae, Sacri Romani Imperii Princeps = Moldva, Havasalföld és a Szent Római Birodalom hercege) Koronázott Báthori-címer kartusok között. Mögötte kereszt, két oldalt N-B verdejegy.

Huszár E. 144, 28.10 g, Ø 39 mm, kitűnő


154.jpg

154. Báthori Zsigmond dutka (hármas garas) (Ag) 1597

E: SIG.D.G.TRAN.MOL.WAL.S.R.I.P. (Sigismundus Dei gratia Transilvaniae, Moldaviae, Walachiae, Sacri Romani Imperii princeps = Zsigmond Isten kegyelméből Erdély, Moldva, Havasalföld és a Szent Római Birodalom hercege) Mellkép födetlen fővel vértben.
H: Koronázott Báthori-címer körül és alatta hét sorban *III*/.1.5.-.97./GRO:-ARG/TRIP*PRIN./TRANSYL./VANIAE./.*. (III grossus argenteus triplex principis Transilvaniae 1597 = Erdély fejedelmének hármas ezüst garasa 1597)

Huszár E. 150, Lanz 139/1110, 2.450 g, Ø 21 mm, nagyon szép


155.jpg

155. Brassói tallércsegely (Ag) 1601

E: SIGIS.TRANS.ET-SAC.ROM IMP.PRIN. (Sigismundus Transilvaniae et Sacri Romani Imperii princeps = Zsigmond Erdély és a Szent Római Birodalom fejedelme.) Nyitott korona alatt kétfejű sas, mellén a Báthori-címer az Aranygyapjas-rend láncával övezve. A sarkokban liliomok.
H: Három sorban DEO/VINDICI/PATRIAE. (Istennek, a haza oltalmazójának) Alatta nincs választóvonal. 16-01. Alul körmezőben MONETA CIVITATIS CORONENSIS. (Brassó város pénze) Középen Brassó címere. A négy sarokban liliomok.
Megj: Brassó város 1602 március 29-én keltezett engedélye ismeretes, melyet Báthori Zsigmondtól kapott tallérok verésére, de már 1601-es évszámmal is készültek veretek.

Huszár E. 157a, 28.22 g, 32x35 mm, kitűnő -


156.jpg

156. Nagyszebeni tallér (Ag) 1605

E: .RVDOL.II.D.G.RO.IMP.S.AVG.G.H.B.REX+. (Rudolphus II. Dei gratia Romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hungariae, Bohemiae rex = II. Rudolf Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Magyarország és Csehország királya) Koronázott kétfejű sas mellén az osztrák-burgundi címer.
H: SOLI DEO GLORIA CIVIT:CIBIN:ANO 1605* (Egyedül Istené a dicsőség /Magasztaljátok Istenünket! - Mózes V. 32:3/ - Szeben városa, 1605.) Nyitott korona alatt Szeben címere: két kard keresztben. Oldalt verdejegy: H-AHJR, lent egyszarvú.
Megj: Szeben város 1605-ben császári engedély alapján vert pénzeket. A rajtuk látható monogram Albert Huet királybíró (iudex regius) nevét rejti, aki Basta generális kormányzata idején kamarai tanácsos (Kamerrath) volt.

Huszár E. 167, 28.12 g, Ø 42 mm, nagyon szép


157.jpg

157. Bocskai István aranyforint (Au) 1606 - Kolozsvár

E: STE:BOCH:D:G:HVNG:TRAN:PRI:. (Stephanus Bochkay Dei gratia Hungariae, Transilvaniae princeps = Bocskai István Isten kegyelméből Magyarország, Erdély fejedelme) Fej jobbra kalpaggal. Oldalt C-V verdejegy.
H: ET.SICVLORVM.-COMES.1606 (Et Siculorum comes = És a székelyek ispánja 1606) Sárkánykörben a Bocskai-címer.

Huszár E. 188, 3.475 g, Ø 22 mm, kitűnő


158.jpg

158. Bocskai István tallér (Ag) 1605 - Nagybánya

E: STEPHANVS:BOCHKAY:DE KIS:MARIA:PRIN:TRAN:SYLVA:. (Stephanus Bochkay de Kismaria princeps Transilvaniae = Kismarjai Bocskai István Erdély fejedelme) Sárkánykörben Bocskai-címer (három dombon ülő oroszlán, jobb kezében nyíllal) kartusok között. Fent 16-05.
H: PARTIVM.REGNI.HVNG.DOMINVS.ET.SICVLOR.
COMES.
(Partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes = Magyarország részeinek ura és a székelyek ispánja) Koronázott Madonna félholdon, jobb karján Jézus. Oldalt N-B verdejegy.

Huszár E. 203 var., 29.40 g, Ø 41 mm, nagyon szép


1278.jpg

158b. (1278) Bocskai István dutka (hármas garas) (Ag) 1606

Huszár E. 214, 2.235 g, nagyon szép


159.jpg

159. Bocskai István dutka (hármas garas) (Ag) 1606

E: STEPH D:G.HVN.TRAN.P.ET. SIC.C:. (Stephanus Dei gratia Hungariae, Transilvaniae princeps et Siculorum comes = István Isten kegyelméből Magyarország, Erdély fejedelme és a székelyek ispánja) Fej jobbra, vértezett váll.
H: .III. Alatta három hajlított oldalú pajzsban magyar, Bocskai- és erdélyi címer két rozetta között. Ez alatt négy sorban GROS*ARG*/TRIP.REGNI/HVNGAR./.1606. (Grossus argenteus triplex regni Hungariae 1606 = Magyarország hármas ezüst garasa 1606)

Huszár E. 215, 1.888 g, Ø 21 mm, nagyon szép
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 114
Tegnapi: 167
Heti: 1 024
Havi: 2 850
Össz.: 945 975

Látogatottság növelés
Oldal: Az Erdélyi Fejedelemség pénzei I.
Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös - © 2008 - 2018 - eremtar.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: 258 eves ermek maria theresia - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »