Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában


VEGYESHÁZI KIRÁLYOK PÉNZEI III.

II. ULÁSZLÓTÓL SZAPOLYAI JÁNOSIG

 0119.jpg

119. II. Ulászló aranyforint (Au) - Nagybánya

E: WLADISLA-VS.R.VNGARIE. (Ulászló, Magyarország királya) Madonna a Gyermekkel, jobbra két, balra egy oszlop.
H: .S.LADISL---AVS.REX. (Szent László király) Szemben álló Szent László jobb kezében alabárddal, bal kezében országalmával. Oldalt verde- és mesterjegy: n-Ћ

Huszár 767, Pohl L32-1, 3.564 g, Ø 21 mm, kitűnő -


0120.jpg

120. II. Ulászló guldiner (Ag) 1506 - Körmöcbánya

E: .MONETA.WLADISLAI.D.G.REX.VNGARI. Korona többrészes címerpajzs felett, a szívpajzsban lengyel sas és a királyné címere, a pajzs mellett KREMIZ (sic!) - TVRSO.
H: .SANCTVS.LADISLAVS.REX.VNGARIE.1506. Szent László lovon balra lándzsával. Baloldalt fenn Madonna a Gyermekkel.
Megj: Három karc a ló alatt!

Huszár 798, 31.128 g, Ø 42 mm, nagyon szép


0121.jpg

121. II. Ulászló guldiner (Ag) 1506- Körmöcbánya

E: .MONETA.WLADISLAI.D.G.REX.VNGARI. Korona többrészes címerpajzs felett, a szívpajzsban lengyel sas és a királyné címere, a pajzs mellett KREMIZ (sic!) - TVRSO.
H: .SANCTVS.LADISLAVS.REX.VNGARIE.1506. Szent László lovon balra lándzsával. Baloldalt fenn Madonna a Gyermekkel.
Megj: Hasonló az előző darabhoz, de könnyebb.

Huszár 798, 14.576 g, Ø 42 mm, kitűnő -


0122.jpg

122. II. Ulászló vastagveretű dénár (Ag) 1508 - Körmöcbánya

E: WLADISLAI.R.VNGARIE.1508. (Ulászló, Magyarország királya 1508)Négyelt címerpajzs középen szívpajzzsal. (Magyar vágások, magyar kettőskereszt, Dalmácia és Csehország címere, a szívpajzsban lengyel címer.)
H: PATRONA-VNGARIE. (Magyarország patrónája) Madonna jobbján a Gyermekkel. Oldalt verde- és mesterjegy: K-H

Huszár 812, 7.155 g, Ø 15 mm, kitűnő


0123.jpg

123. II. Ulászló dénár (Ag) - Körmöcbánya

E: WLADISLAI.R.VNGARIE. (Ulászló, Magyarország királya) Négyelt címerpajzs középen szívpajzzsal. (Magyar  vágások, magyar kettőskereszt, Dalmácia és Csehország címere, a szívpajzsban lengyel címer.)
H: PATRONA-VNGARIE. (Magyarország patrónája) Madonna jobbján a Gyermekkel. Oldalt verde- és mesterjegy: K-¢

Huszár 804, 0.504 g, Ø 15 mm, nagyon szép


0124.jpg

124. II. Ulászló dénár (Ag) - Körmöcbánya

E: WLADISLAI.R.VNGARIE. (Ulászló, Magyarország királya) Négyelt címerpajzs középen szívpajzzsal. (Magyar vágások, magyar kettőskereszt, Dalmácia és Csehország címere, a szívpajzsban lengyel címer)
H: PATRONA-VNGARIE. (Magyarország patrónája) Madonna jobbján a Gyermekkel. Oldalt verde- és mesterjegy: K-H (= Hans Thurzó)

Huszár 807, 0.467 g, Ø 16 mm, szép


0125.jpg

125. II. Ulászló dénár (Ag) 1506 - Körmöcbánya

E: WLADISLAI.R.VNGARIE.1506. (Ulászló, Magyarország királya 1506) Négyelt címerpajzs szívpajzzsal. (Magyar vágások, magyar kettőskereszt, Dalmácia és Csehország címere, a szívpajzsban Csehország címere)
H: PATRONA-VNGARIE. (Magyarország patrónája) Madonna jobbján a Gyermekkel. Oldalt verde- és mesterjegy: K-H (= Hans Thurzó).

Huszár 811, 0.639 g, Ø 15 mm, nagyon szép


0126.jpg

126. II. Ulászló dénár (Ag) 1510 - Körmöcbánya

E: WLADISLAI.R.VNGARIE.1510. (Ulászló, Magyarország királya 1510)Négyelt címerpajzs szívpajzzsal. (Magyar vágások, magyar kettőskereszt, Dalmácia és Csehország címere, a szívpajzsban Csehország címere)
H: PATRONA-VNGARIE. (Magyarország patrónája) Madonna jobbján a Gyermekkel. Oldalt verde- és mesterjegy: K-G (= Georgius Thurzó).

Huszár 811, 0.518 g, Ø 15 mm, nagyon szép


0127.jpg

127. II. Lajos aranyforint (Au) 1526 - Körmöcbánya

E: *LVDOVICVS*D.G*R*VNGARIE*. (Lajos Isten kegyelméből Magyarország királya) Alacsony koronájú Madonna holdkaréjon, jobbján gyermek, alatta a köriratban Jagello-sas.
H: S*LADISLAVS.*REX*1526. (Szent László király) Szemben álló Szent László páncélban alabárddal és országalmával. Oldalt verde- és mesterjegy: K-B (= Bernhard Behaim)

Huszár 827, Pohl M1-3, 3.563 g, Ø 22 mm, kitűnő +


0128.jpg

128. II. Lajos garas (Ag) 1521 - Buda

E: LVDOVICVS.D.G.R.VNGARIE. (Lajos Isten kegyelméből Magyarország királya) Madonna jobbján a gyermekkel. Oldalt verdejegy: L-B = Ludovicus - Buda
H: MONETA.NOVA.ANNO.DOMINI.1521. (Új pénz az Úr 1521. évében) Korona nélküli magyar kiscímer.

Huszár 840, 2.923 g, Ø 26 mm, nagyon szép


0129.jpg

129. II. Lajos vastagveretű dénár (Ag) 1518 - Körmöcbánya

E: LVDOVICVS*R*VNGARIE*1518* (Lajos, Magyarország királya 1518) Négyelt címerpajzs középen szívpajzzsal. (Magyar vágások, magyar kettőskereszt, Dalmácia és Csehország címere, a szívpajzsban cseh címer)
H: PATRONA-VNGARIE. (Magyarország patrónája) Madonna jobbján a Gyermekkel. Oldalt verde- és mesterjegy: K-G (= Georgius Thurzó)

Huszár 842, 7.497 g, Ø 16 mm, nagyon szép


0130.jpg

130. II. Lajos dénár (Ag) 1522 - Körmöcbánya

E: Négyelt címer középen szívpajzzsal. (Magyar vágások, magyar kettőskereszt, Dalmácia és Csehország címere, a szívpajzsban Jagello-sas.) A címer felett 1522, oldalt rozetták.
H: Madonna jobbján a Gyermekkel. Oldalt verdejegy: L-K (= Ludovicus - Kremnitz)

Huszár 846, 0.571 g, Ø 16 mm, kitűnő -


0131.jpg

131. II. Lajos dénár (Ag) 1526 - Körmöcbánya

E: LVDOVICVS*R*VNGA*1526*. (Lajos, Magyarország királya) Negyedelt címerpajzs középen szívpajzzsal. (Magyar vágások, magyar kettőskereszt, Dalmácia és Csehország címere, a szívpajzsban Jagello-sas.)
H: PATRONA-VNGARIE. (Magyarország patrónája) Madonna jobbján a Gyermekkel. Oldalt verde- és mesterjegy: K-B (= Bernhart Behaim)

Huszár 841, 0.605 g, Ø 16 mm, kitűnő


0132.jpg

132. II. Lajos obulus (Ag) - Körmöcbánya

E: Negyedelt címerpajzs középen szívpajzzsal. (Magyar vágások, magyar kettőskereszt, Dalmácia és Csehország címere, a szívpajzsban Jagello-sas.) Oldalt rozetták.
H: Madonna jobbján a Gyermekkel. Oldalt verde- és mesterjegy: K-G (= Georgius Thurzó)

Huszár 855, 0.238 g, Ø 12 mm, kitűnő


0133.jpg

133. II. Lajos dísztallér (Ag) másfél tallér súlyban 1525 - Körmöcbánya

E: LVDOVICVS.DEI.GRACIA.HVNGARIE.DALMACIA.CROACIA.EC:.REX:. (Lajos Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvátország stb. királya) A király díszes lovon balra léptet. A ló előtt KREMNICZ. BERNHART.BECHEM.
H: +MARCHIO.MORAVIA.DVX.LVCENBVRGENSIS.ET.SILESIA.M.D.XXV. (Morvaország őrgrófja, Luxemburg és Szilézia hercege 1525) Nyolcas karéjban hét címer, középen a magyar és spanyol címerek korona alatt. A két címer alatt a király és a királyné monogramja: LM (= Ludovicus-Maria)

Huszár - Prokopius I/11, 43.691 g, Ø 53 mm, nagyon szép


0134.jpg

134. Zrínyi Miklós - II. Lajos dénár (Ag) 1526 - Kostajnica

E: *LVDOVICVS.R.VNG.1526. (Lajos, Magyarország királya 1526) Ívelt oldalú negyedelt címerpajzs, középen a szívpajzsban Jagello-sas.
H: .PATRON.-.VNGARI. (Magyarország patrónája) Madonna, karjában Jézussal. Alatta a köriratban Zrínyi-címer: két sasszárny.
Megj: III. Zrínyi Miklós gróf, horvát bán (1493-1534) királyi engedély alapján  Kostajnicán pénzverdét állított fel. Itt verette pénzzé az ezüstbányáiból származó ezüstöt.

Huszár 844, 0.500 g, Ø 15 mm, nagyon szép


1256.jpg

134a. (1256) II. Lajos nevében vert schweidnitzi félgaras (Ag) 1523

0.69 g, nagyon szép0135.jpg

135. Szapolyai János aranyforint (Au) 1540 - Kolozsvár

E: IOANNES*D*G-R*HVNGARIE*. (János Isten kegyelméből Magyarország királya) Alacsony koronájú Madonna holdkaréjon, karján Jézussal. Alul farkasos mesterjegy.
H: S*LADISLAVS-REX*1540. (Szent László király 1540) Álló Szent László király alabárddal és országalmával. Oldalt verde- és mesterjegyek:
efge.gif bástya és farkas, illetve F-G (= Georgius Fráter)

Huszár 871, Pohl N9, 3.544 g, Ø 22 mm, kitűnő0136.jpg

136. Szapolyai János aranyforint (Au) 1540 - Kolozsvár

E: IOHANNES*DEI*G*REX*HVNGARIE*. (János Isten kegyelméből Magyarország királya) Negyedelt címer, a szívpajzsban Szapolyai-Martinuzzi címer. Oldalt verde- és mesterjegy: F-G.
H: S*LADISLAVS-REX*1540. (Szent László király 1540) Álló Szent László alabárddal és országalmával. Oldalt verde- és mesterjegyek: bástya és farkas, illetve F-G (= Georgius Fráter)
efge.gif
Megj: Az aranyforint a címerrel az előlapon a tradíciót megtöri, és ezért már az erdélyi veretek előfutára.

Huszár 873, Pohl N11-1, 3.524 g, Ø 22 mm, kitűnő -


0137.jpg

137. Szapolyai János garas (Ag) 1527 - Körmöcbánya

E: *IOHANNES*D*G*VNGARIE*. (János Isten kegyelméből Magyarország királya) Madonna jobbján a Gyermekkel. Oldalt verdejegy: K-T (= Johannes Tornallyai v. Jacobus Thurzó)
H: MONETA*NOVA*ANNO*DOMINI:1527*. (Új pénz az Úr 1527. évében) Negyedelt magyar címer, a szívpajzsban a Szapolyai-farkas.

Huszár 878, Pohl 264, 2.55 g, Ø 25 mm, nagyon szép


0138.jpg

138. Szapolyai János dénár (Ag) 1527 - Körmöcbánya

E: IOHANNES*R*VNGARI*1527*. (János, Magyarország királya 1527) Negyedelt magyar címer, a szívpajzsban farkas.
H: PATRONA*-*VNGARIE. (Magyarország patrónája) Madonna, karjában Jézussal. Oldalt verdejegy: K-T (= Johannes Tornallyai v. Jacobus Thurzó)

Huszár 881, Pohl 265-14, 0.482 g, Ø 15 mm, nagyon szép
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 120
Tegnapi: 167
Heti: 1 030
Havi: 2 856
Össz.: 945 981

Látogatottság növelés
Oldal: Vegyesházi királyok pénzei III.
Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös - © 2008 - 2018 - eremtar.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: 258 eves ermek maria theresia - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »