Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában


VEGYESHÁZI KIRÁLYOK PÉNZEI II.

HABSBURG ALBERTTŐL HUNYADI MÁTYÁSIG

0091.jpg

91. Albert aranyforint (Au) 1438 - Körmöcbánya

E: +ALBERTVS.D.G.R.VnGARIE. (Albertus Dei gratiae rex Hungariae = Albert Isten kegyelméből Magyarország királya) Négyelt címerpajzs magyar vágásokkal és cseh oroszlánokkal.
H: .S.LADISL-AVS.REX. (Sanctus Ladislaus rex = Szent László király) Álló Szent László alabárddal és országalmával. Kétoldalt verde- és mesterjegy: K-L (= Nicolaus Lang)

Huszár 588, Pohl E1-3, 3.476 g, Ø 20 mm, kitűnő


0092.jpg

92. Albert aranyforint (Au) 1439 - Körmöcbánya

E: +ALBERTVS.D.G.R.VnGARIE. (Albertus Dei gratiae rex Hungariae = Albert Isten kegyelméből Magyarország királya) Négyelt címer,a magyar, cseh, osztrák (pólyás) és morva címerelemekkel.
H: .S.LADISL-AVS.REX.
(Sanctus Ladislaus rex = Szent László király) Álló Szent László alabárddal és országalmával verde- és mesterjegyek között: K-R (utóbbi felett kereszt) (= Konrad Rudel)

Huszár 589, Pohl E2-3, 3.547 g, Ø 21 mm, kitűnő -


0093.jpg

93. Albert dénár (Ag)

E: M.ALBERTI.-R.VnGARIE. (Moneta Alberti rex Hungariae - Albert magyar király pénze) Kettőskereszt.
H: Címerek - középen a magyar, körülötte Csehország, Ausztria, Morvaország címere - hármaskaréjban.

Huszár 592, 0.530 g, Ø 15 mm, nagyon szép


0094.jpg

94. Interregnum kori (1439-1440) dénár (Ag) - Körmöcbánya

E: Verde- és mesterjegyek: K.R. (Utóbbi betű felett kereszt). (= Konrad Rudel)
H: Hármaskaréjban négy címerpajzs: középen magyar vágásos, körben osztrák, morva és cseh címer.

Megjegyzés: Schulek Alfréd szerint az özvegy királyné, Erzsébet verete. Pohl Artúr szerint a rendek verették Konrad Rudel kamaragróf verdejelével! Utóbbi valószínűsíthető annak ismeretében, hogy Erzsébet már 1440. január 6-án kelt levelében felszólította Körmöcbánya városi hatóságát, hogy Rudelt és a két Langot vesse börtönbe, mert megkárosította, és ajánljanak megbízható kamaragrófot rudel helyett. Feltételezhető. hogy ez a vád a közvetlen előtte lefolyt pénzveréssel van összefüggésben, ami nyilván a királyné hozzájárulása nélkül történt. A város által ajánlott Polner Konrád verte aztán az 1440. év első felében a K-P  verdejegyű posztumusz Albert dénárokat az időközben Pozsonyba érkezett Erzsébet rendelkezésére.

Huszár 595, Pohl 133-1, CNH II. 137, 0.597 g, Ø 15 mm, kitűnő


0095.jpg

95. Interregnum kori (1439-1440) obulus (Ag) - Körmöcbánya

E: Verde- és mesterjegyek: K.R. (Utóbbi betű felett kereszt). (= Konrad Rudel)
H: Négyelt címerpajzs magyar vágásos, cseh, osztrák pólyás és morva címerekkel.
Megjegyzés: Az előzőhöz hasonlóan Schulek Alfréd szerint az özvegy királyné, Erzsébet verete. Pohl Artúr szerint a rendek verették!

Huszár 596, DNH II. 138, 0.251 g, Ø 12 mm, nagyon szép


0096.jpg

96. I. Ulászló aranyforint (Au) - Szeben

E: +WLADISLAVS.D.G.R.VnGARIE. (Wladislaus Dei gratia rex Hungariae = Ulászló Isten kegyelméből Magyarország királya) Négyelt címerpajzs magyar vágásokkal, lengyel sassal, litván lovassal és magyar kettőskereszttel.
H: S.LADISL-AVS.REX.
(Sanctus Ladislaus rex = Szent László király) Szent László országalmával és alabárddal, oldalt verde- és mesterjegy: h-G? (= Christophorus de Florentia?)

Huszár 597, Pohl F1-2, 3.551 g, Ø 21 mm, kitűnő


0097.jpg

97. I. Ulászló dénár (Ag)

E: M.WLADIS-LAI.REGIS. (Moneta Wladislai regis = Ulászló király pénze) Ketőskereszt. B-n*
H: Hármaskaréjban három címer (magyar, lengyel, litván), középen kereszt.

Huszár 598, 0.814 g, Ø 14 mm, nagyon szép


0098.jpg

98. Interregnum kori (1445-1446) dénár (Ag)

E: +MOnETA.REGnIE.VnGARIE. (Moneta regniae Hungariae...) Magyar vágásos címer.
H: *DALMACIE.CROACIE. ET C. (...Dalmaciae, Croaciae etc. = Magyarország, Dalmácia, Horvátország (stb.) királyának pénze) Kettőskereszt. B-n*

Huszár 613, 1.137 g, Ø 20 mm, nagyon szép


0099.jpg

99. Interregnum kori (1445-1446) obulus (Ag) - Nagybánya

E: Magyar vágásos címer.
H: Kettőskereszt. Oldalt verde- és mesterjegy: n-A (= Nagybánya-Aylhard)

Huszár 614, 0.408 g, Ø 12 mm, nagyon szép


0100.jpg

100. Hunyadi János aranyforint (Au) - Nagybánya

E: +IOhAnES.D.hWR:VnGARIE.GV. (Hunyadi János Magyarország kormányzója) Négyelt címer (magyar vágások, magyar kettőskereszt, Hunyadi-holló, magyar vágások).
H: .S.LADISL-AVS.REX.
(Sanctus Ladislaus rex = Szent László király) Szemben álló Szent László alabárddal és országalmával. Oldalt verde- és mesterjegyek: n-# (= Christophorus de Florentia mesterjegye)

Huszár 615, Pohl G1-1, 3.523 g, Ø 21 mm, kitűnő


0101.jpg

101. Hunyadi János dénár (Ag)

E: +TEMPORE IO.GVBERnATO. (János kormányzó idejében) Cseh oroszlán balra.
H: MOnETA.REGnI VnGARIE. (Moneta regni Hungariae = A Magyar királyság pénze) Kettőskereszt.

Huszár 620, 0.775 g, Ø 17 mm, szép


0102.jpg

102. Hunyadi János (V. Lászlóval) dénár (Ag) - Buda

E: +M.LADISLAI.R.VNGARIE.E. (Moneta Ladislai rex Hungariae et... = Lászlónak, Magyarország királyának a pénze és...) Magyar címer. Oldalt verde- és mesterjegy: B-I (= Buda - Johannes Münczer)
H: +IOhAnI.GVBER(nATORIS). (...Johanni gubernatoris = ...János kormányzóé.) Hunyadi holló balra, felette félhold.

Huszár 631, 0.989 g, Ø 17 mm, nagyon szép


0103.jpg

103. Cillei Ulrik ezüstpénz dénárméretben (Ag)

E: Háromkaréjú foglalatban címer három csillaggal, a karéjokban V-L-R, a karéjokon kívül virágdísz.

Megjegyzés: Egyoldalú veret, lyukasztással értéktelenítve!
Az érmét Prof. Dr. H. Cahn azonosította.

Huszár -, Pohl -, CNA Fb39, Lanz 136/233, 0.778 g, Ø 14 mm, szép


0104.jpg

104. V. László aranyforint (Au) 1455-56 - Nagybánya

E: +LADISLAVS.D.G.R.VNGARIE. (Ladislaus Dei gratia rex Hungariae = Ulászló Isten kegyelméből Magyarország királya) Négyelt címerpajzs. (Magyarország, Csehország, Morvaország, Ausztria)
H: .S.LADISL-AVS.REX.
(Sanctus Ladislaus rex = Szent László király) Szent László szemből, balra kardmarkolat. Oldalt verde- és mesterjegy: n-§ (= Christophorus és Antonius de Florentia)

Huszár 636, Pohl H2-8, 3.537 g, Ø 22 mm, verdefényes


0105.jpg

105. V. László aranyforint (Au) 1457 - Szeben

E: +LADISLAVS.D.G.R.VNGARIE. (Ladislaus Dei gratia rex Hungariae = Ulászló Isten kegyelméből Magyarország királya) Négyelt címerpajzs (Magyarország, Csehország, Ausztria, Morvaország címerelemeivel).
H: .S.LADISL-AVS.REX.
(Sanctus Ladislaus rex = Szent László király) Szent László szemből bárddal és országalmával. Oldalt verde- és mesterjegy: h-O (= Oswald Wenzel)

Megjegyzés: Hasonló az előző darabhoz, de a címerbeosztása különböző.

Huszár 637, Pohl H3-6, 3.471 g, Ø 21 mm, nagyon szép


0106.jpg

106. V. László dénár (Ag)

E: Mon.LAD-ISLAI.RE. (Moneta Ladislai regis... = ) Kettőskereszt. Két oldalt verde- és mesterjegyek: h-O (= Oswald Wenzel)
H: VnGAR-IE ETC. (...Hungariae etc. = Ulászlónak Magyarország (stb.) királyának pénze) Korona négyelt címerpajzs felett.
 (Magyarország, Csehország, Dalmácia, Morvaország címerelemeivel)

Huszár 668, 0.489 g, Ø 16 mm, nagyon szép


0107.jpg

107. V. László obulus (Ag) - Nagyszeben

E: Hasítással kettéosztott magyar-cseh címer.
H: Kereszt szárai között két korona és verdejegy: h-O (= Oswald Wenzel)

Huszár 666, 0.251 g, Ø 11 mm, kitűnő


0108.jpg

108. Hunyadi Mátyás aranyforint (Au) - Nagybánya

E: +MAThIAS.D.G.R.VnGARIE. (Mathias Dei gratia rex Hungariae = Mátyás Isten kegyelméből Magyarország királya) Négyelt címerpajzs. (Magyar vágások, magyar kettőskereszt, Hunyadi-holló, cseh oroszlán)
H: *S*LADISL-*AVS.REX.
(Sanctus Ladislaus rex = Szent László király) Szemben álló Szent László jobbjában alabárddal, baljában országalmával. Oldalt verde- és mesterjegyek: n-x (= nagybányai városi veret kollektív bérlet folytán)

Huszár 674, Pohl K1-2, 3.560 g, Ø 21 mm, kitűnő


0109.jpg

109. Hunyadi Mátyás aranyforint (Au) - Nagybánya

E: MAThIAS.D.G.-R.VnGARIE. (Mathias Dei gratia rex Hungariae = Mátyás Isten kegyelméből Magyarország királya) Madonna, jobb karján a Gyermekkel, mellette bogáncs.
H: .S.LADIS.L-AVS.REX.
(Sanctus Ladislaus rex = Szent László király) Szemben álló Szent László jobbjában alabárddal, baljában országalmával. Oldalt verde- és mesterjegyek: n-T (= Thomas Altenberger)

Huszár 680, 3.246 g, Ø 21 mm, kitűnő +


0110.jpg

110. Hunyadi Mátyás aranyforint (Au) - Körmöcbánya

E: MATHIAS.D.G-R.VNGARIE. (Mathias Dei gratia rex Hungariae = Mátyás Isten kegyelméből Magyarország királya) Madonna bal kezében a Gyermekkel, jobb oldalt váza virággal.
H: S.LADISLA-VS.REX.
(Sanctus Ladislaus rex = Szent László király) Szent László jobb kezében alabárddal, bal kezében országalmával. Oldalt verde- és mesterjegyek: K-ß (= Nagylúcsei Orbán kincstartó 1480-ban kapott családi címere)

Huszár 686, Pohl L8-5, 3.577 g, Ø 21 mm, kitűnő


0111.jpg

111. Hunyadi Mátyás garas (Ag) - Körmöcbánya

E: +MOnETA.MAThIE.REGIS.VNGAI (Moneta Mathiae regis Hungariae = Mátyásnak, Magyarország királyának pénze) Négyelt címerpajzs, középen szívpajzzsal. (magyar vágások, kettőskereszt, Dalmácia, Csehország, a szívpajzsban Hunyadi-holló)
H: .PATROn(A)-hVnGARIE. (Patrona Hungariae = Magyarország Patrónája) Madonna jobbján a Gyermekkel. Oldalt verde- és mesterjegyek: K-(V A-n)

Huszár 695, 3.107 g, Ø 26 mm, nagyon szép


0112.jpg

112. Hunyadi Mátyás dénár (Ag) - Körmöcbánya

E: +M.MAThIE.R.hVnGAR. (Moneta Mathiae regis Hungariae = Mátyásnak, Magyarország királyának pénze) Négyelt címerpajzs, a szívpajzsban Hunyadi-holló gyűrűvel.
H: .PATROn-hVnGAR. (Patrona Hungariae = Magyarország patrónája) Madonna a Gyermekkel. Oldalt verde- és mesterjegyek: K-P alatt

Huszár 722, 0.610 g, Ø 16 mm, nagyon szép


0113.jpg

113. Hunyadi Mátyás dénár (Ag) - Nagybánya

E: MMATHIE.R.HVNGARIE. (Moneta Mathiae regis Hungariae = Mátyásnak, Magyarország királyának pénze) Négyelt címerpajzs, a szívpajzsban Hunyadi-holló gyűrűvel.
H: PATRON-VNGARE (Magyarország patrónája) Fejkendős Madonna a Gyermekkel. Oldalt verde- és mesterjegyek: n-x (= nagybányai városi veret kollektív bérlet folytán)

Huszár 717, 0.484 g, Ø 16 mm, nagyon szép


0114.jpg

114. Hunyadi Mátyás obulus (Ag)

E: Négyelt címerpajzs, a szívpajzsban Hunyadi-holló.
E: Madonnaa Gyermekkel.

Huszár 727, 0.328 g, Ø 12 mm, szép


0115.jpg

115. Hunyadi Mátyás obulus (Ag)

E: Négyelt címerpajzs, a szívpajzsban Hunyadi-holló.
H: Madonna a Gyermekkel.

Huszár 728, 0.234 g, Ø 12 mm, nagyon szép


0116.jpg

116. Hunyadi Mátyás obulus (Ag) - Körmöcbánya

E: Négyelt címerpajzs, a szívpajzsban Hunyadi-holló gyűrűvel.
H: Madonna a Gyermekkel. Oldalt verde- és mesterjegyek: K-T

Huszár 729, 0.212 g, Ø 12 mm, nagyon szép


0117.jpg

117. Hunyadi Mátyás garas (Ag) Boroszló számára

E: +MATHIAS.PRIMVS.D.G.R.BOHEMIE. (Mathias primus Dei gratia rex Bohemiae  = I. Mátyás Isten kegyelméből Csehország királya) Négyelt címer, a szívpajzsban Hunyadi-holló.
H: GROSSVS WRA-TISLAVIENSIS. (Grossus Vratislaviensis = Boroszlói garas) Keresztelő Szent János, kezében Isten bárányával.

Huszár 733, 1.952 g, Ø 26 mm, nagyon szép


0118.jpg

118. Hunyadi Mátyás félgaras (Ag) Boroszló számára

E: +MATHIAS.PRIMVS.D.G.R.BOHEMIE. (Mathias primus Dei gratia rex Bohemiae  = I. Mátyás Isten kegyelméből Csehország királya) Négyelt címer, a szívpajzsban Hunyadi-holló.
H: GROSSVS WRA-TISLAVIENSIS. (Grossus Vratislaviensis = Boroszlói garas) Keresztelő Szent János, kezében  Isten bárányával.
Megj: Hasonló az előző példányhoz.

Huszár 734, 1.091 g, Ø 21 mm, szép


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 79
Tegnapi: 167
Heti: 989
Havi: 2 815
Össz.: 945 940

Látogatottság növelés
Oldal: Vegyesházi királyok pénzei II.
Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös - © 2008 - 2018 - eremtar.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: 258 eves ermek maria theresia - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »